Математика 4 клас тема ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ ВІДНІМАННЯМ. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА

ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ ВІДНІМАННЯМ. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА 

Мета: узагальнити уявлення учнів про зв’язок дій додавання і віднімання; вчити виконувати перевірку додавання відніманням, віднімання — додаванням, розв’язувати складені задачі на знаходження невідомого доданка; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

ІІ. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

- Скільки необхідно мішків для 96 кг картоплі, якщо в один мішок вміщується 48 кг? (2 мішки) 

- Слону дають 90 кг їжі на добу, а верблюду — 15 кг. У скільки разів верблюд з’їдає менше, ніж слон? (У 6 разів) 

- На скільки днів вистачить 1 кг чаю, якщо кожен день використовують по 5 г? (На 200 днів) 

- Якщо висушити гриби, вони стануть у 5 разів легше. Скільки кілограмів сухих грибів можна отримати із 25 кг сирих? 30 кг? 70 кг? (5; 6; 14 кг) 

- Знайдіть периметр квадрата, якщо довжина його сторони в метрах дорівнює найменшому двоцифровому числу. (10 • 4 = 40 м) 

 

3. Математичний диктант 

- На скільки сума чисел 99 і 201 менше 700? 

- У скільки разів 1000 більше суми чисел 200 і 50? 

- У скільки разів число 111 менше найбільшого трицифрового числа? 

- Яке число більше числа 450 у 2 рази? 

- Скільки хвилин у п’ятій частині години? 

 

Відповіді: 400; 4; 9; 900; 12. 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота за підручником 

Завдання 397 (1) 

— Поясніть записи та на їх основі сформулюйте правило перевірки віднімання додаванням. 

— Щоб перевірити, чи правильно виконали віднімання, потрібно до різниці додати від’ємник, а знайдену суму порівняти зі зменшуваним. Якщо сума різниці і від’ємника дорівнює зменшуваному, то приклад на віднімання розв’язаний правильно. 

Завдання 397 (2) (з коментуванням) 

– 847294 + 611843 

235451 235451 

        611843         847294 

Завдання 397 (3) 

Після аналізу запису формулюється правило перевірки додавання відніманням: якщо при відніманні одного із доданків від суми отримаємо другий доданок, то додавання виконано правильно. 

Завдання 397 (4) 

+ 29035 – 72497 

43462 43462 

         72497        29035 

2. Фізкультхвилинка 

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

Завдання 398 

1. Письмові обчислення 

Учні працюють у зошитах, біля дошки розв’язують приклади з коментуванням, виконуючи перевірку. 

+ 48345 – 51673 + 40725 – 53669 

3328 48345 12944 40725 

        51673         3328          53669        12944 

 

– 78864 + 75302 – 50791 + 38416 

3562 3562 12375 12375 

         75302         78864            38416         50791 

 

2. Робота над задачами 

Завдання 399 

— Прочитайте задачу. Проаналізуйте короткий запис. 

— Що позначають числові дані 10 480 кг? 8350 кг? 6180 кг? 

— Про що ми дізнаємось, коли знайдемо значення виразів 10 480 – 8350 та 10 480 – 6180? 

Учні доходять висновку: якщо від суми трьох доданків відняти суму двох із них, то знайдемо третій доданок. 

Завдання 400 

— Прочитайте задачу. Повторіть умову за коротким записом. Розв’яжіть задачу за поданим планом. 

720 л I — ? 10 

          III — ?            7870 л 

           II — ?                  6020 л 

1) Скільки літрів пального було в першій цистерні? 

2) Скільки літрів пального було в третій цистерні? 

1) 10 720 – 6020 = 4700 (л) — у першій цистерні; 

2) 7870 – 4700 = 3170 (л) — у третій цистерні. 

Завдання 401 

— Прочитайте задачу. Повторіть зміст задачі за питаннями. 

— Що було на двох баржах? 

— Що позначає число 18 600? 

— Скільки кавунів відвантажили з першої баржі? 

— Чи можна дізнатися, скільки кавунів залишилося на двох баржах? 

— Чи можна дізнатися, скільки кавунів залишилося на кожній баржі? 

— Чи можна після цього знайти, скільки кавунів було на кожній баржі? 

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно. Учням із середнім та початковим рівнем знань допомагає вчитель. 

1) 18 600 – 2600 = 16 000 (к.) — залишилося на двох баржах; 

2) 16 000 : 2 = 8000 (к.) — було на другій баржі; 

3) 8000 + 2600 = 10 600 (к.) — кавунів було на першій баржі. 

3. Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок» 

Завдання 402 

(100 – 1) : 3 • 2 = 66 (р.) — дідусю. 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 403; 404 (с. 66). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Якій темі був присвячений урок? 

— Якими правилами ви користувалися під час обчислень?