Математика 4 клас тема КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

Мета: перевірити навички письмового додавання, віднімання, множення і ділення, вміння розв’язувати задачі, знаходити число за його частиною і частину від числа; виховувати культуру оформлення письмових робіт. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

1 варіант 

1. За 7 хвилин автомат наповнює 350 пакетів молока. Скільки пакетів наповнить автомат за 5 хвилин? 

2. 781 – 257                           899 – (542 + 83) 

309 + 478                          316 – 240 : 3 

209 • 4                               1 кг : 5 

348 : 3                               1 м – 1 см 

3. Накреслити відрізок АВ = 72 мм. Позначити на ньому точку М, щоб довжина відрізка АМ дорівнювала 1/3 довжини відрізка АВ. 

4. Додаткове завдання. 

Ластівка живе 9 років, що складає 1/3 віку сороки. Ворон живе на 22 роки більше, ніж сорока. Скільки років живе ворон? Розв’яжіть задачу, склавши вираз. 

2 варіант 

1. У трьох однакових мішках 180 кг борошна. Скільки таких мішків потрібно, щоб розфасувати 360 кг борошна? 

2. 542 + 264                780 – (557 + 62) 

790 – 365                965 – 720 : 8 

243 • 4                     1 т : 5 

207 : 3                     1 км – 305 м 

3. Накреслити відрізок СD = 65 мм. Позначити на ньому точку М так, щоб довжина відрізка СМ дорівнювала 1/5 довжини відрізка СD. 

4. Додаткове завдання. 

На млині перемололи в перший день 54 ц пшениці, це на 18 ц менше, ніж перемололи в другий день. За третій день перемололи 1/3 того зерна, що перемололи в другий день. Скільки центнерів пшениці перемололи в третій день? Розв’яжіть задачу, склавши вираз. 

III. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Чи вдалося успішно впоратися з усіма завданнями контрольної роботи? 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 

Відповіді та розв’язання 

1 варіант 

1. Задача. 

1) 350 : 7 = 50 (пак.) — молока наповнює автомат за хвилину; 

2) 50 • 5 = 250 (пак.) 

Відповідь: 250 пакетів наповнить автомат за 5 хвилин. 

 

 

 

899 – (542 + 83) = 274 

316 – 240 : 3 = 236 

1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г 

1 м – 1 см = 100 см – 1 см = 99 см = 9 дм 9 см 

3. AM = 72 : 3 = 24 (мм) 

4. Додаткове завдання. 

1) 9 • 3 = 27 (років) — живе сорока; 

2) 27 + 22 = 49 (років) — живе ворон. 

(9 • 3) + 22 = 49 (років) 

Відповідь: 49 років живе ворон. 

2 варіант 

1. Задача. 

1) 180 : 3 = 60 (кг) — борошна в одному мішку; 

2) 360 : 60 = 6 (мішків) 

Відповідь: потрібно 6 таких мішків, щоб розфасувати 360 кг борошна.

965 – 720 : 8 = 875 

1 т : 5 = 10 ц : 5 = 2 ц 

1 км – 305 м = 1000 м – 305 м = 695 м 

3. СМ = 65 : 5 = 13 (мм)

4. Додаткове завдання. 

1) 54 + 18 = 72 (ц) — пшениці перемололи у другий день; 

2) 72 : 3 = 24 (ц) — пшениці перемололи в третій день; 

(54 + 18) : 3 = 24 (ц) 

Відповідь: 24 ц пшениці перемололи в третій день.