Математика 4 клас ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ 

Мета: ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати вміння розв’язувати задачі, знаходити розв’язання нерівностей серед наведених чисел; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення. Змагання між групами 

За кожну правильну відповідь група отримує фішку. Виграє група, яка набрала найбільшу кількість фішок. 

- Скільки разів треба взяти по 2 дм, щоб отримати 2 м? (10 разів) 

- Якщо невідоме число розділити на 5 і до частки додати 1, то вийде 4. Назвіть невідоме число. (15) 

- Знайти суму чисел 2; 7; 1; 3; 5; 8; 4 (30), зменшити у 10 разів. (3) 

- У бідон поклали спочатку 7 кг меду, потім на 3 кг більше. Скільки важить бідон без меду, якщо з медом він важить 19 кг? (2 кг) 

- Бабусі 66 років, вона старша за мою маму на 21 рік, а я молодша за маму в 3 рази. Скільки мені років? (Мамі 45 років, автору — 15) 

- Периметр прямокутника дорівнює 64 см. Знайдіть довжину прямокутника, якщо ширина дорівнює 14 см. (18 см) 

 

3. Математичний диктант 

— Запишіть вирази і знайдіть їх значення. 

- Перший доданок 90, другий — у 3 рази менше. Знайдіть суму. 

- Частку чисел 360 і 6 збільште в 4 рази. 

- Знайдіть 1/8 від суми чисел 500 і 220. 

- Частку чисел 780 і 10 збільште на 22. 

- Від числа 290 відніміть частку чисел 240 і 8. 

- Число 560 збільште на добуток чисел 70 і 2. 

 

Відповіді: 90 + 90 : 3 = 120; 360 : 6 • 4 = 240; (500 + 220) : 8 = 90; 780 : 10 + 22 = 100; 290 – 240 : 8 = 260; 560 + 70 • 2 = 700. 

 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

— Запишіть кожне з чисел 27 і 568 у вигляді суми і різниці круглого та одноцифрового числа. Яке кругле число найближче до кожного з даних чисел? 

27 = 20 + 7; 27 = 30 – 3; 568 = 560 + 8; 568 = 570 – 2. 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Пояснення вчителя 

— При додаванні і відніманні (там, де це зручно) застосовують метод округлення. 

1) 46 + 39 = 85 

                            46 + 40 = 86 

                     86 – 1 = 85 

Нехай потрібно до 46 додати 39. Замість числа 39 додамо найближче кругле число 40 та знайдемо суму 46 + 40 = 86. Число 86 більше шуканої суми на 1, тому що додавали не 39, а 40. Віднімемо від 86 одиницю. Отримаємо 85. 

2) 93 – 48 = 45 

                           93 – 50 = 43 

                       43 + 2 = 45 

Нехай від 93 треба відняти число 48. Замість числа 48 віднімемо найближче кругле число 50 та знайдемо різницю: 93 – 50 = 43. Число 43 менше шуканої різниці на 2, тому що віднімали не 48, а 50. Додамо до числа 43 число 2. Отримаємо 45. 

2. Первинне закріплення 

Завдання 474 (під керівництвом учителя) 

38 + 18 = 56                  47 + 99 = 146             360 – 36 = 324 

38 + 20 = 58                  47 + 100 = 147          360 – 40 = 320 

58 – 2 = 56                    147 – 1 = 146             320 + 4 = 324 

92 – 46 = 46                 485 + 198 = 683 

92 – 50 = 42                 485 + 200 = 685 

42 + 4 = 46                   685 – 2 = 683 

3. Фізкультхвилинка 

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Самостійна робота 

Завдання 475 (взаємоперевірка — в парах) 

30 • х > 100             240 : х < 120             20 – х > 12 

х = 5; 8; 10               х = 3; 5; 8; 10           х = 1; 3; 5 

2. Робота над задачами 

Завдання 476 

— Ознайомтеся з текстом задачі. Запишіть її скорочено. Порівняйте текст з коротким записом задачі. Складіть план розв’язання задачі. 

Виїхало — ? команд по 11 гр. 217 дітей 

Залишилося — 173 дит. 

1) 217 – 173 = 44 (чол.) — виїхало на змагання; 

2) 44 : 11 = 4 (к.) 

Відповідь: 4 футбольних команди виїхало на змагання. 

Завдання 477 

(Робота над задачею проводиться аналогічно.) 

Планувало — 3250 кг на ? більше 

Здало —         3800 кг і 1/10 

Учні розв’язують задачу самостійно. Перевірка проводиться «ланцюжком». 

1) 3800 : 10 = 380 (кг) — молока додало господарство; 

2) 3800 + 380 = 4180 (кг) — молока здало господарство; 

3) 4180 – 3250 = 930 (кг). 

Відповідь: на 930 кг молока більше здало господарство, ніж планувало. 

Завдання 478 (колективно з коментуванням) 

Повторення поняття «радіус» (відстань від точок кола до його центру). 

КА = АС = 12 мм; DB = ВМ = 9 мм; АВ = 60 мм. 

Значить, КМ = КА + АВ + ВМ = 12 мм + 60 мм + 9 мм = 81 мм = 8 см 1 мм 

CD = AB – (AC + DB) = 60 – (12 + 9) = 39 мм. 

— Результати обчислення перевірте вимірюванням. 

Завдання 479 

Учні самостійно розв’язують задачу. Пояснюють хід її розв’язання. 

Кожен хлопчик отримав (10 + 8) : 3 = 6 конвертів. 

Сашко повернув за 6 конвертів 36 грн, отже, 36 : 6 = 6 (грн) — ціна конверта. 

Тарас віддав Сашкові 4 конверти (10 – 6 = 4), a Юра 2 конверти (8 – 6 = 2). За 4 конверти Сашко віддасть Тарасові 6 • 4 = 24 (грн), а Юркові — за 2 конверти 6 • 2 = 12 (грн). 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 480; 481 (с. 76). 

VII. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Яке завдання здалося складним? 

— Якими будуть ваші побажання на наступний урок?