Математика 4 клас тема КРУГЛІ ЧИСЛА. ПЕРИМЕТР ПРЯМОКУТНОЇ ДІЛЯНКИ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

КРУГЛІ ЧИСЛА. ПЕРИМЕТР ПРЯМОКУТНОЇ ДІЛЯНКИ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ 

Мета: ознайомити учнів з круглими числами; узагальнити прийоми розв’язування задач; закріпити вміння знаходити периметр прямокутних ділянок за планом; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення. Гра «Влучний стрілець» 

— З’єднайте вирази з однаковими значеннями. 

240 • 2 + 6000           2000 – 400 • 2 

300 + 300 • 3            160 • 5 : 10 

1000 – 100 • 2           720 : 90 + 17 

720 : 9 + 17              3000 + 160 • 3 + 3000 

630 : 9 + 10              150 • 3 + 350 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Ознайомлення з поняттям «круглі числа» 

— Серед поданих чисел назвіть ті, запис яких закінчується нулем. 

403; 90; 100; 815; 1000; 170; 1300; 950. 

— Числа, запис яких закінчується нулем або кількома нулями, називають круглими числами. 

2. Первинне закріплення 

Завдання 439 (фронтально) 

Завдання 440 

Учні розглядають записи, виконують завдання з коментуванням. 

76 = 70 + 6        76 = 80 – 4         379 = 370 + 9           379 = 380 – 1 

IV. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

1. Робота над задачею з буквеними даними 

Завдання 441 

Учні ознайомлюються із задачею за підручником. Записують її схематично. Перевіряють, чи всі числа задачі позначені на схемі. 

Під час колективного аналізу на дошці ведеться запис: 

с км — пройшов турист до зустрічі; 

(с • 3) (км) — проїхав велосипедист до зустрічі; 

с + с • 3 (км) — відстань між містом і селом. 

Відповідь: с + с • 3 (км) — відстань між містом і селом. 

2. Письмові обчислення 

Завдання 442 

— Виконайте віднімання, перевіривши його додаванням з подальшою самоперевіркою з дошки. 

Двоє учнів працюють біля дошки. 

340055 + 291675 – 424888 + 139789

48380 48380 285099 285099

291675         340055         139789         424888

3. Розв’язування геометричної задачі

Завдання 443 (знаходження периметра ділянки за поданим планом)

На малюнку — план ділянки городу. Кожна окрема ділянка є прямокутником.

— Периметр якої ділянки ми можемо знайти відразу? (Периметр ділянки під огірки. У цієї ділянки кожна сторона дорівнює 6 м. Значить, периметр дорівнює 6 • 4 = 24 м.)

— Що потрібно знати, щоб знайти периметр ділянки під картоплю? (Довжину ще однієї сторони.)

— Як знайти довжину цієї сторони? (Від 20 м відняти 6 м, буде 14 м.) Периметр ділянки під картоплю: (14 + 8) • 2 = 44 (м).

— Як знайти периметр ділянки під помідори? (Знайти довжину меншої сторони: 8 – 6 = 2 м.)

— Периметр ділянки, зайнятої під помідори, дорівнює (6 + 2) • 2 = 16 м.

4. Фізкультхвилинка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк. Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд!

5. Робота над складеними задачами

Завдання 444

— Прочитайте умову задачі. Зіставте її з коротким записом. Розв’яжіть задачу самостійно, з подальшою взаємоперевіркою в парах.

І день — 13 750 м ?

II день — 13 750 м

III день — ?, на 11 800 м менше ?

1) 13 750 + 13 750 = 27 500 (м) — тканини виготовили за перший і другий день;

+ 13750

13750

        27500

2) 27 500 – 11 800 = 15 700 (м) — тканини виготовили за третій день;

– 27500

11800

        15700

3) 27 500 + 15 700 = 43 200 (м) — тканини виготовила фабрика за 3 дні.

+ 27500

15700

        43200

Відповідь: 43 200 м тканини фабрика виготовила за 3 дні.

Завдання 445 (1)

Учні складають задачу за коротким записом.

Мама купила три книжки для дорослих по 18 грн і 6 книжок для дітей. Скільки коштувала книжка для дітей, якщо вартість усієї покупки становить 144 грн? 

1) 18 • 3 = 54 (грн) — коштують книжки для дорослих; 

2) 144 – 54 = 90 (грн) — коштують книжки для дітей; 

3) 90 : 6 = 15 (грн) — коштує одна книжка для дітей. 

Завдання 445 (2) 

Учні складають задачу за коротким записом та розв’язують її виразом. 

Марійка, Андрійко та Сергійко збирали марки. Скільки всього марок у дітей, якщо відомо, що Андрійко назбирав 30 марок, Марійка — на 20 марок більше, ніж Андрійко, а Сергійко — на 60 більше, ніж Андрійко? 

30 + (30 + 20) + (30 + 60) = 170 (м) 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 446; 447 (с. 72). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

Гра «Упіймай кругле число» 

Учитель читає числа, учні сигналізують, якщо почують кругле число. 

390; 7800; 66; 305; 740; 234; 3000; 1302; 100 000.