Математика 4 клас тема НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОНЯТТЯ КЛАСУ. ТАБЛИЦІ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ І ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛА. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ

НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОНЯТТЯ КЛАСУ. ТАБЛИЦІ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ І ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛА. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ 

Мета: ознайомити учнів з класами одиниць і тисяч, їх структурою, правилом читання багатоцифрових чисел, із застосуванням поняття «клас»; закріплювати вміння ділити і множити на одноцифрове і двоцифрове число; розвивати спостережливість; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Учні читають розв’язання задачі 273. 

1) 300 – 28 = 272 (гр.) — нанизала Білосніжка на нитки; 

2) 272 : 8 = 34 (гр.) — було на кожній нитці. 

(300 – 28) : 8 = 34 (гр.) 

2. Математичний диктант 

-  Записати числа цифрами: триста п’ять тисяч сто; сорок тисяч вісімсот п’ятдесят; двісті тисяч сім. 

- Записати число 50 820 у вигляді суми його розрядних доданків. 

 

— Запишіть тільки відповіді. 

- Обчислити суму шести доданків, кожне з яких дорівнює 12. 

- Чому дорівнює добуток, якщо один з множників 154, а другий 1. 

- Різницю чисел 700 і 650 збільшити у 8 разів. 

- Добуток чисел 120 і 5 зменшити в 2 рази. 

- Ділене 12 000, дільник 12 000. Знайти частку. 

- Зменшуване 12 000, від’ємник 12 000. Знайти різницю. 

- Доданки 12 000 і 12 000. Знайти суму. 

- Знайти добуток чисел 1000 і 0. 

- До частки чисел 400 і 8 додати 50. 

 

Відповіді: 72; 154; 400; 300; 1; 0; 24 000; 0; 100. 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Пояснення вчителя на основі таблиці розрядів і класів 

— В усній нумерації розряди багатоцифрових чисел групують у класи. У кожному класі є три розряди. У межах шестицифрових чисел маємо два класи: перший і другий. Одиниці, десятки і сотні — назви першого, другого і третього розрядів першого класу — класу одиниць. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч — назви першого, другого і третього розрядів другого класу — класу тисяч. 

Назви лічильних (розрядних) одиниць перших двох класів: для класу одиниць — одиниця, десяток, сотня; для класу тисяч — тисяча, десять тисяч, сто тисяч. Одиницею першого класу є одиниця, одиницею другого класу — тисяча. Щоб прочитати чотири-, п’яти- або шестицифрове число, називають спочатку, скільки в ньому одиниць класу тисяч, а потім — скільки одиниць класу одиниць (слово «одиниць» не називають). 

2. Первинне закріплення нового матеріалу 

Завдання 275 

Учні самостійно читають текст завдання. Після цього вчитель ставить питання, а учні знаходять відповіді на них у тексті підручника. 

— Як називається перший (другий) клас? 

— Скільки розрядів у кожному класі? 

— Які розряди входять у перший (другий) клас? 

— Як прочитати числа, які записуються більше, ніж трьома цифрами? 

Завдання 276 (фронтально) 

Завдання 277 (читання чисел «ланцюжком») 

Завдання 278 (самостійно зі взаємоперевіркою в парах) 

3. Фізкультхвилинка 

ІV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Повторення письмового множення і ділення 

Завдання 279 (з коментуванням)

2. Робота над задачею (завдання 280) 

Учні вивчають задачу, аналізують її. 

— Що потрібно знати для того, щоб відповісти на питання задачі? (Скільки квартир побудували торік.) 

Учні записують задачу в зошитах і на дошці. 

1) 126 • 6 = 756 (кв.) — побудували торік; 

. 126

      756 

2) 756 + 240 = 996 (кв.) 

Творча робота над задачею 

Учні складають обернену задачу. 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 281; 282 (с. 44–45). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Чого вчилися сьогодні на уроці? 

— Як називається перший (другий) клас? 

— Скільки розрядів у кожному класі? 

— Які розряди в першому класі? у другому?