Математика 4 клас тема ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ

ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ 

Мета: узагальнити уявлення учнів про дію множення, її закони; повторити взаємозв’язок між величинами: швидкість, час, відстань; удосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення. Гра «Ланцюжок» 

Зменшуване 1000, від’ємник 200, знайди різницю; на скільки ця різниця більше, ніж число 260? у скільки разів отримане число більше, ніж 60? Знайди добуток отриманого числа і 4; знайди суму даного добутку і 64; зменшити її в 4 рази; збільш на 100; збільш у 8 разів; збільш на 5000; зменш в 100 разів; зменш в 5 разів; зменш на 9. Що вийшло? 

Відповіді: 800; 540; 9; 36; 100; 25; 125; 1000; 6000; 60; 12; 3. 

3. Математичний диктант 

— Запишіть тільки відповіді. 

- Ураган рухається зі швидкістю 45 м/с. За скільки секунд він подолає 90 км? 

- Заняття у секції тривають 1 год 10 хв. Скільки це хвилин? 

- Третя частина невідомого числа дорівнює 15. Чому дорівнює це число? 

- Сторона квадрата 80 дм. Чому дорівнює його периметр? 

- Потяг метро рухається зі швидкістю 75 км/год. Скільки проходить потяг за 1/3 години? 

- Скільки яєць у ящику, якщо яйця лежать у 10 рядів по 90 штук у кожному? 

- У булочній до обіду продали 220 батонів, а після обіду — 360 батонів. Скільки всього батонів продали за день? 

- Якщо все зірвані яблука розкласти у відра по 10 кг у кожне, то знадобиться 5 відер. Скільки кілограмів яблук зібрали? 

 

Відповіді: 2 с; 70 хв; 45; 320 дм; 25 км/год; 900 яєць; 580 батонів; 50 кг. 

 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Пояснення вчителя з елементами бесіди 

Завдання 531 

— Самостійно прочитайте текст завдання по частинах. 

— Що таке множення? (Сума однакових доданків) 

— Замініть, де це можливо, приклади на додавання прикладами на множення. Поясніть свій вибір. 

5 + 5 + 5 + 5 = 5 • 4 

17 + 17 + 17 + 17 + 17 = 17 • 5 

103 + 103 + 301 — різні доданки 

а + а + а = а • 3 

— Як називаються числа при множенні? (Множники) 

— Що показує перший множник? (Який доданок) 

— Що показує другий множник? (Скільки разів береться доданок.) 

а • b = а + а + а + а + ... + а 

b разів 

Помножити а на b — означає взяти число а доданків b разів. 

— Які закони множення ви знаєте? (Переставний, сполучний, розподільний) 

- Переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. 

 

4 • 8 = 8 • 4; а • b = b • а 

- Сполучний закон множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього. 

 

25 • 9 • 4 = (25 • 4) • 9 = 900; а • b • с = (а • с) • b 

— З переставного і сполучного законів множення виходить, що натуральні числа можна множити в будь-якому порядку. 

18 • 50 • 3 • 2 = 18 • 3 • 50 • 2 = 54 • 100 = 5400 

4 • 17 • 5 = 4 • 5 • 17 = 340 

- Розподільний закон множення. 

 

(а + b) • с = а • с + b • с 

— Що зробили з кожним доданком? (Помножили на с) 

— Що зробили з добутками? (Додали) 

Завдання 532 (усно) 

— Прочитайте пояснення про розподільний закон (завдання 533). Вивчіть цей закон напам’ять. 

— За допомогою розподільного закону множення знайдіть значення виразу. 

(400 + 30 + 5) • 8 = 400 • 8 + 30 • 8 + 5 • 8 = 3200 + 240 + 40 = 3480 

2. Первинне закріплення 

Завдання 534 

Самостійне читання учнями простих задач. 

— Укажіть задачі, які розв’язуються дією множення. Запишіть розв’язання цих задач. 

1) 15 • 5 = 75 (парт) — у 5 таких класах; 

3) 8 • 4 = 32 — друге число; 

4) 200 • 5 = 1000 (кг) картоплі буде потрібно для отримання 200 кг крохмалю. 

Завдання 535 («ланцюжком», з поясненням) 

245 • 45 < 245 • 46 468 • 25 > 468 • 24 

3. Фізкультхвилинка 

ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Колективна робота 

Завдання 536 (з коментуванням) 

2. Робота над задачами 

Завдання 537 

Учні складають задачу, самостійно розв’язують її з наступною взаємоперевіркою. 

Відстань в 30 км велосипедист проїхав зі швидкістю 15 км/год. Яку відстань подолає за цей самий час вершник, рухаючись зі швидкістю 12 км/год? 

1) 30 : 15 = 2 (ч) — час у дорозі; 

2) 12 • 2 = 24 (км) — подолає вершник. 

12 • (30 : 15) = 24 (км) 

Завдання 538 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою з дошки) 

1) 72 : 3 = 24 (км) — відстань; 

2) 24 : 12 = 2 (км/хв) — швидкість, з якою рухався потяг. 

(72 : 3) : 12 = 2 км/хв 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 539; 540 (с. 88–89). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що повторювали сьогодні на уроці? 

— З’єднайте рівності з назвами законів. 

а • b = b • а розподільний 

a • b • с = (а • с) • b переставний 

(a + b) • c = a • c + b • c сполучний