Математика 4 клас тема ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ПЕРЕВІРКА ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ПЕРЕВІРКА ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ 

Мета: закріплювати вміння виконувати і пояснювати письмове ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, виконувати перевірку ділення множенням, вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати увагу; виховувати інтерес до предмета. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Математичний диктант 

- Знайдіть частку чисел 420 і 6. 

- Яке число менше 720 на 100? 

- Яке число треба збільшити на 8, щоб отримати 64? 

- Запишіть число, яке більше 5 у 200 разів. 

- На скільки потрібно розділити 560, щоб отримати 80? 

- До якого числа треба додати 100, щоб отримати 360? 

- Перший множник 42, другий 4. Чому дорівнює добуток? 

- У скільки разів число 700 більше 2? 

- Зменшуване 360, від’ємник 180. Чому дорівнює різниця? 

 

Відповіді: 70; 620; 56; 1000; 7; 260; 168; 350; 180. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ 

1. Робота за підручником (с. 109–110) 

Завдання 663 (усно) 

Завдання 664 (розв’язування задачі різними способами) 

Розв’язання 

І спосіб 

1) 108 : 9 = 12 (га) — чотирма сіялками за 1 год; 

2) 12 : 4 = 3 (га) — однією сіялкою за 1 год; 

3) 60 : 3 = 20 (год) — однією сіялкою 60 га. 

ІІ спосіб 

1) 108 : 4 = 27 (га) — однією сіялкою за 9 год; 

2) 27 : 9 = 3 (га) — однією сіялкою за 1 год; 

3) 60 : 3 = 20 (год) — однією сіялкою 60 га. 

Відповідь: за 20 годин можна засіяти 60 га однією сіялкою. 

Завдання 665 (усно) 

Завдання 666 (самостійно) 

x • 9 = 4599        x : 9 = 999               x • 9 = 9000 

x = 4599 : 9       x = 999 • 9                x = 9000 : 9 

x = 511               x = 8991                  x = 1000 

2. Фізкультхвилинка 

3. Продовження роботи за підручником 

Завдання 667 

Розв’язання 

Якщо одна шайба в 2 рази легша, ніж кубик, то вона має масу половини кубика. Тоді дві шайби матимуть масу одного кубика. Тобто замість двох шайб можна подати один кубик. Маємо, що маса 9 кульок дорівнює масі трьох кубиків. Тоді замість 1 кубика треба взяти 9 : 3 = 3 кульки. 

Відповідь: 3 кульки треба взяти, щоб їх маса дорівнювала масі 1 кубика. 

Завдання 668 (з поясненням на дошці) 

Розв’язання

 

–2548 : 2   Перевірка: × 1274

  2     1274                          2

   5                             2548

   4

   14

   14

      8

      8

      0

  3486 : 3         Перевірка: ×   1162

  3        1162                               3

   4                                        3486

   3

   18

   18

      6

      6

      0

25 048 : 4 = 6262 8105 : 5 = 1621 

Завдання 669 (самостійно) 

Розв’язання 

1) 248 : 2 = 124 (т) — буряка; 

2) 124 – 84 = 40 (т) — моркви; 

3) 248 + 124 + 40 = 372 + 40 = 412 (т) — овочів. 

Відповідь: 412 т овочів зібрали з ділянки. 

4. Гімнастика для очей 

5. Самостійна робота 

1 варіант 2 варіант 

4683 : 3 + 432 : 3 4684 : 4 + 816 : 3 

Перевірка самостійної роботи 

1 варіант 

4683 : 3 – 432 : 3 = 1561 – 144 = 1417 

2 варіант 

4684 : 4 + 816 : 3 = 1171 – 272 = 899 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? 

— Що здалося складним? 

— З яким настроєм йдете з уроку? 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 670; 671 (с. 110).