Математика 4 клас тема ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНАМИ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНАМИ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА 

Мета: ознайомити учнів з правилом запису будь-якого чотирицифрового числа; закріплювати вміння читати чотирицифрові числа; повторити правило знаходження частини числа і числа за його частиною; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень, розв’язування задач двома способами; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

Завдання 183 

— Прочитайте числа, в записі яких більше цифр, ніж доданків. Одиниці якого розряду відсутні в цих числах? (8037 — сотні, 9009 — сотні, десятки; 9900 — десятки, одиниці) 

Завдання 184 

— Прочитайте вираз, за допомогою якого розв’язали задачу. 

(60 + 24) : k, якщо k = 12, то (60 + 24) : 12 = 7 (м) 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Усні обчислення 

— Полічіть тисячами від 1000 до 10 000 і навпаки. 

Робота в групах. «Хто швидше обчислить математичний ланцюжок?» 

0 : (675 – 324) + (18 : 1 – 15) • 1 – 1 • 0 = ? 

(918 – 539) • 0 + (20 : 1 – 14) • 1 – 1 • 0 = ? 

0 • (538 – 296) + (14 : 1 – 6) • 1 – 7 • 0 = ? 

2. Математичний диктант 

- Записати число, що складається з 85 десятків. 

- Скільки сантиметрів у 4 м 2 см? 

- Яке число стоїть між 998 і 1000? 

- Скільки метрів у 900 см? 

- Скільки всього копійок в 1 грн 4 к.? 

- Суму чисел 44 і 56 помножити на різницю чисел 44 і 39. 

- Різницю чисел 500 і 200 зменшити на 30. 

- Суму чисел 25 і 75 зменшити в 4 рази. 

- Добуток чисел 17 і 5 збільшити на 15. 

 

3. Робота в групах 

— Які знаки дій можна поставити замість О і які цифри — замість__, щоб отримати правильні рівності? 

Кожна група отримує завдання. Перемагає група, яка правильно і швидко виконає завдання.

87 О 2__ = 5__               ___2 : 4О 77 =__  ___ ___ 

18О 3 • 9 = ___ 4            (96О 48) : 8 = __  __  __

__ 3О 5 – 73 = 14__       300 – (80 О3) О 6 = 2 __ 0 

Відповіді: 

87 – 29 = 58                      12 : 4 • 77 = 231 

18 : 3 • 9 = 54                    (96 + 48) : 8 = 18 

43 • 5 – 73 = 142               300 – (80 • 3) : 6 = 260 

IV. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Робота за підручником 

Завдання 185 

Учні називають пари чисел. Аналізують, що у них спільного і чим вони відрізняються. 

Ознайомлення з правилом запису чотирицифрових чисел 

— Прочитайте числа 7568; 4827: 

7568 — це 7 тис. 568 (сім тисяч п’ятсот шістдесят вісім); 

4827 — це 4 тис. 827 (чотири тисячі вісімсот двадцять сім). 

— На основі складання різних форм представлення числа отримуємо правило запису будь-якого чотирицифрового числа: спочатку записують одиниці розряду тисяч, потім — сотень, десятків, одиниць. 

Завдання 186 (з коментуванням) 

2. Фізкультхвилинка 

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Знаходження частини числа і числа за його частиною 

Практична робота (завдання 187) 

Діти виконують завдання в парах, попередньо повторивши, як знайти частину числа і число за його частиною. 

Завдання 188 

— Щоб знайти частину числа, потрібно великі грошові одиниці перетворити на менші. 

2 грн : 4 = 200 к. : 4 = 50 к.                         520 к. = 5 грн 20 к. 

3 грн 20 к. : 4 = 320 к. : 4 = 80 к.                7050 к. = 70 грн 50 к. 

10 грн : 4 = 1000 к. : 4 = 250 к.                   40 009 к. = 400 грн 9 к. 

80 080 к. = 800 грн 80 к. 

2. Робота над задачами 

Завдання 189 

Після роботи над текстом задачі учні аналізують її. 

— Які колоди були на складі? 

— Що зробили з сосновими колодами? 

— Як знайти кількість розпиляних соснових колод? 

Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою взаємоперевіркою. 

Розв’язання 

1) 48 + 56 = 104 (к.) — було на складі; 

2) 56 : 4 = 14 (к.) — соснових розпиляли; 

3) 104 – 14 = 90 (к.) — залишилося на складі; 

4) 90 – 14 = 76 (к.) 

— Поясніть розв’язання задачі виразом. 

48 + 56 – 56 : 4 – 56 : 4 = 76 (к.) — менше розпиляли, ніж залишилося. 

Завдання 190 

Діти розв’язують задачу самостійно з подальшою перевіркою, під час якої з’ясовують, яким способом вони розв’язували задачу. Коментують обидва способи розв’язання. 

І спосіб 

1) 4 + 3 = 7 (кг) — фарби витратили для ремонту одного класу; 

2) 7 • 12 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів; 

(4 + 3) • 12 = 84 (кг) 

II спосіб 

1) 4 • 12 = 48 (кг) — білої фарби знадобиться; 

2) 3 • 12 = 36 (кг) — коричневої фарби потрібно; 

3) 48 + 36 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів; 

4 • 12 + 3 • 12 = 84 (кг) 

3. Самостійна робота (завдання 191) 

Учні виконують завдання в зошитах, один учень працює біля дошки. Перевіряють правильність виконання завдань. 

9999; 1000; 

69997; 6998; 69999; 7000; 70001. 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 192; 193 (с. 31). 

VII. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Чого вчилися? 

— Хто був найактивнішим на уроці?