Математика 4 клас тема ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ УСЕРЕДИНІ НУЛІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ УСЕРЕДИНІ НУЛІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ 

Мета: розглянути ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нулі; закріплювати вміння розв’язувати задачі; виховувати інтерес до вивчення математики, почуття колективізму. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 679 

2842 : 7 = 406 

20 046 : 6 = 3341 

52 260 : 4 = 13 065 

10 032 : 3 = 3344 

Завдання 680 

Розв’язання 

1) 240 : 4 = 60 (л) — три трактори за 1 год; 

2) 60 : 3 = 20 (л) — один трактор за 1 год; 

3) 400 : 20 = 20 (год) — вистачить палива. 

Відповідь: на 20 годин роботи вистачить 400 л палива одному трактору. 

2. Математичний диктант 

- Знайти суму чисел 309 і 6. 

- Знайти різницю чисел 602 і 25. 

- Від’ємник 3000, різниця 10 000. Знайти зменшуване. 

- Дільник 3, частка 400. Знайти ділене. 

- Сума двох доданків 560. Одне з них 180. Знайти другий доданок. 

- Чому дорівнює різниця чисел 420 і 18? 

- Якщо до задуманого числа додати 609, вийде 1609. Яке число задумали? 

- Зменшуване 630, від’ємник 590. Знайти різницю. 

- Від’ємник 65, різниця 0. Знайти зменшуване. 

- Множники 893 і 1000. Знайти добуток. 

- На скільки найменше чотирицифрове число більше, ніж найменше трицифрове? 

- До задуманого числа додали 999 і отримали 2000. Яке число задумали? 

 

Відповіді: 315; 577; 13 000; 1200; 380; 402; 1000; 40; 65; 893 000; 900; 1001. 

3. Робота за підручником (с. 111) 

Завдання 681 (самостійно, один учень за закритою дошкою) 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми розглянемо ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить у середені нулі; продовжимо роботу над задачами. 

IV. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Робота за підручником (с. 111) 

Завдання 682 (письмове виконання завдання з поясненням на дошці)

1)   42036 :   4           2)  846027 : 9

      4           10509          81          94003

       20                           36

       20                           36

          36                             27

          36                             27

            0                              0

 

3) 720136 : 4              3)  60006 : 3

   4             180034          6          20002

   32                                      6

   32                                      6

       13                                  0

       12

        16

        16

          0

Завдання 683 (усно, пояснити обчислення) 

2. Фізкультхвилинка 

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником (с. 112) 

Завдання 684 (самостійно) 

Розв’язання 

1) 576 : 4 = 144 (г.) — дві синиці за 1 день; 

2) 144 : 2 = 72 (г.) — одна синиця за 1 день; 

3) 72 • 6 = 432 (г.) — одна синиця за 6 днів. 

Відповідь: 432 гусениці з’їсть одна синиця за 6 днів. 

Завдання 685 (з коментуванням) 

Розв’язання 

1) 1) 8 • 3 = 24 (см) — периметр трикутника; 

2) 24 : 4 = 6 (см) — сторона квадрата; 

3) 6 • 6 = 36 (см2) — площа квадрата. 

Відповідь: 36 см2 — площа квадрата. 

2) 1) 2 • 2 = 4 (дм2) — площа 1 кахлі; 

2) 800 : 4 = 200 (к.) 

Відповідь: 200 кахлів потрібно для покриття підлоги цієї кухні. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 686; 687 (с. 112).