Математика 4 клас тема ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Мета: закріплювати вміння учнів письмово ділити на двоцифрове число, розв’язувати задачі; вдосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

— Прочитайте відповіді завдання 137.

 

244: 61           288 : 48                472:59          195:65

244 | 4             288 | 6                  472 | 8          195 | 3

 0                         0                           0                  0

 

— Поясніть розв’язання задачі 138. 

1) 720 : 9 = 80 (ламп.) — в одній коробці; 

2) 80 • 4 = 320 (ламп.) — відправили в один магазин; 

3) 80 • 5 = 400 (ламп.) — відправили в інший магазин. 

— Як можна перевірити розв’язання задачі? 

80 • 4 + 80 • 5 = 720 (ламп.) 

2. Усні обчислення (завдання — за вибором учителя) 

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Гра «Мікрофон» (завдання 139, усно) 

52 : 8 = 6 (ост. 4) 25 : 4 = 6 (ост. 1) 

15 : 4 = 3 (ост. 3) 9 : 4 = 2 (ост. 1) 

2. Коментоване розв’язування виразів на ділення 

Завдання 140

219: 73           288 : 48                288:72          336:48

219 | 3             288 | 6                  288 | 4          336 | 7

 0                         0                           0                  0

— Серед чисел виберіть відповіді. Прочитайте приклади з цими відповідями. 

7; 11; 5; 3; 2; 9; 6; 4 

3. Робота над задачами 

Завдання 141 (колективна робота) 

— Чи можемо відразу відповісти на запитання задачі? (Ні. Потрібно знайти, на скільки зменшилася маса цеглини.) 

— Як знайти частину від числа? 

1) 350 : 5 = 70 (кг) — зменшилася маса цеглини; 

2) 350 – 70 = 280 (кг) — маса цеглин після сушіння та випалювання. 

Завдання 143 

Беріз — 276 д. ? 

Кленів — ?, на 48 більше 

План розв’язання 

1) Скільки посадили кленів? 

2) Скільки всього дерев росте у парку? 

Самостійне розв’язування задачі. 

1) 276 + 48 = 324 (д.) — кленів; 

2) 276 + 324 = 600 (д.) — усього; 

3) 600 : 30 = 20 (рядів) — по 30 дерев посадили. 

4. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» 

Завдання 142 

1) 6 + 8 = 14 (см) — довжина двох смужок; 

2) 490 : 14 = 35 (с.) 

Відповідь: дістали 35 смужок кожного розміру. 

5. Фронтальна робота. Розв’язування задачі за короткою умовою 

5 ящ. — 60 кг 

7ящ. — ? 

Розв’язання 

1) 60 : 5 = 12 (кг) — яблук в одному ящику; 

2) 12 • 7 = 84 (кг) — яблук в семи ящиках. 

6. Знаходження значень виразів 

Розв’язування прикладів «ланцюжком» з коментуванням 

1 • 12 – 5 : 1 = 7                           14 • 1 – 6 • 1 = 8 

0 • 9 + 7 • 3 = 21                           14 + 4 • 4 = 30 

39 • 1 + 39 : 39 = 40                    (14 + 4) • 0 = 0 

7. Фізкультхвилинка 

IV. САМОСТІЙНА РОБОТА 

1 варіант 

1. Задача. 

У п’яти класах 150 учнів, порівну в кожному. Скільки учнів у трьох таких класах? 

2. Накресли відрізок АВ = 96 мм. Познач на ньому точку D так, щоб довжина відрізка АD становила 1/4 довжини відрізка АВ. 

3. Розв’яжи приклади. 

1 м : 4                     1 кг – 310 г 

168 • 4                     207 : 9 

2 варіант 

1. Задача 

За 4 однакових спортивних костюми заплатили 280 грн. Скільки гривень заплатили за 7 таких костюмів? 

2. Накресли відрізок СD = 85 мм. Познач на ньому точку Е так, щоб довжина відрізка СЕ становила 1/5 довжини відрізка СD. 

3. Розв’яжи приклади. 

1кг : 4                          1 км – 650 м 

272 • 3                          301 : 7 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 144; 145 (с. 22). 

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці? 

— Що здалося складним? 

— Що ви очікували від сьогоднішнього уроку? 

— Чи виправдалися ваші очікування?