Математика 4 клас тема ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОНЯТТЯМ «ПЛОЩА ФІГУРИ». КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОНЯТТЯМ «ПЛОЩА ФІГУРИ». КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ 

Мета: ознайомити учнів з новою величиною — площею як властивістю плоских фігур; вчити порівнювати предмети за площею способом накладання, «на око»; вправляти учнів в обчисленні виразів, які містять дію множення багатоцифрових чисел; вчити розв’язувати задачі на сумісні дії; розвивати логічне мислення; виховувати старанність у роботі. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 574 

1) × 75046             2) × 200275

             9                            4

     675414                    801100

3) 3 • 348 + 407 • 7 = 3893

× 348          × 407          + 1044

      3                 7              2849

 1044            2849              3893

4) 5 • 280 – 280 : 10 = 1372

        × 280         280 : 10 = 28        – 1400

              5                                         28

         1400                                      1372

5) 2 кг – 200 г = 2000 г – 200 г = 1800 г = 1 кг 800 г

6) 2 м – 200 см = 200 см – 200 см = 0

Завдання 575 

Р = (2 см 5 мм + 4 см 5 мм) • 2 = 7 см • 2 = 14 см. 

2. Усні обчислення 

1) Розв’язати «ланцюжок». 

30 ∙60 : 9 + 590 – 330 = (460)                        600 : 3 – 150 ∙6 : 2 = (150) 

2) Розв’язати задачі. 

- Найбільша відстань, на яку можуть піднятися птахи, 8200 м. Скільки це кілометрів? (8 км 200 м) 

- Маля кита має довжину 7 м. Скільки це сантиметрів? (700 см) Його вага 2 т. Скільки це кілограмів? (2000 кг) 

- За один день кит випиває 600 л води. Скільки літрів води він вип’є за 100 днів? (60 000 л) 

- Тигр важить 400 кг. Скільки це центнерів? (4 ц) 

- Найбільшу веселку можна спостерігати 3 год. Скільки це хвилин? (180 хв) 

3) Математичний диктант.

— Записати тільки відповідь.

- Збільшити число 350 у 3 рази. (1050)

- Збільшити число 350 на 3. (353)

- Зменшити число 520 у 2 рази. (260)

- Зменшити число 520 на 20. (500)

- Знайти 1/4 від 200 м, 600 см. (50 м; 150 см)

- Визначити, чому дорівнює периметр рівностороннього трикутника, якщо довжина його сторони 9 см. (27 см)

- Визначити, чому дорівнює периметр квадрата, якщо довжина його сторони 30 см. (120 см)

 

4) Робота за підручником (с. 94).

Завдання 576

1) 6 • 60 : 30 = 360 : 30 = 12;

2) 80 + 40 • 7 = 80 + 280 = 360;

3) 12 • 2 • 3 + 28 = 72 + 28 =100;

4) 800 : (40 • 2) + 100 = 800 : 80 + 100= 10 + 100 =110.

3. Актуалізація знань, постановка проблемного питання, повідомлення теми і мети уроку

1) Порівняйте відрізки за довжиною (спочатку «на око», потім — вимірюванням).

              __________________

                _____________

                __________________

 

2) Порівняйте круги. Як можна це зробити?

 

 

 

 

 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Пояснення вчителя

— Ви вже вмієте обчислювати периметр фігури. У яких одиницях вимірюють периметр квадрата?

— А зараз ми накладемо круги один на одний. (При накладанні фігур учні визначають, яка поверхня більша, а яка — менша.) Поверхня цих фігур називається площею.

З такою величиною, як площа, ми часто зустрічаємося у повсякденному житті: площа квартири, площа дачної ділянки, площа поля чи городу тощо.

2. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 94)

Завдання 577; 578

3. Фізкультхвилинка

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею

Завдання 580 (с. 95)

План розв’язування задачі

1) Скільки сторінок тексту набирає перший оператор за 1 день?

2) Скільки сторінок тексту набирає другий оператор за 1 день? 

3) Скільки сторінок тексту набирають обидва оператори за 1 день? 

4) За скільки днів обидва оператори наберуть 90 сторінок? 

Розв’язання 

1) 100 : 5 = 20 (стр.) — перший оператор за 1 день. 

2) 100 : 4 = 25 (стр.) — другий оператор за 1 день. 

3) 20 + 25 = 45 (стр.) — разом два оператори за 1 день. 

4) 90 : 45 = 2 (дн.) — надрукують 90 сторінок. 

Відповідь: за 2 дні два оператори разом надрукують 90 сторінок. 

2. Гімнастика для очей 

3. Самостійна робота 

Завдання 579 

1 варіант — 1-й рядок; 

2 варіант — 2-й рядок. 

4. Перевірка самостійної роботи 

1 варіант 

6700 • 6 = 40 200 

8 • 83 201 = 665 608 

17 005 • 8 + 28 786 = 136 040 + 28 786 = 164 826 

2 варіант 

270 000 • 3 = 810 000 

5 • 3020 = 15 100 

4207 • 6 – 3019 • 2 = 25 242 – 6038 = 19 204 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання було найцікавішим? 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 581; 582 (с. 95).