Математика 4 клас тема ДІЯ ДОДАВАННЯ. ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ. ТАБЛИЧНЕ Й ПОЗАТАБЛИЧНЕ, УСНЕ І ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ ДОДАВАННЯМ

ДІЯ ДОДАВАННЯ. ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ. ТАБЛИЧНЕ Й ПОЗАТАБЛИЧНЕ, УСНЕ І ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ ДОДАВАННЯМ 

Мета: узагальнити уявлення учнів про дію додавання та її закони; закріпити вміння розв’язувати задачі на додавання; повторити прийоми письмового додавання трицифрових чисел; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

Гра «Ланцюжок» 

Зменшуване 400, від’ємник 120, знайди різницю; до цієї різниці додай суму чисел 650 і 350; знайди попереднє число, відніми від нього 12 сотень; збільш у 100 разів; відніми від отриманого числа добуток чисел 450 і 2; збільш на частку чисел 540 і 60; знайди наступне число; відніми від нього 7000; збільш на добуток чисел 6 і 50; збільш у 3 рази; зменш у 31 раз; зменш на 30; збільш у 16 разів. Що вийшло? (280; 1280; 1279; 79; 7900; 7000; 7009; 7010; 10; 310; 930; 30; 0; 0) 

3. Математичний диктант 

- Запишіть числа: 735 849; 300 006; 702 044. 

- Запишіть попереднє й наступне числа для числа 290 009. 

- Запишіть число, яке в 10 разів менше, ніж 53 700. 

- Запишіть число, яке в 10 разів більше, ніж 6845. 

- У скільки разів 1 м більше 1 см? 

- У скільки разів 1 м менше 1 км? У скільки разів 1 т більше 1 ц? 

- Чому дорівнює 1/4 години? 

- На скільки 3 т більше 3 кг? 

- У скільки разів найменше чотирицифрове число більше найменшого трицифрового? 

- Яка маса торта, якщо 1/3 його становить 170 г? 

 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Самостійне читання учнями тексту завдання 374 за частинами (до переставного закону; до кінця) 

2. Перевірка сприйняття матеріалу 

— Як називаються числа при додаванні? 

— Які закони додавання ви знаєте? 

— Як використовувати послідовність чисел при додаванні? 

Учитель демонструє застосування переставного закону дії додавання за допомогою наочності. Наводить приклад, коли можливість складати числа в будь-якому порядку спрощує обчислення. Показує, що для чисел 7, 3 і 5 виконується сполучний закон додавання. 

3. Первинне закріплення (завдання 375)

— Прокоментуйте кожний приклад. Поясніть, який закон додавання застосовується в кожному випадку.

237 + 190 + 10 = 237 + 200 = 437

280 + 467 + 20 = 280 + 20 + 467 = 767

75 + 160 + 40 + 125 = 75 + 125 + 160 + 40 = 400

289 + 60 + 11 + 13 = 289 + 11 + 60 + 13 = 373

4. Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачами 

Завдання 376

Самостійне читання учнями простих задач.

— Укажіть задачі, які розв’язуються дією додавання.

— Запишіть розв’язання цих задач.

1) 8 дм + 5 дм = 13 дм = 130 (см) — смужки відрізали;

2) 8 + 4 = 12 (листівок) — було в конверті спочатку;

3) 2 кг + 3 кг = 5 (кг) — маса.

2. Гра «Ланцюжок»

Завдання 377 («ланцюжком»)

3. Письмові обчислення

Завдання 378

— Письмове додавання виконайте з докладним поясненням.

Поясніть, як для перевірки правильності результату можна застосувати прийоми перестановки і знаходження суми по частинах. Наприклад, знайти суму двох доданків, потім суму двох інших доданків і результати додати.

+ 356 + 107

49285

18874

       593    399

                    865

            3           1       2                               2            3         1 

а) 400 – (70 • 5 – 60);           в) 60 – (860 – 360 : 6) 

              3           2        1                             3           2         1 

б) 510 – (10 + 270 : 3);        г) 120 : (12 + 160 : 20). 

Відповідь: в. 

6. Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок» 

Завдання 379 

— Розв’яжіть ребус. 

58 + 43 = 101        58 + 73 = 131 

58 + 53 = 111        58 + 83 = 141 

58 + 63 = 121        58 + 93 = 151 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 380; 381 (с. 62). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Які закони дії додавання повторювали? 

— Чи потрібно знати ці закони? Навіщо?