Математика 4 клас тема ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ ДВОХ ЧАСТОК

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ ДВОХ ЧАСТОК 

Мета: ознайомити учнів з письмовим множенням на двоцифрове число; вчити розв’язувати задачі, нерівності; розвивати мислення, математичну пильність; виховувати інтерес до предмета. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Усні обчислення. Гра «Хто швидше?»

- Знайдіть «ланцюжок» з відповіддю 240.

 

350 : 7             810 : 90          360 : 4

• 9                      • 100                    • 7

– 130                  : 30                   – 600

: 8                          • 8                       • 5

40                         240                      150

 

 Довжина відрізка 15 см. Яка довжина 1/5 

частини відрізка?

 1/4 м — скільки це сантиметрів?

 Блокнот коштує 90 к., ціна блокнота становить 1/9 частину ціни книги. Скільки коштує книга?

 Обчисліть «ланцюжки». (Робота в групах.)

Яка група швидше «розв’яже» ланцюжок?

25 : 5      + 76     : 9      • 6       + 46       : 50          (2)

3 • 18        + 9     : 7      • 9       + 19       : 20          (5)

17 + 28    : 15     • 40    : 60     • 27       + 46         (100)

2. Математичний диктант

— Запишіть розв’язання задач виразами.

 У залі 9 рядів, у кожному з них сиділо по 22 глядачі. Скільки глядачів було в залі?

 В одній упаковці 20 пачок чаю. Скільки потрібно упаковок, щоб розфасувати 500 пачок чаю?

 У саду було 260 яблунь, а груш — на 180 менше. Скільки груш було в саду?

 Довжина прямокутника — 3 см, а ширина — в 12 разів більше. Чому дорівнює ширина прямокутника?

 Знайти добуток чисел 160 і 3.

 Знайти частку чисел 600 і 60.

 Число 70 збільшити в 9 разів.

 Частку чисел 550 і 5 збільшити на 110.

 

Відповіді: 22 • 9 = 198; 500 : 20 = 25; 260 – 180 = 80; 3 • 12 = 36; 160 • 3 = 480;600 : 60 = 10; 70 • 9 = 630; 550 : 5 + 110 = 220. 

 

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

V. ПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Підготовча робота 

Завдання 102 (з коментуванням) 

. 231 . 93 . 128 . 115 

3 4 7 6 

       693        372        896        690 

— Знайдіть добуток чисел 26 і 34 усно. 

26 • 34 = 26 • (30 + 4) = 26 • 30 + 26 • 4 = 780 + 104 = 884 

— Такий спосіб знаходження добутку дуже громіздкий і незручний. Існує прийом письмового множення на двоцифрове число. 

Ці обчислення можна записати так. 

2. Пояснення вчителя 

— Помножимо 26 на 4, дістанемо перший неповний добуток 104. Помножимо 26 на 30. Для цього досить помножити 26 на 3 і до знайденого добутку приписати нуль. Але цей нуль писати не будемо, залишимо його місце вільним, бо число одиниць 4 не зміниться, якщо додамо до нього нуль. Добуток 26 на 3 почнемо підписувати під десятками. Другий неповний добуток — 78 дес., або 780. Додамо неповні добутки, дістанемо 884. Це добуток чисел 26 і 34. 

Діти самостійно читають пояснення письмового множення на двоцифрове число (завдання 103). 

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Фронтальна робота 

Завдання 104 (з коментуванням) 

45 • 23 = 1035              51 • 18 = 918              32 • 25 = 800 

19 • 18 = 342                38 • 24 = 912 

2. Фізкультхвилинка 

Всі піднесли руки — раз, 

І навшпиньки став весь клас. 

Два — присіли, руки вниз. 

На сусіда не дивись. Будем дружно ми вставати, 

Щоб ногам роботу дати. 

Хто старався присідати — 

Може вже відпочивати. 

3. Робота над задачами 

Завдання 105 (фронтальна робота) 

12 кг шоколадних цукерок по 68 грн                     952 грн 

4 кг карамельок по? грн 

Складання алгоритму розв’язання задачі. 

1) Знайти вартість шоколадних цукерок. 

2) Знайти вартість карамельок. 

3) Знайти ціну одного кілограма карамельок. 

Розв’язання 

1) 68 • 12 = 816 (грн) — вартість шоколадних цукерок 

2) 952 – 816 = 136 (грн) — вартість карамельок. 

3) 136 : 4 = 34 (грн) — ціна одного кілограма карамельок. 

Завдання 107 (самостійне розв’язування задачі з подальшою перевіркою) 

Два учні працюють за дошкою. 

— Яку дію обрали для розв’язання задачі? Чому? 

15 • 23 = 345 (кг) 

4. Розв’язування нерівностей з коментуванням (завдання 108) 

Діти добирають значення букви b, пояснюючи свій вибір. 

25 – b > 20            b • 4 < 36               b : 4 > 8 

b • 3 – 15 < 9         b : 4 + 3 > 10        b : 4 + 6 < 14 

b = 0 – 4                b = 0 – 8               b = 36; 40 ... 

b = 5; 7                 b = 32; 36 ...          b = 28; 24; 20 ... 

5. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» 

Завдання 106 

Учні записують найбільше й найменше значення x, при яких нерівності будуть істинними. 

1) х < 230                2) х < 45                            3) 6 < х < 8 

х = 0; 229               х = 0; 44                            х = 7 

6. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах (завдання 109) 

(30 + 20) • 5 = 250; (30 + 5) • 20 = 700; (20 + 5) • 30 = 750. 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 110; 111 (с. 18). 

VIII. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

— Для чого потрібно вміти письмово множити на двоцифрове число?