Математика 4 клас тема УТВОРЕННЯ ДРУГОЇ ТИСЯЧІ. ПОВТОРЕННЯ ПОЗАТАБЛИЧНОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

УТВОРЕННЯ ДРУГОЇ ТИСЯЧІ. ПОВТОРЕННЯ ПОЗАТАБЛИЧНОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ 

Мета: вчити учнів читати, записувати числа в межах 2000, лічити тисячами до 10 тисяч; повторити позатабличне ділення на одноцифрове число; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Математичний диктант 

— Запишіть тільки відповіді. 

- Знайти суму чисел 63 і 27, обчислити половину від неї. 

- Різницю чисел 36 і 17 збільшити в 5 разів. 

- Добуток чисел 8 і 9 зменшити в 6 разів. 

- Суму чисел 36 і 28 зменшити в 32 рази. 

- Хлопчик зранку знайшов у лісі 12 грибів, а ввечері у нього було 42 гриба. Скільки грибів знайшов хлопчик після обіду? 

- Щука живе 260 років, а короп — 150 років. На скільки років довше живе щука? 

- Сторона квадрата дорівнює 19 см. Чому дорівнює його периметр? 

- Акація зростає 100 років, а дуб — у 10 разів довше. Скільки років росте дуб? 

- Пташка-мухоловка за день пролітає 50 км, а поштовий голуб — у 10 разів більше. Скільки кілометрів за день пролітає поштовий голуб? 

 

Відповіді: 45; 95; 12; 2; 30 грибів; 110 років; 76 см; 1000 років; 500 км. 

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ 

1. Робота за підручником 

Завдання 167 

Перша і друга частини цього завдання виконуються усно, третя — письмово з коментуванням. 

Пояснення вчителя 

— Чотирицифрові числа починають записувати з розряду тисяч, в тому самому порядку, як і читають. 

У числі 1999 маємо 1 тис., 9 сот., 9 дес, 9 од. 

Це записують так: 1999 = 1000 + 900 + 90 + 9. 

Додамо до числа 1999 одиницю. 

1999 + 1 = 

1000 + 900 + 90 + 9 + 1 = 

= 1000 + 900 + 90 + 10 = 

= 1000 + 900 + 100 = 

= 1000 + 1000 = 

= 2000 

Отже, наступним за числом 1999 є число 2000. Із запису 1000 + 1000 = 2000 виходить, що тисячами можна рахувати як новими лічильними одиницями. 

Завдання 168 (колективно) 

— Запишіть число тисячами від 1000 до 10 000. 

10 000 — найменше п’ятицифрове число. 

— Полічіть тисячами в прямому і в зворотному порядку. 

2. Фізкультхвилинка 

Один, два — руки вище, вище голова. 

Три, чотири — руки тихо опустили. 

П’ять, шість, сім — стати тихо всім 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Розв’язування виразів 

Завдання 170 

Учні розв’язують приклади самостійно. Самоперевірка — з дошки. Один учень працює біля дошки. 

380 : 2 = 200 : 2 + 180 : 2 = 190;               900 : 5 = 500 : 5 + 400 : 5 = 180; 

900 : 20 = 800 : 20 + 100 : 20 = 45;           480 : 40 = 400 : 40 + 80 : 40 = 12 

2. Робота над задачами 

Завдання 169 (усно) 

Завдання 171 

Учні самостійно ознайомлюються з умовою задачі. 

Повторення змісту задачі об’єднується зі складанням короткого запису. 

Смородина — 36 кг 

Малина — ?, у 3 рази менше на ? більше 

Аґрус — ?, у 5 разів більше 

Розв’язання задачі учні записують у зошитах і на дошці окремими діями. 

1) 36 : 3 = 12 (кг) — малини; 

2) 12 • 5 = 60 (кг) — аґрусу; 

3) 60 – 36 = 24 (кг) 

Відповідь: на 24 кг більше зібрали аґрусу, ніж смородини. 

Завдання 172 

— Розв’яжіть задачу, склавши вираз. 

80 : 2 : 5 = 8 (столів) 

Творча робота над задачею 

Розв’язавши задачу виразом, учні розв’язують її іншим способом. 

3. Робота з геометричним матеріалом (колективно) 

Завдання 173 

1; 4 — прямокутники; 

2; 3; 5 — не прямокутники. 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 174; 175 (с. 28). 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

Метод «Мікрофон» 

Учні по черзі висловлюються, закінчуючи речення: 

- Мені на уроці сподобалось... 

- Найкраще на уроці у мене виходило... 

- Сьогодні на уроці я вчився ... 

- Урок завершую з... настроєм.