Математика 4 клас тема ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА

ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Мета: закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоцифровими числами; вчити узагальнювальних прийомів розв’язування задач; розвивати уважність; інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Математичний диктант 

— Записати числа, підкреслити в кожному клас тисяч. 

475 344; 43 024; 320 000; 4015; 636; 80 000. 

— Записати тільки відповіді. 

- Сума чисел 380 і 280. 

- Різниця чисел 720 і 360. 

- Невідоме число збільшили на 35 і отримали 170. Знайдіть невідоме число. 

- Якщо від числа 720 відняти невідоме число, отримаємо 500. Чому дорівнює невідоме число? 

- Довжина прямокутника 15 см, ширина 25 см. Записати периметр. 

- В автобус уміщується 39 чоловік. Скільки треба автобусів, щоб за один рейс перевезти 156 чоловік? 

 

Відповіді: 660; 360; 135; 220; 80 см; 4 автобуси. 

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Гра «Ланцюжок» 

Завдання 421 (усно, «ланцюжком») 

35 – 7 – 8 = 20           40 – 8 • 2 = 24         58 – 8 + 16 = 66 

42 + 8 – 14 = 36         40 : 8 • 2 = 10         56 : 8 + 17 = 24 

2. Самостійна робота 

Завдання 422 (з наступною взаємоперевіркою в парах) 

5 км 600 м = 5600 м         4 м = 400 см 

2 км 80 м = 2080 м          10 м 5 см = 1005 см 

1000 см = 10 м                 300 мм = 30 см 

8 м 20 см = 820 см 

Завдання 423 

1 варіант — перший стовпчик; 

2 варіант — другий стовпчик. 

3. Робота над задачами 

Завдання 424 

Учні розглядають і коментують задачу з буквеними даними. 

Завдання 425 (колективно) 

Учні вивчають задачу, складають короткий запис, один учень працює біля дошки. 

а — перше число 

а • 4 — друге число 

а + а • 4 — сума чисел, якщо а = 224, то 224 + 224 • 4 = 1120 

Завдання 426 

Учні розглядають короткий запис і складають умову. Аналізують задачу від питання до даних. 

Учні з високим і достатнім рівнем знань можуть розв’язувати задачу самостійно. Слід звернути увагу на те, що відповідь можна отримати різними способами. 

У трьох зерносховищах було 10 580 кг зерна. Скільки зерна було у кожному зерносховищі, якщо відомо, що у першому і другому разом 8350 кг, а в другому і третьому — 6180? 

1) 10 580 – 8350 = 2230 (кг) — у третьому зерносховищі; 

2) 6180 – 2230 = 3950 (кг) — у другому зерносховищі; 

3) 8350 – 3950 = 4400 (кг) — у першому зерносховищі. 

Завдання 427 

Учні розглядають малюнок, складають задачу. Звертають увагу на масу гирьок, що стоять на вагах. Визначають масу кожного птаха. 

Відповідь: маса півня — 2 кг; маса індика — 3 кг; маса качки — 1 кг 400 г. 

4. Гра «Добери» 

Завдання 428 (усно, «ланцюжком») 

60 : k > 4            50 – k < 25          17 + k > 40 

k = 1; 5                    k = 30               k = 30 

5. Фізкультхвилинка 

6. Самостійна робота 

1 варіант 

1. Задача. 

За три місяці автотранспортне підприємство перевезло 5750 пасажирів. За перший місяць було перевезено 1290 пасажирів, за другий — на 340 пасажирів більше. Скільки пасажирів було перевезено автотранспортним підприємством за третій місяць? 

2. Знайти значення виразів. 

864 039 – 482 057 

9254 + 907 543 

23 435 – 5708 – 984 

832 : 4 

2 варіант 

1. Задача. 

За три місяці автозавод випустив 7352 автомобіля. За перший місяць було випущено 2390 автомобілів, за другий — на 427 автомобілів більше. Скільки автомобілів було випущено автозаводом за третій місяць? 

2. Знайти значення виразів. 

902 392 – 87 807 

7683 + 409 848 

43 605 – 6809 – 872 

912 : 3 

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 429; 430 (с. 69). 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Які знання вам знадобилися, щоб виконати всі завдання самостійної роботи? 

— Над чим ще треба попрацювати?