Математика 4 лкас тема ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ 

Мета: закріпити алгоритм ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові; вміння розв’язувати задачі, складати вирази, знаходити їх значення; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати увагу; виховувати інтерес до предмета. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 653 

1) 288 953 : 7 = 41 279; 

2) 7406 : 7 = 1058; 

3) 330 • 3 – (690 + 125) = 175; 

4) 240 : 8 + 70 • 3 – 100 = 30 + 210 – 100 = 240 – 100 = 140. 

Завдання 654 

Один прямокутник матиме довжину 4 см, ширину 3 см: 

4 см • 3 см = 12 см2 — площа. 

Другий прямокутник матиме довжину 6 см, ширину 2 см: 

6 см • 2 см = 12 см2 — площа. 

2. Усні обчислення 

Робота в групах. Гра «Кращі обчислювачі» 

— Розв’яжіть «ланцюжок», відповіді розмістіть у порядку зростання, прочитайте отримане слово.

270 : 3       1000 – 769       15 • 40       250 • 3       84 : 14          240 : 8

    – 45                  : 3              : 5          – 350          • 150              + 70

    + 89                 • 2               • 7            : 50       + 6000               • 3

     : 2                 – 86         + 160            + 72          : 3               – 100

    – 37               + 32         + 500             • 9        + 1700               : 20

     : 10                : 5            : 5             + 90           : 500               + 4

      – 3              – 17          : 300            : 90           + 2             (14 = А)

(0 = Б)            (3 = Ж)      (1 = Д)       (9 = О)     (10 = Л)

Відповідь: бджола.

— Бджола — комаха, одомашнена людиною. Бджола робить за хвилину 200 помахів крилами. Щоб зібрати 1 кг меду, бджолі потрібно облетіти 10 мільйонів квіток. 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ 

1. Робота за підручником (с. 108) 

Завдання 655 (усно) 

1) 9 : 4 = 2 (ост. 1); 4) 55 : 7 = 7 (ост. 6); 

2) 26 : 8 = 3 (ост. 2); 5) 45 : 6 = 7 (ост. 3). 

3) 32 : 5 = 6 (ост. 2); 

Завдання 656 (усно) 

1) 120 : 30 = 4 (раз.) — у 4 рази в бочці води більше, ніж у бідоні; 

2) 120 – 30 = 90 (л) — на 90 л води в бочці більше, ніж у бідоні; 

3) 60 • 6 = 360 (л) — води в 6 каністрах; 

4) 60 : 30 = 2 (раз.) — у 2 рази води в каністрі більше, ніж у бідоні; 

5) 120 – (30 + 60) = 30 (л) — на 30 л води більше в бочці, ніж у каністрі та бідоні разом; 

6) 120 • 3 + 30 • 4 = 360 + 120 = 480 (л) — води разом у трьох бочках і чотирьох бідонах. 

Завдання 657 (письмове виконання завдань з поясненням на дошці) 

19 187 : 7 = 2741 120 865 : 5 = 24 173 

148 460 : 4 = 37 115 57 128 : 8 = 7141 

Завдання 658 

Учні колективно складають коротку умову задачі. 

2 сівалки — 12 год — 96 га 

1 сівалка — 7 год — ? га 

Самостійно записують розв’язання задачі. Деяким учням учитель може дати в допомогу план розв’язання. 

1) Скільки гектарів можна засіяти однією сівалкою за 12 год? 

2) Скільки гектарів можна засіяти однією сівалкою за 1 год? 

3) Скільки гектарів можна засіяти однією такою сівалкою за 7 год роботи? 

Розв’язання 

І спосіб 

1) 96 : 2 = 48 (га) — однією сівалкою за 12 год; 

2) 48 : 12 = 4 (га) — однією сівалкою за 1 год; 

3) 4 • 7 = 28 (га) — однією сівалкою за 7 год; 

(96 : 2 : 12) • 7 = 28 (га) 

ІІ спосіб 

1) 96 : 12 = 8 (га) — двома сіялками за 1 год; 

2) 8 : 2 = 4 (га) — однією сівалкою за 1 год; 

3) 4 • 7 = 28 (га) — однією сівалкою за 7 год; 

Відповідь: 28 га можна засіяти однією сіялкою за 7 годин. 

2. Гімнастика для очей 

3. Продовження роботи за підручником 

Завдання 659 (самостійно) 

Розв’язання 

1240 • 6 + 720 • 4 = 10 320 (кг) 

Відповідь: 10 320 кг вовни всього настригли. 

Завдання 660 (з поясненням біля дошки) 

5 кг : 2 = 5000 г : 2 = 2500 г = 2 кг 500 г; 

10 м : 4 = 1000 см : 4 = 250 см = 2 м 50 см; 

1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2; 

1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? 

— Що здалося складним? 

— З яким настроєм йдете з уроку? 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 661; 662 (с. 108–109).