Математика 4 клас тема АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ 

Мета: ознайомити учнів з прийомом письмового множення круглих чисел; почати роботу з ознайомлення учнів із задачами на спільну роботу; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Усні обчислення 

Гра «Ланцюжок» 

Ділене 1000, дільник 100, знайди частку; збільш у 10 разів; збільш на 10; у скільки разів отримане число більше, ніж 2? на скільки отримане число менше, ніж 100? знайди добуток отриманого числа і 2; знайди різницю отриманого добутку і 36; збільш у 2 рази; збільш на 92; збільш у 10 разів; знайди добуток даного числа і числа 9; знайди суму отриманого числа і 2000; зменш у 1000 разів; знайди частку отриманого числа і 5. Що вийшло? 

Відповіді: 10; 100; 110; 55; 45; 90; 54; 108; 200; 2000; 18 000; 20 000; 20; 4. 

2. Математичний диктант 

— Запишіть тільки відповіді. 

- Збільш 86 у 100 разів. 

- Знайди восьму частину числа 480. 

- Невідоме число збільшили у 7 разів і отримали 420. Яке число невідоме? 

- Яке число потрібно розділити на 1000, щоб отримати 342? 

- Число 99 збільшити в 4 рази. 

- Число 5763 зменшити на 6 десятків. 

- 3 хв 20 с — записати в секундах. 

- Скільки метрів у 20 000 см? 

- Скільки хвилин у 4 годинах? 

 

Відповіді: 8600; 60; 60; 342 000; 396; 5703; 200 с; 200 м; 240 хв. 

3. Аналіз контрольної роботи 

-  Загальна характеристика виконання контрольної роботи. 

- Аналіз типових помилок. 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Підготовча робота 

Завдання 558 (усно) 

Завдання 559 (усно) 

— Поясніть, як міркували при знаходженні добутків. 

2. Пояснення вчителя 

— Розгляньте способи множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. 

. 2800 . 2800 

    3     3 

       8400        8400 

— Розгляньте перший спосіб. 0 помножити на 3 буде 0. Пишемо 0. 0 помножити на 3, буде 0. Пишемо 0. 8 помножити на 3, буде 24, 4 пишемо, 2 запам’ятовуємо. 2 помножити на 3, буде 6 і ще 2, буде 8. Пишемо 8. 

Два нулі, які були наприкінці першого множника, залишилися і в кінці добутку. Кажуть, що два нулі зносимо. Тому множники розміщують по-іншому. Другий множник записують так, щоб нулі залишились праворуч. 

3. Первинне закріплення 

Завдання 560 (1) 

— Розгляньте, як записується дія множення, якщо один з множників закінчується нулями. 

Завдання 560 (2) («ланцюжком» з коментуванням біля дошки і в зошитах) 

. 6700 . 84000 . 130000 . 760 

     2       6         7    5 

      13400       504000         910000       3800 

4. Фізкультхвилинка 

Тут трава росте висока, 

Тут стежинонька вузька. 

Вище руки, вище ноги — 

Не проста у нас дорога. 

А тепер ідемо боком — 

Із підскоком, із підскоком. 

Походили на носочках, 

А тоді на п’ятах. 

Випростали добре спини 

І звели лопатки. 

ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Самостійна робота 

Завдання 561 (з подальшою взаємоперевіркою в парах) 

а • 10 + 300, якщо а = 4, то 4 • 10 + 300 = 340 

а • 10 + 300, якщо а = 40, то 40 • 10 + 300 = 700 

а • 10 + 300, якщо а = 400, то 400 • 10 + 300 = 4300 

с • 10 + 300, якщо а = 210, то 210 • 10 + 300 = 2400 

2. Робота над задачами 

Завдання 564 

Учні вивчають задачу, «ланцюжком» відповідають на питання задачі усно. 

1) Маса 6 коней: 600 • 6 = 3600 кг = 3 т 6 ц (відповідь записати в тоннах і центнерах). 

Маса 2 корів: 480 • 2 = 960 кг = 9 ц 60 кг 

Маса 10 овець: 40 • 10 = 400 кг = 4 ц (відповідь записати в центнерах). 

2) 480 • 2 – 600 = 360 (кг) — маса 2 корів більше маси 1 коня. 

3) 480 : 30 = 16 (кіз) — за масою замінює 1 корова; 

30 • 5 + 40 • 4 = 310 (кг) — маса 5 кіз і 4 овець разом. 

Завдання 563 

Учні ознайомлюються зі змістом задачі та аналізують її від питання до даних. 

— Що потрібно знати, щоб відповісти на питання задачі? (Потрібно дізнатися, скільки сторінок набирають на комп’ютері два оператори разом.) 

— Це задача на спільну роботу. Оператори працюватимуть спільно. 

— Запишемо вираз для розв’язання задачі. 

(20 + 24) • k, якщо k = 5, то (20 + 24) • 5 = 220 (сторінок). 

— Запишіть розв’язання задачі в зошиті. Зачитайте відповідь. 

— Як зміниться відповідь, якщо k = 10? Перевірте! 

(20 + 24) • 10 = 440; 440 – 220 = 220 

Завдання 562 

Учні вивчають зміст задачі, розглядають малюнки, роблять висновок. 

Відповідь: Роза тримає лілії, Маргарита — троянди, Лілія — маргаритки. 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 565; 566 (с. 92). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися сьогодні на уроці? 

— Що здалося складним?