математика 4 клас тема ЗНАХОДЖЕННЯ ОДНІЄЇ ЗІ СТОРІН ПРЯМОКУТНИКА ЗА ЙОГО ПЛОЩЕЮ І ВІДОМОЮ ДРУГОЮ СТОРОНОЮ. ЗАДАЧІ, АНАЛОГІЧНІ ЗАДАЧАМ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ. ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ

ЗНАХОДЖЕННЯ ОДНІЄЇ ЗІ СТОРІН ПРЯМОКУТНИКА ЗА ЙОГО ПЛОЩЕЮ І ВІДОМОЮ ДРУГОЮ СТОРОНОЮ. ЗАДАЧІ, АНАЛОГІЧНІ ЗАДАЧАМ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ. ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ 

Мета: вчити учнів знаходити довжину однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною; закріпити вміння розв’язувати задачі на знаходження площі прямокутника і складати обернені; розвивати логічне мислення, мовлення і всі види пам’яті; виховувати працелюбність; прищеплювати інтерес до математики. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 615 

Відстань Львів — Київ дорівнює 5 см на рисунку, а Київ — Харків дорівнює 4 см. 

1) 5 + 4 = 9 (см) — загальна відстань між Львовом і Харковом на рисунку; 

2) 9 • 100 = 900 (км) — відстань між Львовом і Харковом. 

Відповідь: 900 км — відстань між містами Львів і Харків. 

Завдання 616 

1) 14 : 7 = 2 (кг) — на один день зебрам; 

2) 8 : 2 = 4 (кг) — на один день ламам; 

3) 2 + 4 = 6 (кг) — зебрам і ламам на один день; 

4) 450 : 6 = 75 (дн.) — вистачить сіна. 

Відповідь: на 75 днів вистачить зебрам і ламам 450 кг сіна. 

2. Усні обчислення 

1) Гра «Ланцюжок». 

1-ша команда 2-га команда 

63 : 7 = 9 63 : 7 = 9 

           __• 10 = __ __• 10 =__ 

10 •___ =___ __10 • =__ 

___: 100 =___ __: 100 =__ 

100 •___ =___ __100 • =__ 

___: 10 =___ __: 10 =__ 

2) Перетворення одиниць вимірювання. 

8 км 75 м = ___ м           9 км = _____м 

500 см = ____ м              300 дм = _____м 

60 мм = ____cм              3 м = _____дм 

7 м 4 см = ____cм          3 дм = ______ см 

1 м = ____дм                  30 см = ______дм 

1 м 2 см = ___см            3 м 4 дм =______ см 

3. Робота за підручником (с. 101) 

Завдання 617; 618 

4. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку

Робота за таблицею

 

 

 

 

— Які фігури зображені на таблиці? Назвіть їх. Яка з фігур «зайва»? Чому?

— А тепер приберемо коло. Як одним словом назвемо геометричні фігури? (Многокутники)

— Що можна в них обчислити? (Площу, периметр)

— Які геометричні фігури ви б додали? (Точка, відрізок, пряма, промінь, крива, ламана і т. ін.)

Учитель під час роботи показує фігури, допомагає їх правильно називати.

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Пояснення вчителя

— Як знайти площу прямокутника? (Довжину помножити на ширину.)

— А якщо відома площа прямокутника і його довжина, як знайти ширину? (Площу розділити на довжину.)

Учитель записує формулу b = S : а.

— Запишіть формулу для знаходження ширини прямокутника, якщо відомі довжина і площа. (Учні записують формулу самостійно, один учень — на дошці.)

2. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 101)

Завдання 619 (1)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота в парах

Завдання 619 (2)

Учні працюють за поданими кресленнями з дошки та знаходять шукану сторону прямокутника.

               3 см                                     ?

                                            

                                                 10 см2         5 см

           12 см2         ?                   

 

 

 

2. Фізкультхвилинка 

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота за підручником (с. 102) 

Завдання 620 

1) а • 7 – 500, якщо а = 1095, то 1095 • 7 – 500 = 7665 – 500 = 7165; 

2) 3404 • 8 – а, якщо а = 1095, то 3404 • 8 – 1095 = 27 232 – 1095 = 26 137. 

Завдання 621 

36 т 9 ц : 3 ц = 369 т : 3 ц = 123 

4 т 8 кг : 2 кг = 4008 кг : 2 кг = 2004 

15 км 250 м : 5 м = 15250 м : 5 м = 3050 

6 м 24 см : 3 см = 624 см : 3 см = 208 

Завдання 622 

Розв’язання 

1) 24 : 2 = 12 (см) — сума довжини і ширини; 

2) 12 – 4 = 8 (см) — дві ширини; 

3) 8 : 2 = 4 (см) — ширина; 

4) 4 + 4 = 8 (см) — довжина. 

— Знайдемо площу прямокутника: 

4 • 8 = 32 (cм2). 

Відповідь: 32 cм2 площа прямокутника. 

2. Тестування 

1. Що потрібно зробити, щоб знайти площу прямокутника? (1 бал) 

а) Довжину помножити на ширину; 

б) всі сторони додати; 

в) додати довжину і ширину. 

Відповідь: а. 

2. Розв’яжи приклади. Запиши правильні відповіді. (1 бал) 

1) 250 • 8 

а) 200; 

б) 2000; 

в) 20 000. 

2) 2500 : 10 • 20 

а) 500; 

б) 5000; 

в) 2550. 

Відповідь: б; б. 

3. Розв’яжи рівняння х – 20 • 7 + 120 = 3600 : 10. (1 бал) 

а) х = 10; в) х = 380; 

б) х = 50; г) х = 200. 

Відповідь: в. 

4. Розв’яжи задачу. (3 бали) 

Оленка купила 9 м шовкової тканини по 150 грн за 1 м, а Алла — 4 м оксамитової тканини по 430 грн за 1 м. Скільки грошей на тканину витратили обидві дівчинки? 

а) 3700 грн; в) 2550 грн; 

б) 3070 грн; г) 1900 грн. 

Відповідь: б. 

5. Першість серед областей України за кількістю бібліотек належить Львівській — 1735. У Вінницькій — 1437, у Донецькій — 1285. Скільки бібліотек у цих трьох областях? (2 бали) 

а) 2005; в) 4457; 

б) 4557; г) 4467. 

Відповідь: в. 

6. Маса гуски — 5 кг 350 г, курки — на 3 кг 150 г менша, ніж маса гуски, а індика — на 4 кг 400 г більша, ніж маса гуски й курки разом. Яка маса курки, гуски та індика разом? (4 бали) 

а) 11 кг 950 г; в) 12 кг; 

б) 7 кг 550 г; г) 15 кг 100 г. 

Відповідь: а. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? найскладнішим? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 623; 624 (с. 102).