Математика 4 клас тема МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ 10; 100. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ 10; 100. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА 

Мета: вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа; закріплювати навички ділення і множення на одноцифрове число, на розрядну одиницю 10; 100; розвивати мислення; виховувати уважність. 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

ІІ. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання 

Завдання 80 

— Прочитайте відповідь, поясніть вибір дії. 

100 • 8 = 800 (грн) 

Завдання 81 

545 : 5 = 109          921 : 3 = 307         (318 + 153) • 2 = 942          a : 1 = а 

520 : 5 = 104          915 : 3 = 305         (752 – 598) • 5 = 770          1 • b = b 

— Поясніть розв’язання двох перших прикладів. 

— Поясніть розв’язання виразів з буквеними даними. 

а : 1 = а 

(При діленні числа на одиницю в частці отримуємо те саме число.) 

1 • b = b 

(При множенні одиниці на число у добутку отримуємо те саме число.) 

2. Усні обчислення 

- Знайдіть 1/3 суми чисел 55 і 44. (33) 

- Знайдіть 1/5 різниці чисел 85 і 40. (9) 

- Знайдіть невідоме число, знаючи, що 1/4 його становить 17. (68) 

- 1/8 відрізка дорівнює 2 см. Чому дорівнює весь відрізок? (16 см) 

- Відраховувати по 1 від 702 до 696; від 301 до 290; від 1000 до 988. 

 

Гра «Ланцюжок» 

Множник 25, множник 3, знайди добуток (75); збільш його на 3 (78); зменш у 2 рази (39); зменш на 6 (33); помнож на 3 (99); знайди наступне число (100); це число — зменшуване, від’ємник 70, знайди різницю (30); знайди попереднє число (29); збільш його в 2 рази (58); зменш на 30 (28); зменш у 4 рази (7); збільш у 100 разів. Що вийшло? (700) 

3. Математичний диктант 

- Добуток чисел 7 і 1 збільшити на добуток чисел 1 і 0. 

- Суму чисел 18 і 43 помножити на 1. 

- Частку чисел 0 і 8 збільшити в 7 разів. 

- Перший множник 1, другий на 49 більше. Знайти добуток. 

- Різниця чисел 20 і 19 помножити на їх суму. 

- Частку чисел 10 і 10 збільшити на добуток цих чисел. 

 

Відповіді: 7 • 1 + 1 • 0 = 7; (18 + 43) • 1 = 61; 0 : 8 • 7 = 0; 1 • (1 + 49) = 50; (20 – 19) • (20 + 19) = 39; 10 : 10 + 10 • 10 = 101. 

4. Зарядка для очей 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Множення і ділення на розрядні одиниці 10; 100

Колективна робота (завдання 82)

Учні порівнюють перший множник і добуток у кожній рівності, роблять висновок про множення на 10 і 100.

1) 5 • 10 = 50           6 • 10 = 60           9 • 10 = 

2) 4 • 100 = 400       8 • 100 = 800       9 • 100 = 

— Скільки нулів треба дописати праворуч, щоб помножити це число на 10; 100?

— Щоб помножити число на 10, достатньо дописати до нього праворуч 1 нуль; щоб помножити на 100, достатньо дописати до нього праворуч 2 нулі.

Колективна робота (завдання 83)

Учні порівнюють ділене і частку, роблять висновок про ділення на 10 і на 100.

1) 60 : 10 = 6 400 : 10 = 40 80 : 10 = 

2) 600 : 100 = 6 400 : 100 = 4 800 : 100 = 

— Скільки нулів треба відкинути в запису числа, щоб поділити це число на 10; 100?

Щоб розділити число на 10, достатньо відкинути в запису числа праворуч 1 нуль; на 100, достатньо відкинути в запису числа 2 нулі.

Первинне закріплення. Робота в парах

— Зменш у 100 разів числа: 500; 600; 900.

— Збільш у 10 разів: 52; 12; 38.

2. Розв’язування задачі (завдання 84)

— Скільки грошей витратила дівчинка? (4 грн 80 к.)

— Що сказано в задачі про гроші, які витратила дівчинка? (Витрачені гроші складали 1/2 частину від усієї суми.)

— Чи можемо ми дізнатися, скільки грошей було у дівчинки?

— Якою дією?

Учні самостійно записують розв’язання задачі. Взаємоперевірка — в парах.

4 грн 80 к. • 2 = 9 грн 60 к.

3. Фізкультхвилинка

4. Практична робота (завдання 85)

— Як знайти 1/3 довжини відрізка?

123 : 3 = 41 (мм)

Діти креслять відрізок АВ = 123 мм. Позначають точку М таким чином, щоб довжина відрізка АМ становила 41 мм.

5. Розв’язування прикладів 

Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою в парах (завдання 86)

836 : 4 = 209              624 : 3 = 208                749 : 7 = 107

642 : 6 = 107              375 : 5 = 75

6. Робота над задачами

Учні вивчають задачу. Ставлять питання.

— Скільки винограду зібрали робітники? (816 кг)

— Що сказано про кількість винограду, розкладеного в ящики? (Половину винограду розклали.)

— Що відомо про ящики? (По 8 кг кожен)

— Що потрібно дізнатися в задачі? (Скільки знадобилося ящиків?) 

Діти самостійно розв’язують задачу. Перевірка — з коментуванням кожної дії. 

1) 816 : 2 = 408 (кг) — винограду розклали в ящики; 

2) 408 : 8 = 51 (ящ.) — знадобився. 

816 : 2 : 8 = 51 (ящ.) 

Завдання 88 

— Чи зможемо ми відразу відповісти на питання задачі? 

— Що для цього потрібно знати? (Скільки метрів тканини потрібно на одне пальто?) 

Самостійна робота над задачею. Один учень працює за дошкою. 

1) 84 : 28 = 3 (м) — тканини знадобиться на одне пальто; 

2) 405 : 3 = 135 (пальто) — можна пошити з 405 м тканини. 

7. Диференційована робота над задачею (завдання 89) 

Сильніші учні розв’язують задачу за допомогою виразу, всі решта — по діях. Самоперевірка з дошки. 

450 : 10 : 15 = 3 (кг) сухарів. 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 90; 91 (с. 15). 

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Чого вчилися на уроці? 

— Що здалося складним? 

— Що найбільше сподобалося?