Математика 4 клас тема ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ

ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ 

Мета: узагальнити уявлення учнів про десяткову систему числення, правила читання і запису багатоцифрових чисел; ознайомити із записом чисел римськими цифрами; повторити способи розв’язування рівнянь; провести підготовку до контрольної роботи. 

ХІД УРОКА 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Аналіз самостійної роботи 

Аналіз допущених помилок та розв’язування аналогічних виразів і задач. 

2. Усні обчислення. Гра «Хто швидше?» 

50 • 2           70 : 5           40 – 28        35 + 25 

   – 16             – 2                 • 5             : 15 

   : 42             • 7                 : 4             • 12 

  + 68           + 16               + 45             – 24 

    : 14             : 5                : 20              • 3 

        5                  20                   3               72 

3. Математичний диктант 

— Запишіть числа, в яких: 

- 5 сотень тисяч, 3 десятки тисяч, 2 одиниці тисяч, 4 сотні, 7 одиниць; 30 одиниць II класу, 40 одиниць I класу; 

- 1 сотня тисяч, 1 десяток тисяч, 8 одиниць тисяч, 4 сотні, 7 десятків, 3 одиниці. 

 

(532 407; 30 040; 118 473) 

Самоперевірка — за записом на дошці. 

— Прочитайте числа в такому порядку: чотирицифрові; п’ятицифрові; шестицифрові. 

84 037; 60 704; 455; 4075; 1507; 250 743; 761 245. 

— Назвіть, скільки всього одиниць позначає цифра в запису кожного з чисел: 

цифра 7 — 17 083; 70 345; 275; 

цифра 2 — 248; 320 047; 123 621; 

цифра 9 — 190 780; 495; 39 031. 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Робота за підручником 

Завдання 305 (фронтально) 

Завдання 306 

— Прочитайте текст завдання. (Можна розподілити текст на окремі частини — абзаци.) 

Перевірка рівня засвоєння учнями прочитаного тексту — за допомогою контрольних питань. 

— Які числа називають натуральними? 

— Яке натуральне число найменше? 

— Чи існує найбільше натуральне число? 

— Чому система числення, якою ми користуємося, називається десятковою? 

— Назвіть розряди, які утворюють клас тисяч. 

— Назвіть лічильну одиницю першого (другого) класу. 

— Як прочитати багатоцифрове число? 

— Наведіть приклади зміни значення цифри в записі числа залежно від місця, що вона займає. 

— Знайдіть у тексті підручника, як читають багатоцифрові числа. 

— Прочитайте, що говориться в тексті про класи одиниць (тисяч). 

— Продовжіть речення: 

- Лічба починається з... 

- Натуральний ряд чисел... 

- Десять одиниць становлять... 

- Десять десятків складають... 

- При читанні чисел називають... 

- Щоб отримати число, яке йде за даними, потрібно... 

 

Завдання 307; 308 (фронтально) 

2. Фізкультхвилинка 

3. Ознайомлення з римськими цифрами 

Завдання 309 (фронтально) 

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Розв’язування рівнянь 

Завдання 310 (1) (усно) 

Завдання 320 (2) (самостійно з наступною взаємоперевіркою в парах) 

х – 340 = 260            850 – х • 60 = 430                  (730 – 190) : х = 60 

х = 260 + 340             х • 60 = 850 – 430                 540 : х = 60 

х = 600                        х • 60 = 420                           х = 540 : 60 

                                   х = 420 : 60                             х = 9 

                                   х = 7 

2. Робота над задачею 

Завдання 311 

— Ознайомтеся зі змістом задачі. Повторіть її за короткою умовою. 

20 ящ. по 16 кг 

12 ящ. по ? кг            428 кг 

Міркування. Щоб відповісти на питання задачі, потрібно дізнатися, скільки всього кілограмів розклали в менші ящики. Для цього потрібно від загальної кількості слив відняти кількість слив, розкладених у великі ящики. Скільки слив розклали у великі ящики, дізнаємося, помноживши 16 на 20. 

1) 16 • 20 = 320 (кг) — слив розклали у великі ящики; 

2) 428 – 320 = 108 (кг) — слив розклали в менші ящики; 

3) 108 : 12 = 9 (кг) — слив клали в менший ящик. 

3. Робота в парах (завдання 312) 

Відповіді: 1001; 1010; 1100; 2000. 

4. Гра «Поміркуй!» 

- Падаючи з п’ятого 5 поверху, Аліса нарахувала 100 сходинок. Скільки сходинок вона б нарахувала, падаючи з другого поверху? (25 сходинок) 

- Порівняйте, не обчислюючи. 

 

615 • 172      172 • 615                  306 • 825      827 • 320 

817 • 614      614 + 817                 368 : 8          368 : 23 

516 • 724      724 • 540                  504 : 56        672 : 56 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 313; 314 (с. 50–51). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Давайте пригадаємо, чого ми вчилися сьогодні на уроці. 

— Зроблено дуже багато! Ви молодці! Впевнена, що успішно впораєтеся із контрольною роботою.