Математика 4 клас тема ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ (загальний випадок). ЗАДАЧІ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ (загальний випадок). ЗАДАЧІ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ 

Мета: ознайомити учнів з алгоритмом письмового ділення багатоцифрового числа на одноцифрове; вчити застосовувати його; закріплювати вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати кмітливість; виховувати інтерес до предмета. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

1) Обчисліть: 

- периметр і площу прямокутника зі сторонами 2 см і 4 см (S = 8 см2; P = 12 см); 

 - довжину сторони квадрата з таким самим периметром та його площу (а = 3 см; S = 9 см2). 

 

2) Назвіть величини в порядку зростання. 

5 дм2, 50 см2, 500 дм2, 5000 см2 

Відповідь: 50 см2, 5 дм2, 5000 см2, 500 дм2. 

3) Розв’яжіть задачу. 

Кожен торт розрізали навпіл, а кожну половину — ще навпіл. На кожне з 12 блюдець поклали 1 шматок торта. Скільки було тортів? (3 торти) 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу з поглиблення знань про дію ділення, навчимося ділити багатоцифрові числа на одноцифрові. 

IV. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Пояснення вчителя 

Зразок докладного пояснення

    2148 : 4

    20      537

     14

     12

      28

      28

       0

— Ділене 2148, дільник 4. Виділимо перше неповне ділене. Вищий розряд діленого — тисячі. 2 тис. не можна поділити на 4 так, щоб у результаті отримати тисячі. Замінимо 2 тис. сотнями і додамо 1 сот., отримаємо 21 сот. Отже, перше неповне ділене 21 сот., тому вищим розрядом частки будуть сотні, і, таким чином, у частці буде три цифри. Позначимо місця цих цифр крапками. 

Визначимо першу цифру частки. 21 сот. поділимо на 4, буде 5 сот. Визначимо, скільки всього сотень поділили. Для цього помножимо 5 сот. на 4, отримаємо 20 сот. Дізнаємося, скільки сотень залишилося поділити. Віднімемо 20 сот. від 21 сот. отримаємо 1 сот. 1 менше від 4. Отже, цифра 5 підходить. Утворимо друге неповне ділене. Замінимо сотню десятками, отримаємо 10 дес.; додамо 4 дес. діленого, отримаємо 14 дес. 14 дес. поділимо на 4, буде 3 дес. Визначимо, скільки всього десятків поділили. Помножимо 3 дес. на 4, отримаємо 12 дес. Дізнаємося, скільки десятків залишилося поділити. Віднімемо 12 дес. від 14 дес., отримаємо 2 дес. Утворимо третє неповне ділене. Замінимо 2 дес. одиницями, отримаємо 20 од.; додамо 8 од. діленого, отримаємо 28 од. 28 од. поділимо на 4, буде 7. Визначимо, скільки одиниць поділили. Помножимо 7 од. на 4, отримаємо 28. Остачі немає. Частка 537.

Перевіримо: 537 • 4 = 2148.

2. Робота за підручником (с. 106–107)

Завдання 647 (усно)

Щоб учні не пропускали нулі в частці, необхідно привчити їх ще до виконання ділення за назвою першого неповного діленого визначати кількість цифр у частці.

Слід домогтися усвідомлення ними, що процес знаходження кожної з цифр частки складається з таких операцій:

а) утворення неповного діленого;

б) знаходження відповідної цифри частки;

в) знаходження числа одиниць відповідною розряду, які поділили;

г) знаходження числа одиниць цього розряду, що залишилися неподіленими, і визначення за остачею правильності дібраної цифри частки.

Завдання 648 (усно за алгоритмом, поданим у підручнику)

3. Первинне закріплення

Завдання 649

Письмове виконання завдання з поясненням на дошці.

4. Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником (с. 107–108)

Завдання 650 (самостійна робота з наступною взаємоперевіркою в парах)

360 • 10 : 100 : 18 = 2          250 : 5 + 800 : 8 = 150

120 • 100 : 10 : 6 = 200        20 • 9 – 80 + 800 : 100 = 108

— Поясніть порядок дій в останньому виразі.

Завдання 651

— Скільки тракторів працюють 4 год?

— Про яку кількість тракторів запитується в задачі?

— Розв’яжіть задачу складанням виразу. 

         __:___ :___ 

200 : 2 : 4 = 25 (л) — пального витратив один трактор за 1 год.

Завдання 652

Розв’язання

20 ц 40 кг + 20 ц 40 кг • k; k = 3;

20 ц 40 кг + 20 ц 40 кг • 3 = 2040 кг + 2040 кг • 3 = 8160 кг = 81 ц 60 кг.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Над якою темою працювали сьогодні на уроці?

— Чого навчилися?

— Яке завдання було найцікавішим?

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 653; 654 (с. 108).