Математика 4 клас тема ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ І МАСИ ІНШИМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ І МАСИ ІНШИМИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Мета: формувати в учнів уміння замінювати одні одиниці вимірювання довжини і маси іншими; закріплювати уявлення про обернені задачі; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Бліцопитування 

- Скільки сантиметрів у дециметрі? у метрі? 

- Скільки разів потрібно взяти по 20 см, щоб отримати 1 м? 

- Скільки разів потрібно взяти по 50 г, щоб отримати 200 г? 

- Скільки разів потрібно взяти по 2 см, щоб отримати 2 м? 

 

— Доберіть потрібні одиниці вимірювання маси. 

слон — 5... (т) яблуко — 150... (г) 

портфель — 3... (кг) мішок картоплі — 2... (ц) 

3. Математичний диктант 

- Запишіть цифрами числа, в яких: 

 

346 од. класу тисяч і 283 од. класу одиниць; 527 одиниць класу тисяч; 40 одиниць класу тисяч і 120 одиниць класу одиниць. 

- Записати число, що складається з одинадцяти тисяч, одинадцяти сотень, одинадцяти одиниць. 

- Запишіть числа, які почуєте. 

 

Діаметр екватора Землі 12 756 км; найбільша висота над рівнем моря — гора Еверест — 8 848 м, найбільша глибина — Маріанська западина — нижче рівня моря на 11 033 м.

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Повторення таблиць вимірювання довжини і маси (фронтально) 

— Назвіть одиниці вимірювання маси від більшої до меншої. 

1 т        1 ц      1 кг      1 г 

— Назвіть одиниці вимірювання довжини від більшої до меншої. 

1 км    1 м    1 дм    1 см    1 мм 

Робота в парах (завдання 338, з вибірковою перевіркою) 

48 000 г = 48 кг                  500 000 г = 500 кг 

20 т 20 кг = 20 020 кг        15 т 630 кг = 15 630 кг 

3 ц 25 кг = 325 кг               3 ц 5 кг = 305 кг 

2. Розв’язання нерівностей (завдання 282, колективно) 

— Щоб нерівність 120 – х < 95 була правильною, потрібно вибрати такі значення букви х, які були б більшими за 25. Це числа 30 і 35. 

3. Самостійна робота (завдання 341) 

1 варіант — верхній рядок: 

420 : 7 = 60; 200 : 4 = 50; 48 000 : 8 : 3 = 2000; 180 + 20 • 5 = 280. 

2 варіант — нижній рядок: 

50 • 8 = 400; 300 • 5 = 1500; 30 • 7 + 3 = 213; 300 + 300 : 2 = 450. 

4. Фізкультхвилинка 

5. Робота над задачами 

Завдання 340 

Колективне складання короткої умови задачі. 

100 кг — 18 кг 

900 кг — ? 

Самостійне розв’язування задачі з подальшою взаємоперевіркою в парах. 

900 : 18 • 100 = 5000 (кг) 

Завдання 342 

— Самостійно прочитайте задачу. Складіть короткий запис до неї. 

— Проаналізуйте задачу від питання за коротким записом. Складіть план розв’язання задачі. (Колективне розв’язування задачі з записом на дошці і в зошитах.) 

I вишня — 16 кг ягід ?, розклали в ? ящ. по 7 кг 

II вишня — 19 кг ягід 

1) 16 + 19 = 35 (кг) — ягід усього зібрали; 

2) 35 : 7 = 5 (ящ.) 

(16 + 19) : 7 = 5 (ящ.) 

— Складіть обернені задачі. (В обернених задачах одне з даних чисел приймається за невідоме.) Стисло запишіть обернені задачі. Одну з них розв’яжіть. 

Задача 1 (обернена) 

З двох вишень зібрали 5 ящиків ягід по 7 кг кожен. Скільки кілограмів ягід зібрали з другої вишні, якщо з першою зібрали 16 кг? 

I вишня — 16 кг ягід ?, розклали в 5 ящ. по 7 кг 

II вишня — ? кг ягід 

1) 7 • 5 = 35 (кг) — ягід усього зібрали; 

2) 35 – 16 = 19 (кг) — ягід зібрали з другої вишні. 

(7 • 5) – 16 = 19 (кг) 

Задача 2 (обернена) 

З однієї вишні зібрали 16 кг ягід, а з другої — 19 кг. Усі ягоди розклали порівну в 5 однакових ящиків. Яка маса одного ящика? 

I вишня — 16 кг 

II вишня — 19 кг ?, розклали в 5 ящ. по ? кг 

1) 16 + 19 = 35 (кг) — ягід усього зібрали; 

2) 35 : 5 = 7 (кг) — ягід в одному ящику. 

(16 + 19) : 5 = 7 (кг) 

Завдання 343 

— Прочитайте задачу. (Уточніть значення слів-термінів. З’ясуйте, кому з учнів доводилося спостерігати за приготуванням розчину або брати участь у цьому процесі.) 

— Приймемо 8000 кг цементу за одну частину. 

1) 8000 • 2 = 16 000 (кг) — потрібно піску; 

2) 8000 • 4 = 32 000 (кг) — потрібно щебеню. 

Завдання 344 

— Ознайомтеся з умовою задачі. 

— Складіть коротку умову та розв’яжіть задачу самостійно. 

Один учень працює біля дошки. Решта — у зошитах. Самоперевірка з дошки. 

Завдання 345 

— Ознайомтеся з умовою задачі. Порівняйте текст задачі з її коротким графічним записом. Розв’яжіть задачу самостійно, користуючись планом. 

1) Скільки літрів молока дала б корова за два удої, якби вранці дала молока стільки, скільки і ввечері? 

2) Скільки літрів молока дала корова ввечері? 

3) Скільки літрів молока дала корова вранці? 

1) 25 – 3 = 22 (л); 

2) 22 : 2 = 11 (л); 

3) 11 + 3 = 14 (л). 

Завдання 346 (колективно) 

Завдання 347 (самостійно з наступною взаємоперевіркою в парах) 

120 : 4 • 3 = 90 (кг) 

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 348; 349 (с. 55). 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що повторили сьогодні на уроці? 

— Які завдання сподобалися найбільше?