Математика 4 клас тема ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ. ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ ІНШИМИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ. ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ ІНШИМИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО 

Мета: систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання маси; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного; розвивати обчислювальні навички, мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення. Гра «Ланцюжок» 

- Знайди добуток чисел 200 і 7; знайди різницю даного добутку і 500; знайди суму отриманої різниці і 700; зменш її в 4 рази; зменш на 400; збільш у 12 разів; зменш у 4 рази; збільш на 10 000; збільш на 2000; зменш у 1000 разів; зменш на 5; збільш у 14 разів. Що вийшло? 

 

(1400; 900; 1600; 400, 0, 0, 0, 10 000; 12 000; 12; 7; 98) 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

— Згадайте і назвіть одиниці вимірювання довжини, починаючи з найбільшої. (км, м, дм, см, мм) 

— Яку одиницю довжини вважають основною? (Метр) 

— Інші одиниці довжини отримали назви за допомогою латинських і грецьких числівників. Латинські числівники — деци, санти, милі вживають для позначення одиниць, менших від основної, а грецькі дека, гекта, кіло — більших від основних. 

— Навіщо потрібні одиниці довжини? 

— Чи можемо ми за допомогою одиниць довжини дізнатися масу цього яблука? 

— Які одиниці вимірювання нам у цьому допоможуть? 

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми повторимо одиниці вимірювання маси, співвідношення між ними. 

V. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Бесіда. Пояснення вчителя 

— Які одиниці маси вам відомі? 

— Як визначити масу предметів? 

— Які ваги ви можете назвати? 

— Які гирі використовують для визначення маси предметів? 

— Скільки грамів в 1 кг? 

— Для вимірювання маси великих вантажів (зібраного в полі врожаю, видобутого вугілля і нафти) використовують одиниці вимірювання маси — центнер і тонну. 

1 центнер позначається скорочено 1 ц і дорівнює 100 кг; 

1 тонна позначається скорочено 1 т і дорівнює 1000 кг, або 10 ц. 

1 ц — це приблизно 2 мішки картоплі або 1 мішок цукру. 1 т — це маса малометражного автомобіля. 

— Розгляньте таблицю завдання 327 (с. 53) та запишіть її у зошити. 

2. Фізкультхвилинка 

3. Первинне закріплення нового матеріалу 

Завдання 328 (з коментуванням) 

Щоб дізнатися масу меду, потрібно від загальної маси відняти масу банки. 

1 кг = 1000 г, отже: 

1000 – 300 = 700 (г) маса меду. 

Завдання 329 (колективно) 

1 ц = 100 кг 

1) 100 : 2 = 50 (кг) — маса одного мішка; 

3 т 500 кг = 3500 кг 

2) 3500 : 50 = 70 (мішків) 

Отже, автомобілем можна перевезти 70 мішків цукру-піску. 

Завдання 330; 331 (фронтально) 

4. Робота над задачами 

Завдання 332 

— Складіть короткий запис задачі, з’ясувавши, що 60 т = 600 ц. 

2 ц — 3 ц 

? — 600 ц 

Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою перевіркою з коментуванням. Один учень працює за дошкою. 

1) 600 : 3 = 200 (раз.) 

2) 2 • 200 = 400 (ц) = 40 (т) 

Завдання 333 (робота в парах) 

1) 5000 – 1000 = 4000 (л) — води залишилося в двох цистернах; 

2) 4000 : 2 = 2000 (л) — води стало в одній цистерні; 

3) 2000 + 1000 = 3000 (л) — води було в другій цистерні. 

Відповідь: в одній цистерні було 2000 л води, а в другій — 3000 л води. 

5. Самостійна робота 

Завдання 334 

Самоперевірка з дошки. 

— Звірте свої відповіді із записами на дошці, розмістіть їх у порядку спадання. (3200; 541; 540; 94; 552; 19) 

Завдання 335 

12 300 : 15 • 60 = 49 200 (г) = 49 кг 200 г 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 336; 337 (с. 54). 

VII. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Про що ми говорили на уроці? 

— Що нового дізналися? 

— Яке завдання сподобалося найбільше?