Математика 4 клас тема ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 10 000. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ. РАДІУС

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 10 000. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ. РАДІУС 

Мета: ознайомити учнів з правилом визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі; закріплювати вміння учнів читати і записувати чотирицифрові числа, розв’язувати задачі з буквеними даними, креслити окружність за поданим радіусом; розвивати мислення; виховувати уважність. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 193 

— Прочитайте вираз, за допомогою якого розв’язали задачу. 

12 • 5 + 12 • 7 = 144 (кг) 

Завдання 192 

— Прочитайте приклади на табличне множення і ділення. (540 : 9 = 60; 7 • 80 = 560) 

— Прочитайте приклади, у відповіді яких: 2 десятки (84 – 56 = 28; 90 : 10 • 3 = 27); 8 десятків, 8 сотень (37 + 45 = 82; 17 • 50 = 850) 

— Поясніть порядок дій у прикладах четвертого стовпчика. 

2. Усні обчислення 

— Полічіть тисячами від 1000 до 10 000 і навпаки. 

Робота в групах (змагання між трьома командами) 

1-ша група                    2-га група                3-тя група 

50 : 10 • 5                      90 : 10 • 7                 90 : 10 • 9 

20 • 5 – 1                        25 • 4 – 1                 50 • 2 – 1 

600 : 3                            8000 : 2                   9000 : 3 

1999 + 1                         2000 – 1                  300 – 1 

3. Математичний диктант 

- Записати цифрами числа: дев’ять тисяч сім; дев’ятсот двадцять; три тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім; дві тисячі дев’ятсот три; сім тисяч тринадцять. 

- Записати число, яке має: 

 

3 тис. 7 сот. 5 дес. 8 од. 5 тис. 7 сот. 4 дес. 3 од. 

7 тис. 9 од. 6 тис. 5 дес. 

- Розкласти числа на розрядні доданки: 8324; 4650; 5050; 3304. 

- Записати суму як одне число. 

 

6000 + 300 + 70 + 8               5000 + 5 

8000 + 800                             7000 + 700 + 2 

- Записати «сусідів» чисел: 699; 7000; 400; 4999; 6900. 

 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Завдання 194 (фронтально) 

Самостійна робота (завдання 195) 

Взаємоперевірка самостійної роботи. 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальна робота

7000 од. + 500 од. + 30 од. + 6 од.

700 дес. + 50 дес. + 3 дес. + 6 од.

70 сот. + 5 сот. + 3 дес. + 6 од.

Учні пояснюють різні форми запису числа 7536 і на основі аналізу роблять узагальнення: щоб дізнатися, скільки всього десятків (сотень) у чотирицифровому числі, достатньо відкинути останню цифру (дві останні цифри) праворуч.

2. Первинне закріплення

Завдання 196 (1, 2) (фронтально)

— Порівняйте відповідні рядки таблиць, спираючись на взаємозв’язок між сусідніми розрядами; поясніть, скільки в поданих числах усього сотень і всього десятків. Наприклад, 8 тисяч — це 80 сотень, адже одна тисяча складається з десяти сотень.

3. Дії з круглими числами (завдання 197)

Учні розглядають зразки виконання завдання, а потім знаходять значення виразів з коментуванням біля дошки.

4. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над виразами із буквеними даними

Завдання 198 (фронтально)

— Прочитайте по-різному вираз 8000 – k.

— Знайдіть значення виразу для k = 2000.

8000 – 2000 = 6000

2. Робота над задачами

Завдання 199

Колективно складається план розв’язання задачі, записується коротка умова задачі.

Петрик — 48 грибів

Мишко — ?, в 12 разів менше ?

Наталка — ?, на 8 грибів менше

Учні розв’язують задачу самостійно. Один учень працює за дошкою. Самоперевірка з дошки.

1) 48 : 12 = 4 (гр.) — зібрав Мишко;

2) 48 – 8 = 40 (гр.) — зібрала Наталка;

3) 48 + 4 + 40 = 92 (гр.) — зібрали діти.

— Змініть числові значення таким чином, щоб відповідь стала більшою.

Завдання 200

За коротким записом проводиться аналіз задачі. 

Витрата тканинина один костюм, м Кількість костюмів, штук Витрачено тканини, м

Однакова 5 15

               ?                                       k

Діти складають вираз для розв’язання задачі; обчислюють його значення, якщо k = 45.

k : (15 : 5), якщо k = 45. 45 : (15 : 5) = 15 (костюмів). 

3. Геометричний матеріал (завдання 201) 

Учні розглядають малюнок, вимірюють і записують, чому дорівнює радіус кола ОА (2 см). Записують, які із зазначених точок належать колу (А, О, С, В, М). 

Практична робота 

— Накресліть коло, проведіть два радіуси. (Радіус — відстань від точок кола до центру.) 

4. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах 

Завдання 202 

1) 18 • 3 = 54 (хлопчики); 

2) 18 + 54 = 72 (дітей) 

5. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» 

Завдання 203 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 204; 205 (с. 32–33). 

VII. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці? 

— Що було найбільш цікавим? 

— Що спричинило складнощі?