Математика 4 клас тема ЧИТАННЯ І ЗАПИС ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ТА ТРИ ДІЇ

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ТА ТРИ ДІЇ 

Мета: формувати в учнів уміння читати і записувати п’ятицифрові числа в межах 20 000; повторити прийоми письмового віднімання трицифрових чисел; удосконалювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ И ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усна лічба 

- Скільки всього тисяч, сотень, десятків в числах: 238 856; 71 493? 

- Полічіть від 2999 до 3007; від 12 993 до 13 005. 

- Назвіть «сусідів» чисел: 

 

1999 (1998, 2000); 13 900 (13 899, 13 901); 2660 (2659, 2661) 

3. Математичний диктант 

— Запишіть тільки відповіді. 

- Сума чисел 127 и 223. 

- Різниця чисел 1000 и 250. 

- У скільки разів 87 кг більше 29 кг? 

- Різницю чисел 560 и 430 збільшити в 6 разів. 

- Знайти половину 900. 

- Знайти сьому частину суми чисел 250 и 240. 

- Сторона квадрата 19 см. Чому дорівнює периметр квадрата? 

- Суму чисел 44 и 56 помножити на різницю чисел 44 и 39. 

- Довжина тіла ведмедя 2 м, він коротший за кита у 18 разів. Яка довжина тіла кита? 

 

Відповіді: 350; 750; 3; 780; 450; 70; 76; 500; 36 м. 

4. Робота в групах. Позмагаймось! 

— Знайдіть значення виразів — і ви дізнаєтеся назву одного з найбільш відомих заповідників України (Асканія Нова). 

О 4 + 96 : 2 Н            3 • 26 – 18 

В 111 + 36 : 4            А 880 : 44 • 9 

І 200 : 4 – 25            Я 80 : 16 • 9 

К 40 • 80 : 100            С 200 • 7 : 10 

180 140 32 180 60 25 45 60 52 120 180 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Робота за підручником 

Завдання 217 (1) (фронтально) 

Завдання 217 (2) (запис чисел з коментуванням) 

Завдання 218 

Учні пояснюють, як можна отримати число 20 000. 

Лічба десятками тисяч до 100 000 та у зворотньому порядку (завдання 219) 

2. Фізкультхвилинка 

Працювати перестали 

І тепер всі дружно встали. 

Будемо відпочивати, 

Нумо, вправу починати! 

Руки вгору, руки вниз 

І легесенько пригнись.

Покрутились, повертілись, 

На хвилинку зупинились. 

Пострибали, пострибали, 

Раз — присіли, другий — встали. 

Всі за парти посідали. 

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Письмове віднімання трицифрових чисел 

Учні повторюють алгоритм письмового віднімання. 

— При відніманні трицифрових чисел одиниці записують під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Віднімати починають з одиниць. Від однієї одиниці не можна відняти дві одиниці. Тому беремо один десяток із семи десятків. Над цифрою сім ставимо крапку. Один десяток замінимо десятьма одиницями та ще 1 одиниця, буде 11. Від 11 відняти 2 буде 9. Записуємо під одиницями. Від 6 десятків відняти 2 десятки, буде 4 десятки. Записуємо під десятками. Від 6 сотень відняти 3 сотні, буде 3 сотні. Записуємо під сотнями. Відповідь: 349. 

– 671 

322 

        349 

 

2. Розв’язування прикладів з коментуванням 

Завдання 220 (1) 

– 501 – 874 – 381 – 757 

252 593 280 58 

        249         281         101     699 

3. Самостійна робота 

Діти самостійно розв’язують приклади з подальшою взаємоперевіркою в парах. 

– 480 – 544 – 831 – 505 

283 155 214 125 

         197   389    617         380 

На дошці записані відповіді. 

— Знайдіть «зайве» число: 380; 617; 489; 197; 389. 

4. Робота над задачами 

Завдання 221 

Учні складають задачу за малюнком та розв’язують її. 

Кіт повертався додому від озера до лісу та дорогою зустрів жабеня, яке поверталося на озеро з лісу. До місця зустрічі кіт пройшов 409 м, а жабеня прострибало на 68 м менше. Яка відстань від лісу до озера? 

1) 409 – 68 = 341 (м) — прострибало жабеня; 

2) 409 + 341 = 750 (м) — відстань від лісу до озера. 

409 + (409 – 68) = 750 (м) 

Завдання 222 

І — 1/4 

ІІ — ?, на 120 кг > 800 кг 

ІІІ — решта 

Розв’язання задачі записується на дошці і в зошитах окремими діями. 

1) 800 : 4 • 1 = 200 (кг) — першого дня; 

2) 200 + 120 = 320 (кг) — другого дня; 

3) 200 + 320 = 520 (кг) — першого і другого дня; 

4) 800 – 520 = 280 (кг) 

5. Геометричний матеріал 

Завдання 223 

— Скільки трикутників зображено на малюнку? 

— Які сторони трикутника ABC перетинає відрізок КМ? 

— Виміряйте сторони трикутника ABC та знайдіть його периметр. 

AB = 32 мм; ВС = 32 мм; АС = 30 мм 

РΔ АВС = 32 + 32 + 30 = 94 мм = 9 см 4 мм 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 224; 225 (с. 36). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці? 

— Що було цікавого на уроці? 

— Який вид роботи видався складним для вас? 

— Якими будуть ваші побажання на наступний урок?