Математика 4 клас тема ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000 

Мета: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати багатоцифрові числа, розв’язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків; ознайомити з правилом множення на 10; 100; 1000; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

Гра «Ланцюжок» 

- Добуток чисел 6 і 20 збільшити у 5 разів; збільшити на 80; зменшити на 200; зменшити у 80 разів; знайти добуток отриманого числа і 15; знайти частку отриманого числа і 2; дізнатися, на скільки ця частка менше, ніж 100; дізнатися, у скільки разів отримане число більше, ніж 11; у скільки разів отримане число менше, ніж 100; на скільки отримане число менше, ніж 1000; зменшити його в 10 разів; зменшити на 1 десяток. Що вийшло? (88) 

 

(120; 600; 680; 480; 6; 90, 45; 55; 5; 20; 980; 98; 88) 

Робота в групах. Хто першим вгадає слово? 

35          60           320        25          7         54 

+ 5        – 2          : 80           : 5       • 70        : 1 

: 8        : 29           • 9              • 60       : 10       + 62 

• 9       • 100   – 8             – 9      + 15       : 4 

: 3        + 0         : 7              : 3        : 8      • 0 

• 10   : 4       • 50            + 8       • 6       + 60 

А         С         Г             Д           У          Р 

 

200 60 150 105 48 50 

 

Градус — ним вимірюють кути, температуру, щільність нафти, міцність спирту тощо. 

3. Математичний диктант 

- Запишіть числа, що містять: 572 од. ІІ класу і 863 од. І класу; 50 од. II класу та 5 од. I класу; 6 од. ІІ класу і 172 од. I класу. 

- Напишіть два числа; одне, яке слідує за числом 10 000; інше, яке передує йому. 

- Запишіть цифрами числа: сім тисяч двісті; тридцять три тисячі вісім; сто п’ять тисяч вісім. 

- Запишіть найменше п’ятицифрове число, найбільше шестицифрове. 

 

Відповіді: 572 863; 50 005; 6172; 10 001; 9999; 7200; 33 008; 105 008; 10 000; 999 999. 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Ознайомлення з правилами читання й запису багатоцифрових чисел 

Завдання 283 

Учні аналізують правило читання і запису багатоцифрових чисел. 

Завдання 284 (усно) 

Завдання 285, 286 

Учні записують числа цифрами. 

Діти працюють у зошитах, один учень біля дошки коментує запис чисел. 

Завдання 287 (робота в парах) 

Перевірка — методом «Мікрофон». 

2. Ознайомлення з прийомами множення і ділення на 10; 100; 1000 

Завдання 288 

Учні розглядають записи на дошці й роблять висновок. 

Пояснення: 

2 • 10 = 10 • 2 = 20; 3 • 100 = 100 • 3 = 300; 3 • 1000 = 1000 • 3 = 3000 

                                                                         10, достатньо дописати до нього праворуч 1 нуль 

Щоб помножити число на                          100, достатньо дописати до нього праворуч 2 нулі 

                                                                         1000, достатньо дописати до нього праворуч 3 нулі 

 

Завдання 289 

                                                                                                        10, достатньо відкинути в запису числа праворуч 1 нуль 

Щоб розділити число на                                                                 100, достатньо відкинути в запису числа справа 2 нулі 

                                                                                                        1000, достатньо відкинути в запису числа справа 3 нулі 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Обчислення виразів 

Завдання 290 (робота в парах, метод «Мікрофон») 

Завдання 291 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою) 

На дошці записані відповіді: 60 000; 4; 3600; 80; 1800; 8100. 

2. Робота над задачами 

- За день у саду зібрали 740 кг яблук. Частину яблук розклали у 26 ящиків, по 10 кг у кожний, а решту розклали в більші ящики, по 12 кг у кожний. Скільки всього використали ящиків? 

 

26 ящиків по 10 кг 740 кг 

? ящиків по 12 кг 

Розв’язання 

1) 26 • 10 = 260 (кг) — розклали в менші ящики; 

2) 740 – 260 = 480 (кг) — розклали в менші ящики; 

3) 480 : 12 = 40 (ящиків) — розклали в більші ящики; 

4) 40 + 26 = 66 (ящиків) 

Відповідь: усього використали 66 ящиків. 

- У ящики по 10 кг і 5 кг розклали 400 кг огірків. Ящиків, які вміщують по 5 кг, було 24. Скільки знадобиться ящиків, які вміщують 10 кг? 

 

24 ящики по 5 кг 400 кг 

? ящиків по 10 кг 

Розв’язання 

1) 5 • 24 = 120 (кг) — в ящиках по 5 кг; 

2) 400 – 120 = 280 (кг) — в ящиках по 10 кг; 

3) 280 : 10 = 28 (ящ.) 

Відповідь: знадобиться 28 ящиків, які вміщують 10 кг. 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 293 (с. 46). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— З якими правилами ознайомилися сьогодні на уроці? 

— Наведіть приклади їх застосування.