Математика 4 клас тема УТВОРЕННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. КУТ

УТВОРЕННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. КУТ 

Мета: вчити учнів читати і записувати чотирицифрові числа, представляти їх у вигляді суми розрядних доданків і навпаки, визначати, скільки всього в чотирицифрових числах тисяч, сотень, десятків; розширити уявлення про кут, вчити школярів будувати різні кути за допомогою лінійки; повторити правило знаходження периметра многокутника; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

ІІ. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

Гра «Хто швидше?» 

1-ша команда                         2-га команда                       3-тя команда 

600 : 10 + 20 (80)                   700 : 10 + 20 (90)            800 : 10 + 20 (100) 

600 : 6 – 20 (80)                     700 : 7 – 20 (80)              800 : 8 – 20 (80) 

630 : 9 • 2 (140)                      720 : 8 • 3 (270)               540 : 6 • 4 (360) 

229 + 50 : 5 (239)                   290 – 80 : 8 (280)           270 – 60 : 6 (260) 

— На аркуші паперу Знайка написав число 686. Як, не виконуючи жодних обчислень, він отримав число, на 303 більше? 

Відповідь: 989 — перевернув 686.

3. Математичний диктант 

- Чому дорівнює добуток, якщо один із множників дорівнює 126, а інший — 1? 

- Знайти добуток чисел 180 і 3. 

- Чому дорівнює добуток, якщо один із множників дорівнює 0? 

- Різницю чисел 300 і 250 збільшити в 4 рази. 

- Добуток чисел 160 і 3 збільшити в 2 рази. 

- Добуток трьох чисел дорівнює 60. Перше число дорівнює 3, друге — 4. Чому дорівнює третє число? 

- 1/3 числа становить 90. Чому дорівнює число? 

- Частку 360 і 6 збільшити в 4 рази. 

 

Відповіді: 126; 540; 0; 200; 960; 5; 270; 240. 

4. Фізкультхвилинка 

ІІІ. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Фронтальна робота 

Завдання 176; 177 (усно) 

Завдання 178 

— Якщо в чотирицифровому числі є одиниці кожного з розрядів, то при розкладанні на розрядні доданки буде 4 доданки. Якщо в числі відсутні одиниці певного розряду, то доданків буде менше чотирьох. 

Учні розкладають числа на розрядні доданки. 

1587 = 1000 + 500 + 80 + 7; 

2579 = 2000 + 500 + 70 + 9; 

3650 = 3000 + 600 + 50 (відсутні одиниці) 

5005 = 5000 + 5; (відсутні сотні і десятки) 

6800 = 6000 + 800; (відсутні десятки і одиниці) 

2040 = 2000 + 40; (відсутні сотні і одиниці) 

4032 = 4000 + 30 + 2; (відсутні сотні) 

6704 = 6000 + 700 + 4; (відсутні десятки) 

— У яких числах відсутні одиниці певного розряду? Назвіть розряд. 

Завдання 179 

Учні записують суму одним числом. 

6000 + 500 + 40 + 1 = 6541; 

4000 + 600 + 20 = 4620; 

8000 + 1 = 8001. 

2. Творча робота над задачею 

Завдання 181 

Корів — 57 

Телят — ?, у 3 рази менше 

Пояснення дітей: 

57 : 3 — кількість телят; 

57 : 3 + 57 — усього корів і телят; 

57 – 57 : 3 — на скільки корів менше, ніж телят. 

3. Робота в парах. Знаходження периметра многокутників 

Завдання 180 

— Назвіть інші фігури, зображені на малюнку. (Відрізок, ламана) 

4. Практична робота 

Завдання 182 

Учні читають пояснення про кут. 

Будують у зошитах гострий і тупий кути за допомогою лінійки. 

5. Закріплення знань 

— Запишіть суму як одне число. 

4000 + 500 + 80 + 4 9000 + 40 + 3 7000 + 200 + 30 + 2 

— Розкладіть числа на розрядні доданки. 

2820; 5483; 7245; 6852 

— Назвіть попередні і наступні числа до поданих. 

(1890; 2000; 5030; 7002 (1889, 1891; 1999, 2001; 5029, 5031; 7001; 7003)) 

— Додайте відповіді в порядку зростання і дізнайтеся назву однієї з частин світу.

560            17               70             60 

: 7              + 13            + 90            • 4 

• 9                • 2              : 8           : 10 

– 30              : 30           + 180            – 9 

: 23              • 50               : 4           • 3 

+ 0              : 100                 • 3         +27 

30 (З) 1 (А)          150 (Я)      72 (І) 

А З І Я 1 30 72 150 

— Використовуючи цифри 0; 3; 6; 9, напишіть найбільше і найменше чотирицифрові числа. (9630 і 3069) 

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 183; 184 (с. 29–30). 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці? 

— Що вдалося найкраще? 

— Що спричинило труднощі?