Математика 4 клас тема НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС, ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ТРИ ДІЇ

НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС, ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ТРИ ДІЇ 

Мета: удосконалювати вміння учнів лічити сотнями тисяч, читати, записувати і розкладати на розрядні доданки шестицифрові числа, визначати число тисяч у числі, порівнювати багатоцифрові числа; вчити розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

Гра «Ланцюжок» 

Зменшуване 400, від’ємник 120, знайди різницю; додай до неї суму чисел 650 і 350; знайди попереднє число, відніми від нього 12 сотень, збільш у 100 разів, відніми від отриманого числа добуток чисел 450 і 2, збільш на частку чисел 540 і 60; знайди наступне число; відніми від нього 7000; збільш на добуток чисел 6 і 50; збільш у 3 рази; зменш у 31 раз; помнож на 0; збільш у 16 разів. Що вийшло? (Відповідь: 0.) 

(280; 1280; 1279; 79; 7900; 7000; 7009; 7010; 10; 310; 930; 30, 0, 0) 

- Полічіть від 73 998 до 74 005; від 35 169 до 35 179. 

- Знайдіть зручний спосіб обчислень та розв’яжіть вирази усно. 

 

56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 = (56 • 10 = 560) 

398 + 7864 + 602 + 2136 = (398 + 602 + 7864 + 2136 = 11 000) 

498 + 499 + 500 + 501 + 502 = (498 + 502 + 499 + 501 + 500) = 2500 

2 • (3794 • 5) = (2 • 5 • 3794) = 37 940 

(4 • 414) • 25 = (4 • 25 • 414) = 41 400 

879 • 7 + 879 • 3 = (879 • 10) = 8790 

3. Математичний диктант 

-Запишіть числа, допишіть до кожного з них попереднє і наступне. 

 

23 999 (23 998; 24 000) 700 000 (699 999; 700 001); 

100 001 (100 000; 100 002). 

-Запишіть числа, підкресліть у кожному з них кількість тисяч. 

 

185 900; 736 004; 453 207; 90 005. 

-Запишіть більше число. 

 

Учитель читає пару чисел, учні записують більше з них. 

73 200 і 72 020; 55 180 і 55 280; 72 150 і 62 150; 113 015 і 218 015; 9800 і 90 800 (73 200; 55 280; 72 150; 218 015; 90 800) 

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Повторення правила читання багатоцифрових чисел 

- Відділю один клас від іншого, для цього відраховую справа наліво по 3 цифри. 

- Читаю, скільки одиниць другого класу в даному числі, додаю назву класу (тисяч). Потім читаю, скільки одиниць першого класу в даному числі. Слово одиниць не називаю. 

 

2. Фізкультхвилинка 

3. Робота за підручником 

Завдання 267 (1) 

Учні читають числа «ланцюжком». 

Завдання 267 (2) 

Одиниці пишуть на першому місці праворуч, десятки — на другому, сотні — на третьому, одиниці тисяч — на четвертому, десятки тисяч — на п’ятому, сотні тисяч — на шостому місці праворуч. 

Завдання 267 (3) 

Учні читають числа в парах і називають, скільки в кожному із них усього тисяч. 

210 175 — 210 тис.; 5253 — 5 тис.; 945 000 — 945 тис.; 735 428 — 735 тис. 

Завдання 214 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах) 

5746; 80 120; 310 090; 103 811. 

Завдання 269 

Слід звернути увагу учнів на два способи порівняння чисел — нумераційний і порозрядний (порозрядне порівняння чисел застосовують до вищих класів і розрядів). 

Завдання 270 (фронтально) 

234 725 = 200 000 + 30 000 + 4000 + 700 + 20 + 5 

777 777 = 700 000 + 70 000 + 7000 + 700 + 70 + 7 

540 000 – 500 000 + 40 000 

225 225 = 200 000 + 200 000 + 5000 + 200 + 20 + 5 

4. Робота над задачами 

Завдання 271 

— Прочитайте умову задачі за підручником. 

— Порівняйте текст задачі з її коротким записом (з’ясуйте, чи всі дані присутні в короткому записі, чи правильно показані зв’язки між ними). Проаналізуйте задачу від даних до питання і навпаки. Складіть план розв’язання задачі. Самостійно запишіть розв’язання задачі. 

50 ящ. по 10 кг 8 ц = 800 кг 

? ящ. по 15 кг 

1) 10 • 50 = 500 (кг) — персиків було в ящиках по 10 кг; 

2) 800 – 500 = 300 (кг) — персиків було в ящиках по 15 кг; 

3) 300 : 15 = 20 (ящ.) — по 15 кг. 

Завдання 272 (1) (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах) 

Учні ознайомлюються з умовою задачі, складають короткий запис. Розв’язують задачу самостійно. 

5. Розв’язування рівнянь 

Завдання 272 (2) (фронтально) 

30 000 + х + 10 + 5 = 33 015 

30 015 + х = 33 015 

х = 33 015 – 30 015 

х = 3000 

324 : х = 6                324 – х = 6                  х – 324 = 6 

х = 324 : 6                х = 324 – 6                  х = 324 + 6 

х = 54                       х = 318                        х = 330 

Колективна робота 

(72 + 16) : х = 8 — знаходимо ділене 

88 : х = 8 — записуємо рівняння в одну дію 

х = 88 : 8 

х = 11 

(25 + 35) : х = 12                  х + 120 • 7 = 940 

60 : х = 12                             х + 840 = 940 

х = 60 : 12                             х = 940 – 840 

х = 5                                      х = 100 

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 273; 274 (с. 43). 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що сподобалося на уроці? 

— При виконанні яких завдань виникли труднощі? 

— Над чим потрібно попрацювати?