Математика 4 клас тема ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ДІЇ МНОЖЕННЯ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ДІЇ МНОЖЕННЯ 

Мета: закріпити вміння учнів виконувати письмове множення на двоцифрове число; розвивати мислення, вміння аналізувати задачі, творчо працювати над ними; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

2. Усні обчислення 

Гра «Ланцюжок» 

- До числа 270 додати 100; відняти 300; зменшити на 60; зменшити в 5 разів; збільшити в 9 разів; відняти 8; збільшити в 10 разів; збільшити на 700. Що вийшло? (800) 

 

Гра «Числовий безлад». Робота в групах 

— Розселіть вирази в «будиночки» — геометричні фігури. 

200 + 500 = 700 

80 + 40 = 120 

33 • 3 = 99 

120 • 4 = 480 

90 • 5 = 450 

70 • 6 = 420 

Метод «Мікрофон» 

Учні по черзі виходять до дошки. Пояснюють розв’язання і поселяють вирази в «будиночки» — геометричні фігури, дають визначення кожної з них. Пояснюють свій вибір. 

Орієнтовні відповіді учнів 

— Перший вираз я «поселяю» в круг, адже його результат 700 — кругле число. 

Другий вираз «живе» в квадраті. Квадрат — це прямокутник, що має 4 однакові за довжиною сторони і 4 прямі кути... 

3. Математичний диктант 

— Запишіть математичні вирази. Обчисліть їх значення. 

- Зменшуване 400, від’ємник — добуток чисел 30 і 2. 

- Перший доданок — частка чисел 600 і 6, другий доданок — добуток чисел 90 і 10. 

- Перший множник 25, другий — частка чисел 300 і 100. 

- Суму чисел 15 і 20 збільшити в 2 рази. 

- Від добутку чисел 12 і 6 відняти частку чисел 9 і 1. 

- Ділене 72, дільник — частка чисел 8 і 8. 

 

Відповіді: 400 – 30 • 2 = 340; 600 : 6 + 90 • 10 = 1000; 25 • (300 : 100) = 75; (15 + 20) • 2 = 70; 12 • 6 – 9 : 1 = 63; 72 : (8 : 8) = 72. 

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

1. Розв’язування виразів (завдання 112, з коментуванням) 

Учні записують вирази, знаходять їх значення. 

85 – 7 • 8 = 29                                56 : (14 – 6) = 7 

2. Розв’язування задачі (усно) 

Завдання 113 

— Як знайти частину числа? 

18 : 9 = 2 (кг) води 

3. Фронтальна робота. Виконання письмового множення з поясненням (завдання 114) 

. 42 . 31 . 23 . 17 . 67 

21 12 23 38 14 

+ 42 + 62 + 69 + 136 + 268 

84 31 46 51 67 

        882       372       529     646     938 

 

4. Фізкультхвилинка 

Один, два — руки вище, вище голова. 

Три, чотири — руки тихо опустили. 

П’ять, шість, сім — стати тихо всім. 

5. Робота над задачею (завдання 116) 

— Скільки часу витрачає батько на дорогу до місця роботи і назад, якщо буде їздити автобусом? 

— Скільки часу витрачає батько на дорогу до місця роботи і назад, якщо буде їздити на метро? 

— На скільки менше часу витратить батько на дорогу до місця роботи і назад за 7 днів, якщо буде їздити тільки на метро? 

Розв’язання 

1) 56 • 2 = 112 (хв) — витрачає батько на дорогу на автобусі за 1 день; 

2) 28 • 2 = 56 (хв) — витрачає батько на дорогу на метро за 1 день; 

3) 112 – 56 = 56 (хв) — економить батько за 1 поїздку на метро за 1 день; 

4) 56 • 7 = 392 (хв) = 6 год 32 хв — менше часу витратить батько на дорогу до місця роботи і назад за 7 днів, якщо буде їздити тільки на метро. 

— Чи можна розв’язати задачу іншим способом? 

(56 – 28) • 2 • 7 = 392 (хв), або 6 год 32 хв 

6. Колективна робота над завданням 115 

Учні розглядають малюнок, дають відповіді на запитання. 

Маса одного ящика масла 40 : 5 = 8 кг; 

трьох ящиків 8 • 3 = 24 кг; 

двох ящиків 8 • 2 = 16 кг. 

7. Обчислення виразів за зразком (завдання 117) 

7 • 4 + 5 = 33                33 : 7 = 4 (ост. 5) 

6 • 3 + 2 = 20               20 : 6 = 3 (ост. 2) 

7 • 8 + 4 = 60               60 : 7 = 8 (ост. 4) 

9 • 3 + 3 = 30               30 : 9 = 3 (ост. 3) 

— Яка остача може бути при діленні на 5? (1; 2; 3; 4); на 7? (1; 2; 3; 4; 5; 6). 

Діти повторюють, що остача завжди менша за дільник. 

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 118; 119 (с. 19). 

V. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Молодці! Я вам вдячна за сьогоднішній урок! Ви дуже гарно працювали. 

— Що ви запам’ятали? 

— Що здалося складним?