Математика 4 клас тема ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ЗА ШВИДКІСТЮ І ЧАСОМ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ШВИДКОСТІ ВІД ЗМІНИ ЧАСУ ПРИ СТАЛІЙ ВІДСТАНІ

ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ЗА ШВИДКІСТЮ І ЧАСОМ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ШВИДКОСТІ ВІД ЗМІНИ ЧАСУ ПРИ СТАЛІЙ ВІДСТАНІ 

Мета: ознайомити учнів зі способом визначення відстані по відомим швидкості і часу; формувати вміння розв’язувати завдання на основі творчих видів роботи; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

Робота в групах 

О         (53 + 47) : 4 + 32 : 4 

Ь          52 : 2 + 99 : 11 +87 

Е          80 – 18 + 18 : 3 – 2 

Р          (80 + 1) : 3 + 13 + 6 

Ф         100 – (5 • 5 + 13 • 5) • 0 

Л          95 : 19 + 22 • 3 : (69 : 23) + 2 • 25 

— Запишіть відповіді в порядку зростання — і ви прочитаєте назву риби, яка мешкає в чистих гірських річках Карпат. (Форель) 

Ф О Р Е Л Ь 

0 33 46 66 77 122 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Бесіда (за завданням 500) 

— Рух лижника проілюструйте графічно. 

12 км 12 км 12 км ? 

Учитель підводить учнів до висновку: щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. 

2. Первинне закріплення нового матеріалу 

Завдання 501 

— Ознайомтеся зі змістом задачі. Стисло запишіть задачу за допомогою таблиці. 

Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань 

Пасажирський катер 24 км/год 4 год ? 

Буксир 14 км/год 7 год ? 

 

Розв’язання учні записують у зошитах. Самоперевірка — з дошки. 

1) 24 • 4 = 96 (км) — відстань, яку пройшов пасажирський катер; 

2) 14 • 7 = 98 (км) — відстань, яку пройшов буксир; 

3) 98 – 96 = 2 (км) 

Відповідь: буксир пройшов на 2 км більше. 

Завдання 502 

Учні за даними таблиці самостійно «ланцюжком» складають задачі та розв’язують їх усно. 

5 • 4 = 20 (км) — пройшов пішохід; 

70 • 2 = 140 (км) — проїхало таксі; 

120 • 3 = 360 (км) — проїхав електропотяг. 

Завдання 503 

— Ознайомтеся зі змістом задачі. Повторіть умову за таблицею. 

Швидкість Час Відстань 

Пішки 4 км/год 2 год ? 

На автобусі 45 км/год 3 год ? 

— Розв’яжіть задачу самостійно з подальшою взаємоперевіркою. 

1) 4 • 2 = 8 (км) — пройшли туристи пішки; 

2) 45 • 3 = 135 (км) — проїхали туристи на автобусі; 

3) 135 + 8 = 143 (км) — подолали туристи за день. 

4 • 2 + 45 • 3 = 143 (км) 

3. Фізкультхвилинка 

ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Розв’язання виразів 

Завдання 504 (робота в групах, за варіантами) 

1 варіант 

10 ц 3 кг – 4 ц 12 кг = 5 ц 91 кг 

+     54408 – 1003 

351875 412 

973       591 (кг) 

                                   407256 

 

2 варіант 

48 350 – 9405 + 598 = 39 543                                  8365 – (2120 – 1080) = 7325 

        48 350             38 945                                          2120                 8365

-        9 405      +           598                               -          1080              - 1040

        38 945             39 543                                           1040                7325

 

2. Робота над задачами 

Завдання 505 

Учні відповідають на питання задачі, записуючи тільки відповіді: 64; 80; 48. 

Завдання 506 

Ознайомтесь з умовою задачі. Коротко запишіть задачу за допомогою таблиці. 

Об’єкт, що рухається Час Швидкість Відстань 

Велосипедист 12 год ? 180 км 

Мотоцикліст 20 год ? км/год, на 36 км/год > ? 

— Проаналізуйте задачу від питання до даних. 

— Що запитується в задачі? 

— Чи можемо ми відповісти на питання задачі? Чому? (Ні. Невідома швидкість.) 

— Що сказано про швидкість мотоцикліста? (На 36 км/год більше швидкості велосипедиста.) 

— Чи можемо ми дізнатися швидкість велосипедиста? Як? (Відстань поділити на час.) 

1) 180 : 12 = 15 (км/год) — швидкість велосипедиста; 

2) 15 + 36 = 51 (км/год) — швидкість мотоцикліста; 

3) 51 • 20 = 1020 (км) — проїде мотоцикліст. 

Самоперевірка з дошки. 

3. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» 

Завдання 507 (колективна робота) 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 508; 509 (с. 81). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися на уроці? Чого навчилися?