Маематика 4 клас тема ДІЯ ДІЛЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТКИ. ЗАДАЧІ НА РУХ І НА ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ

ДІЯ ДІЛЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТКИ. ЗАДАЧІ НА РУХ І НА ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ 

Мета: узагальнити уявлення учнів про взаємозв’язок дій множення і ділення; повторити назви компонентів при діленні, властивості частки, вчити застосовувати дані властивості під час обчислень; удосконалювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 632 

1) 640 : 40 = 16 (м) — друга сторона прямокутника; 

2) 2 • (40 + 16) = 2 • 56 = 112 (м) — периметр прямокутника; 

3) 112 : 4 = 28 (м) — сторона квадрата; 

4) 28 • 28 = 784 (м2) — площа квадрата. 

Відповідь: 784 м2 — площа квадрата. 

Завдання 633 

1) 8 • 50 725 = 405 800 

2) 57 100 – 7 = 57 093 

3) 6 т 305 кг – 2 т 877 кг = 6305 кг – 2877 кг = 3 т 428 кг; 

4) 13 м 64 см • 5 = 1364 см • 5 = 6820 см = 68 м 20 см; 

5) 600 – 600 : 20 = 600 – 30 = 570; 

6) (1006 – 265) : 3 = 247. 

2. Усні обчислення 

— Знайдіть невідомі величини за таблицею. 

                   v (км/год) t (год) S (км) 

Заєць         70           ?         350 

Олень         67           2          ? 

Вовк                  ?           3        189 

Лисиця         60           ?        360 

Козуля          ?           3        156 

3. Математичний диктант. Гра «Так — ні» 

- Добуток чисел 750 і 2 дорівнює 1500. 

- Ділене 1000, дільник 250, частка 40. 

- Третя частина числа 90 дорівнює 270. 

- 1 дециметр дорівнює 100 міліметрів. 

- У 7 годинах 420 хвилин. 

- У числі 7836 всього 78 сотень. 

- Площа квадрата зі стороною 7 м дорівнює 28 м. 

- Числу 4000 передує число 3999. 

 

Відповіді: так; ні; ні; так; так; так; ні; так. 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Вступна бесіда 

— Уявіть себе вчителем. Що б ви розповіли учням другого класу про дію ділення? 

— Сьогодні на уроці ми розширимо й узагальнимо знання про дію ділення.

— Що називається діленням?

— Як називаються числа при діленні?

2. Робота за підручником (с. 104)

Завдання 634; 635 (усно)

— За допомогою дії ділення розв’язують задачі: на розкриття змісту дії ділення; на зменшення числа у кілька разів; на кратне порівняння чисел; на знаходження невідомого множника та дільника.

3. Первинне закріплення

Завдання 636 (с. 105)

846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 800 : 2 + 40 : 2 + 6 : 2 = 423

693 : 3 = (600 + 90 + 3) : 3 = 600 : 3 + 90 : 3 + 3 : 3 = 231

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 50 : 5 + 15 : 5 = 13

450 : 6 = (420 + 30) : 6 = 420 : 6 + 30 : 6 = 70 + 5 = 75

Завдання 637 (робота в парах)

Учні з’ясовують, які з поданих задач розв’язуються дією ділення.

Відповіді:

1) 186 : 6 = 31 (л) — води в одному бідоні;

2) b : k, якщо b = 126, k = 3, то 126 : 3 = 42 (календарів з пейзажами);

3) 180 : 20 = 9 (раз) — число 180 більше 20 у 9 разів;

4) 72 : 3 = 24 (л) — молока витратили.

4. Фізкультхвилинка

ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 105–106)

Завдання 638; 639 (усно)

Завдання 640 (самостійно з наступною взаємоперевіркою)

x • 7 = 168

x = 168 : 7

x = 24

Завдання 641 (усно)

Завдання 642

— З яких двох частин складається відстань? (З того, що туристи пройшли зі швидкістю 4 км/год, і того, що вони пройшли зі швидкістю 5 км/год.)

— З яких двох частин складається шуканий час? (З 4 год і того часу, який туристи витратили на другу частину відстані,— невідомо.)

— Що потрібно знати для того, щоб знайти час? (Другу частину відстані і швидкість, з якою її пройшли. Швидкість 5 км/год відома, а відстань — невідома.)

— Як можна знайти другу частину відстані? (Від усієї відстані відняти першу частину відстані.)

— Чи відома нам перша частина відстані? (Ні, але її можна знайти.)

— Складіть план розв’язання задачі.

1) Яку відстань пройшли туристи зі швидкістю 4 км/год?

2) Яку відстань пройшли туристи зі швидкістю 5 км/год?

3) Скільки часу туристи йшли другу частину шляху?

4) Скільки часу туристи були в дорозі?

Розв’язання учні записують самостійно.

1) 4 • 4 = 16 (км) — пройшли туристи спочатку;

2) 31 – 16 = 15 (км) — решта шляху; 

3) 15 : 5 = 3 (год) — час на решту шляху; 

4) 4 + 3 = 7 (год) — туристи були в дорозі. 

(31 – 4 • 4) : 5 + 4 = 7 (год) 

Відповідь: 7 годин туристи були в дорозі. 

2. Гімнастика для очей 

3. Самостійна робота 

1. З двох міст назустріч одна одній виїхали дві машини. Швидкість першої 60 км/год, другої — 80 км/год. Через який проміжок часу машини зустрінуться, якщо відстань між містами 280 км? 

а) через 1 год; д) через 45 хв; 

б) через 2 год; е) через 100 хв; 

в) через 3 год; є) через 5 год. 

г) через 30 хв; 

2. З двох селищ назустріч одне одному вийшли бабуся й онук. Онук йшов зі швидкістю 5000 м/год, а бабуся — 2 км/год. Відстань між селищами 14 км. Через який час зустрінуться бабуся і онук? 

а) Через 1 год; 

б) через 2 год; 

в) через півгодини. 

3. У швейній майстерні пошили 360 наволочок за 30 днів. За скільки днів пошиють таку саму кількість наволочок, якщо кожен день шитимуть на 6 наволочок більше, ніж раніше? 

а) За 14; в) за 18; 

б) за 16; г) за 20. 

Перевірка самостійної роботи 

Відповіді: 1 б; 2 б; 3 г. 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Знання про яку дію поглибили сьогодні на уроці? 

— З якою дією пов’язана дія ділення? 

— Як називаються числа при діленні? результат ділення? 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 643; 644 (с. 106).