Літературне читання 4 клас тема НЕЛЯ ШЕЙКО-МЕДВЕДЄВА. ЛИСИЦЯ, ЩО ВПАЛА З НЕБА (П’єса-казка на 2 дії)

НЕЛЯ ШЕЙКО-МЕДВЕДЄВА. ЛИСИЦЯ, ЩО ВПАЛА З НЕБА (П’єса-казка на 2 дії) 

Мета: ознайомити учнів із творчістю Нелі Шейко-Медведєвої; розширити знання школярів про п’єсу як жанр; поглибити розуміння побудови тексту п’єси; вчити знаходити за допомогою вибіркового читання уривки, слова, які характеризують дійових осіб, вчити розрізняти характеристики дійових осіб за їхніми висловами, вчинками; розвивати творчі здібності учнів, дослідницькі якості; виховувати правдивість, відповідальність за свої вчинки, вміння тримати слово. 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Сьогодні у нас незвичайний урок. 

У світ фантазії зробимо ще один крок. 

А з творчістю ми вже стрічались не раз, 

І знову вона завітала до нас. 

ІІ. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА 

1. Робота над скоромовкою 

Гра «Дощик» 

Діти читають хором. 

- Накрапає дощ (тихо). 

- Дощ пускається сильніше (голосніше). 

- Злива (голосно). 

- Дощ слабшає (тихіше). 

- Дощ припинився (читання припиняється). 

Бобре, друже, друже бобре, 

Міст зробив ти дуже добре: 

Не бредуть бобри у брід, 

Майстрові кричать: «Привіт!» 

2. Гра «Звуконаслідування» 

- Забивайте цвяхи: Гбду! Гбдо! Гбде! Гбди! Гбда! Гбді! Гбді! 

- Імітуйте кінський тупіт: Птку! Птко! Птка! Птки! Птке! Птки! 

- Кидайте уявні тарілки партнерові: Кчку! Кчко! Кчке! Кчка! Кчки! Кчки! 

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

Гра «Хто краще?» 

Конкурс на краще виразне читання байки Олени Пчілки «Котова наука». 

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

— Прочитайте уривок із вірша, роз’єднавши слова. 

Затихнувгомін. Взалізгаслосвітло, 

Івраз, заполонившивсічуття, 

розсунуласьзавіса... 

Ірозквітложиття — мовказка, 

йказка — мов життя. 

— Пригадайте, як називається вірш. Хто його автор? 

— Що показують у театрі? 

— Що таке п’єса? 

— Чим вона відрізняється від творів інших жанрів? 

— Які особливості побудови п’єси? 

— Які п’єси ви читали в 3-му класі?

— Продовжте речення: «Щоб показати п’єсу на сцені, потрібно...».

— Сьогодні ми ознайомимося з п’єсою Нелі Шейко-Медведєвої «Лисиця, що впала з неба».

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Читання учнями статті про Нелі Шейко-Медведєву

— Де народилася письменниця?

— Де вона отримала вищу освіту?

— Для кого пише свої твори?

2. Фізкультхвилинка

3. Опрацювання першої дії п’єси Н. Шейко-Медведєвої «Лисиця, що впала з неба»

1) Підготовка до читання п’єси вголос.

Читання інструкції (с. 123)

— Як ви вважаєте, між ким відбуватимуться дії твору?

— Що ви знаєте про цих тварин?

— Продовжте думку:

хитрий, як...; покірний, як...; страшний, як...; впертий, як...; боязкий, як...

— Сьогодні ми маємо можливість перевірити правдивість цих сталих виразів. Ось послухайте п’єсу-казку.

2) Читання твору вчителем.

3) Перевірка сприймання.

— Які дійові особи зустрічаються у п’єсі?

— Коли і як з’явилася Лисиця?

— Як вона розмовляє з Вовком?

— Чому Вовк захищає Лисицю?

4) Робота над виразністю читання.

— Які речення за метою висловлювання зустрічаються в тексті найчастіше? Зачитайте кілька окличних речень; питальних.

— Як потрібно читати слова або речення, подані в дужках?

5) Самостійне читання першої дії п’єси учнями (спочатку — повільно, а потім, після кожної вказівки вчителя,— дедалі швидше й швидше; кінцівку — скоро-мовкою).

6) Гра «Хто швидше читає?».

Знайти слова:

- Вовка: «Постривайте! А останнє слово?».

- Лисиці: «Ати, я бачу, розумна пташка...».

- Ворони: «Не добрий, а дурний!».

— Чи сподобалася вам п’єса? Чим саме?

— Чи хотіли б ви дізнатися, що сталося з героями далі?

— Від чого автор застерігає читачів?

7) Гра «Віднімай та додавай, нове слово укладай».

ЗЛЮ + О + ДІ – Ю + ЙКА= ... (Злодійка).

Д__ + К__ + Ч = __ У __ А__ ... (Дукач).

КР + ЛУ – Р + НОК = ... (Клунок).

СІК – ІК + ЕЛЬ + ЧАС – С + НИ = ... (Сельчани).

Ф + ТОР – Т + Т + ЖНЕЦЬ – ЖН – Ь + Я = ... (Фортеця). 

— З усіма відгаданими словами ви зустрінетесь, коли будете читати другу дію п’єси Н. Шейко-Медведєвої «Лисиця, що впала з неба».

— Прочитайте тлумачення слова дукач у підручнику.

4. Фізкультхвилинка

5. Опрацювання другої дії п’єси Н. Шейко-Медведєвої «Лисиця, що впала з неба»

1) Словникова робота.

Читання слів в парі «луною»

Дрижить ополонка наставляє

шановні паморозь натомість

укинути злодійка замислила

фортеця сельчани позбутися

завивши пропонує побачивши

— Прочитайте кожний стовпчик слів на одному диханні. Який з них читати було легше? Чому?

— Які слова вам незрозумілі? (Кілька учнів шукають і зачитують пояснення цих слів у тлумачному словнику.)

— Доберіть синоніми до слів замислила (задумала), натомість (замість), злодійка (крадійка).

2) Гра «Рибки».

Самостійне мовчазне читання другої дії п’єси учнями.

3) Перевірка сприймання.

— Де відбуваються події другої дії?

— Скільки у ній дійових осіб? Хто вони?

— Чи з’явилися нові дійові особи?

4) Аналіз змісту другої дії п’єси. Вибіркове читання.

— Якої пори року відбувається друга дія казки? Чому ви вважаєте саме так? Доведіть свою думку словами тексту.

— Що вчиняла Лисиця? Як вона ставилася до Вовка?

— Хто допомагав Лисиці в її злочинах?

— Чому вона вирішила позбутися Вовка?

— Як вона хотіла це здійснити?

— Чому Ворона допомагала Вовкові? Поясніть вислів «чорна справа».

— Як усі разом перехитрили Лисицю?

— Від чого автор застерігає читачів? Що засуджує?

6. Спостереження за мовою дійових осіб. Підготовка до інсценізації п’єси

— Хто з дійових осіб не має слів?

— Хто має дуже мало реплік?

— Розкажіть, які дії повинен виконати кожен із них.

— Які зміни настрою слід передати словами Вовка?

— З якою інтонацією потрібно читати слова Сірка, Ворони, Лисиці, Зайця?

7. Інсценізація п’єси

Учні у групах обирають уривок казки для інсценізації (той, що найбільше сподобався). Читають, передаючи характер, настрій дійових осіб за допомогою голосу, міміки, жестів.

8. Гра «Голосування ногами»

Діти встають у дві шеренги: права шеренга — «я вважаю, що твердження правильне»; ліва шеренга — «я вважаю, що твердження неправильне». 

— Я читатиму речення, деколи навмисне замінюючи слово чи вираз, а ви швидко шукаєте його в тексті. Якщо речення правильне, то тупає ногами права шеренга. Якщо речення неправильне — тупає ногами ліва шеренга та зачитує правильну відповідь. 

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Хто автор прочитаної п’єси-казки? 

— Хто головний герой твору? 

— Яким є ваше ставлення до нього? 

— Чия поведінка видалася вам несподіваною? Чому? 

— Учинки кого із персонажів ви засуджуєте, а кого — схвалюєте? Чому? 

— Яку роль хотіли б зіграти у п’єсі? Чому? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Підготувати інсценізацію уривка із п’єси (с. 123–133).