Математика 4 клас тема ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ ВІДНІМАННЯМ

ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ ВІДНІМАННЯМ 

Мета: ознайомити учнів з прийомом письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел у межах мільйона; вдосконалювати вміння розв’язувати рівняння, задачі; розвивати мислення, математичну пильність; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення. Робота в парах 

— Додайте відповіді в порядку спадання — і ви дізнаєтеся, як у Стародавньому Римі називали богиню краси (Грація). 

Я 140 + 60 – 280 : 7 • 5 

Г 90 • 3 + 20 – 140 : 5 

А (400 – 25 • 3 • 2) : 10 

І (17 + 7 • 9 + 5 • 8) : 40 

Р 130 • 2 – 360 : 30 

Ц (270 – 240 : 4 • 3) : 9 

3. Математичний диктант 

- Записати в секундах: 2 хв; 4 хв 12 с. 

- Знайти, скільки годин складає 1/2 доби; 1/4 доби. 

- Ділене виражено різницею чисел 48 і 27, дільник 3, записати частку. 

- Перший доданок 74, другий — частка чисел 35 і 5. Чому дорівнює сума? 

- Невідоме число зменшили в 4 рази та отримали 24. Запишіть невідоме число. 

- Лісники заготовили на зиму півтонни жолудів. Скільки це кілограмів? 

- Чому дорівнює периметр рівностороннього трикутника, якщо його сторона дорівнює 15 см? 

 

Відповіді: 120 с; 252 с; 12 год; 6 год; 7; 81; 96; 500 кг; 45 см. 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Повторення алгоритмів письмового додавання і віднімання на основі розв’язування прикладів завдання 390. 

+ 483 – 483 

255 255 

       738       228 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Розв’язування прикладів (запис на дошці) 

+ 352 + 27352 

809 809 

        1161 28161 

Пояснення. Записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами. Додавати починаємо з одиниць. До 2 од. додати 9 од., буде 11 од.— це 1 дес. та 1 од. Одну одиницю записуємо, а десяток запам’ятовуємо і т. д. 

Аналогічна робота проводиться над прикладами на віднімання. 

Учні роблять висновок: письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел виконують так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел. 

2. Первинне закріплення 

Завдання 391 (2) (фронтально) 

За необхідності вчитель допомагає учням, дає правильний зразок пояснень. 

+ 45374 – 5478 – 82346 + 3575 – 75431 + 54068 – 54068 

8406 2349 5478 75431 3575 4306 4306 

       53780        3129           76868         79006        71856         58374        49762 

3. Фізкультхвилинка 

Хто вже, хто вже так стомивсь, 

Що ліворуч нахилився? 

Хто вже спить? 

Треба дружно всім вам встати, 

Фізкультпаузу почати. Сонце спить, небо спить, 

Навіть вітер не шумить. 

Рано-вранці сонце встало 

І проміння всім послало. 

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Розв’язування рівнянь (з коментуванням) 

- Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 

х + 34 013 = 764 354 

х = 764 354 – 34 013 

х = 730 341 

730 341 + 34 013 = 764 354 

– 764354 + 730341 

34013 34013 

        730341       764354 

 

730 341 + 34 013 = 764 354 

- Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від’ємника додати різницю. 

 

х – 20 244 = 45 645 

х = 20 244 + 45 645 

х = 65 889 

65 889 – 20 244 = 45645 

+ 20244 – 65889 

45645 20244 

         65889        45645 

65889 – 20244 = 45645 

2. Робота над задачами 

Завдання 392 

— Ознайомтеся зі змістом задачі, повторіть її за скороченим записом. Складіть план розв’язання задачі на основі її аналізу від питання до даних. 

Було — ? 

Вивезли — 7250 кг 

Залишилося — ?, на 3240 кг менше 

1) 7250 – 3240 = 4010 (кг) — картоплі залишилося; 

2) 7250 + 4010 = 11 260 (кг); 

7250 + (7250 – 3240) = 11 260 (кг) — картоплі було в овочесховищі. 

Завдання 393 

Після ознайомлення зі змістом задачі проводиться її аналіз від запитання до даних. 

22 кг — 5 кг 

? — 75 кг 

1) 75 : 5 = 15 (раз.) 

2) 22 • 15 = 330 (кг) — насіння потрібно, щоб отримати 75 кг масла. 

3. Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок» 

Завдання 394 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 395; 396 (с. 65). 

VII. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що дізналися про додавання і віднімання багатоцифрових чисел? 

— Що здалося складним? 

— Над чим ще слід попрацювати?