Математика 4 клас тема ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ, ВИРАЖЕНИХ В ОДИНИЦЯХ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ І МАСИ

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ, ВИРАЖЕНИХ В ОДИНИЦЯХ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ І МАСИ 

Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення. Кругові приклади 

65 + 20 : 4 (10 + 90) + 100 

(30 : 3 + 40) – 40 70 • 2 – 12 • 5 

(80 – 30) – 20 200 : 10 + 45 

3. Математичний диктант. Гра «Так чи ні?» 

- Число 280 більше 14 в 2 рази. 

- У числі 826 – 8 одиниць III розряду. 

- 7 кг — це 700 м. 

- У числі 7258 всього 7 тисяч. 

- Добуток чисел 25 і 4 дорівнює 1000. 

- Частка чисел 320 і 8 більше, ніж частка чисел 320 і 80. 

- Периметр рівностороннього трикутника зі стороною 17 см дорівнює 51 см. 

 

Відповіді: ні; так; ні; так; ні; так; так. 

4. Аналіз самостійної роботи 

Учитель аналізує роботи учнів, виявляючи типові помилки. Колективно виконуються завдання, у яких були допущені помилки. 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Повторення таблиць одиниць вимірювання довжини і маси 

Завдання 431 (усно, «ланцюжком») 

1 т – 250 кг = 1000 кг – 250 кг = 750 кг 

1 м – 37 см = 100 см – 37 см = 63 см 

10 т – 2 ц = 100 ц – 2 ц = 98 ц = 9 т 8 ц 

10 дм – 4 см = 100 см – 4 см = 96 см = 9 дм 6 см 

2 кг – 300 г = 2000 г – 300 г = 1700 г = 1 кг 700 г 

2 м – 30 см = 200 см – 30 см = 170 см = 1 м 70 см 

Пояснення способів віднімання іменованих чисел (на основі завдання 432) 

Віднімання виконується на дошці в клітинку. 

— Зробіть висновок, що числа, які виражають довжину і масу, можна додавати і віднімати двома способами: 

1) додавати так, як вони записані в прикладі; 

2) замінити кожне число меншими одиницями вимірювання довжини або маси і виконати дії. 

2. Закріплення нового матеріалу 

Завдання 432 (2) (з коментуванням) 

+ 7 км 080 м –     7080 

5 км 185 м             5185 

12 км 265 м               1895(м) = 1 км 895 м 

Завдання 434 (1) 

Учні пояснюють різні способи додавання іменованих чисел, виражених в одиницях маси. 

Завдання 434 (2) (самостійно з подальшою самоперевіркою з дошки) 

19 кг 450 г + 7 кг 080 г = 26 кг 530 г 

+              19450 

    7080 

26530 (г) 

19 кг 450 г – 7 кг 080 г = 12 кг 370 г 

– 19450 

 7080 

12370 (г) 

3. Фізкультхвилинка 

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИ 

Завдання 433 

Учні читають задачу, складають короткий запис, самостійно розв’язують її, записуючи в зошиті. 

10 с — 12 удар. 

1 хв — ? 

1 хв = 60 с 

12 • (60 : 10) = 72 удари нарахує дівчинка за хвилину. 

Завдання 435 

Учні ознайомлюються зі змістом задачі. Під керівництвом учителя складають її короткий запис. Перевіряють короткий запис, порівнюючи з текстом задачі. Аналізують задачу від питання до даних і колективно розв’язують. 

Гусак — 5 кг 720 г 

Курка — ?, на 3 кг 345 г менше 

Індик — ?, на 4 кг 390 г більше 

1) 5 кг 720 г – 3 кг 345 г = 2 кг 375 г — маси курки; 

- 5720 

        3345 

       2375 (г)

2) 5 кг 720 г + 2 кг 375 г = 8 кг 095 г — маса гусака і курки; 

+5720 

   2375 

8095 (г)

3) 8 кг 095 г + 4 кг 390 г = 12 кг 485 г — маса індика; 

+ 8095 

   4390 

   12485 (г)

4) 8 кг 95 г + 12 кг 485 г = 20 кг 580 г — загальна маса гусака, курки і індика. 

+ 8095 

12485 

20580 (г) 

 

Завдання 436 

Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою самоперевіркою. Один учень працює біля дошки. 

50 пакетів — 1 ц 50 кг 

100 пакетів — ? 

І спосіб 

1) 150 кг : 50 = 3 (кг) — маса одного пакета; 

2) 3 • 100 = 300 (кг) — маса 100 пакетів. 

100 • (150 : 50) = 300 (кг) = 3 ц 

II спосіб 

1) 100 : 50 = 2 (рази); 

2) 150 • 2 = 300 (кг) = 3 ц — маса 100 пакетів. 

150 • (100 : 50) = 300 (кг) = 3 ц 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 437; 438 (с. 70). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Як можна додавати і віднімати числа, які виражають одиниці довжини і маси? 

— Як ви вважаєте, які знання необхідно вдосконалити, щоб успішно впоратися з контрольною роботою за темою?