Математика 4 клас тема ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНОЇ ДІЛЯНКИ. ПРОСТІ І СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНОЇ ДІЛЯНКИ. ПРОСТІ І СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА 

Мета: вчити учнів розв’язувати практично зорієнтовані задачі на знаходження площі об’єкта прямокутної форми; розвивати обчислювальні навички, пам’ять, логічне мислення; виховувати інтерес до вивчення математики. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

1) Дати відповіді на запитання. 

- Павук бачить метелика на відстані 2 дм. Скільки це см? 

- Довжина п’явки 12 см. Скільки це мм? 

- Гусак може піднятися на висоту 9 км. Скільки це метрів? 

- Довжина малят анаконди 90 см. Скільки це дециметрів? 

- На скільки сантиметрів корені яблуні можуть вирости завширшки, якщо в метрах це виражається числом 15? 

- Висота дога 80 см, а фокстер’єра — на 4 дм менша. Чому дорівнює зріст фокстер’єра? 

- У річках Азії живе цікава рибка-снайпер. Вона може стріляти водою. Причому маленькі рибки стріляють водою на відстань 1 дм, а великі — на 44 см далі. На яку відстань можуть стріляти великі риби-снайпери? 

 

2) Порівняти величини. 

1 м   ?   1 см            2 м 50 см  ?   2 м 05 см 

1 дм  ?  1 см            3 м 02 см  ?   3 м 2 дм 

3) Яка з фігур на рисунку «зайва»? Чому? 

   1)                   2)             3)              4) 

 

3. Гра «Скільки?» 

а) Скільки сантиметрів міститься в: 1 дм; 1 м 3 дм; 5 м 2 дм; 40 мм? 

б) Скільки метрів міститься в: 1 км; 2 км 418 м; 4 км 16 м; 800 см? 

4. Гра «Учитель». Робота в парах 

— Знайдіть помилки і виправте їх. 

6200 мм = 62 см 630 дм = 6 м (63 м) 

1000 см = 1 м (10 м) 10 см — 8 см = 2 см 

1 км — 980 м = 0 м (20 м) 1 км + 35 м = 36 м (1035 м) 

400 м2 – 4 а = 396 м2 (0) 1000 м = 1 км 

50 а = 5 га (<) 

5. Фізкультхвилинка 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота за підручником (с. 100) 

Завдання 609 (фронтально) 

1) Для шкільного коридору — м2. 

Для учнівського зошита — см2. 

Для поверхні столу — дм2. 

2) а) Площа збільшиться у 2 рази. 

б) Площа збільшиться у 9 разів. 

в) Площа збільшиться у 2 рази. 

Завдання 610 (робота в групах) 

Для цибулі: S = 5 м • 6 м = 30 м2. 

Для моркви: S = 4 м • 10 м = 40 м2. 

Для редиски: S = 10 м • (6 – 4) м = 10 м • 2 м = 20 м2. 

Завдання 611 (колективно) 

Розв’язання 

1) 5 • 4 = 20 (м2) — площа підлоги; 

2) 120 + 80 = 200 (г) — на кожен м2 за обидва рази; 

3) 200 • 20 = 4000 (г) — витратили лаку. 

Відповідь: 4 кг лаку витратили. 

Завдання 612 (самостійно) 

Розв’язання 

1) 40 – 16 = 24 (м) — ширина саду; 

2) 40 • 24 = 960 (м2) — площа саду; 

3) 960 : 3 = 320 (м2) — займають яблуні; 

4) 960 – 320 = 640 (м2) — інші фруктові дерева. 

Відповідь: 640 м2 займають інші фруктові дерева. 

2. Самостійна робота за варіантами 

Завдання 613 

1 варіант 

1) 12 037 • 5 – 8984 – 457 = 60 185 – 8984 – 457 = 51 201 – 457 = 50 744; 

2) 1200 • 100 – 900 : 10 = 120 000 – 90 = 119 910; 

2 варіант 

3) 12 037 • 5 – (8984 – 457) = 60 185 – 8527 = 51 658; 

4) 23 • 23 + 954 : 3 = 529 + 318 = 847. 

3. Робота в парах 

Завдання 614 

1) (9407 + 5080) – (9407 – 5080) = 14 487 – 4327 = 10 160; 

2) 9485 • 9 – (9485 – 9) = 85 365 – 9476 = 75 889; 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? 

— Назвіть одиниці вимірювання площі. 

— Де використовують вимірювання площ? 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 615; 616 (с. 100–101).