Літературне читання 4 клас тема МАРКО ВОВЧОК. ЛІТНІЙ РАНОК. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЛІТНІЙ ДЕНЬ

МАРКО ВОВЧОК. ЛІТНІЙ РАНОК. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЛІТНІЙ ДЕНЬ 

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання, вчити інтонацією передавати настрій твору; розвивати вміння бачити та відчувати красу й різноманітність природних явищ, передавати своє ставлення до змісту твору, порівнювати, співставляти прочитане; виховувати спостережливість, любов до природи. 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Ось і дзвоник пролунав, 

До бесіди всіх позвав. 

Всі ви сіли рівно, вправно, 

І розмова піде славно. 

ІІ. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА 

1. Гра «Утвори зменшено-пестливе слово» 

Дівчина — ... (дівчинка, дівчаточко). 

Хлопець — ... (хлопчик, хлопчаточко). 

Вишні — ... (вишеньки). 

Дерево — ... (деревце). 

Руки — ... (ручки, рученята). 

Хата — ... (хатинка). 

Низько — ... (низенько). 

2. Робота над скоромовкою 

Гра «Дощик» 

Діти читають хором. 

- Накрапає дощ (тихо). 

- Дощ пускається сильніше (голосніше). 

- Злива (голосно). 

- Дощ слабшає (тихіше). 

- Дощ припинився (читання припиняється). 

Моржі лежать, 

Моржат сторожать. 

Моржі прибережні — 

Сторожі обережні. 

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

Гра «Хто краще?» 

Конкурс на краще виразне читання з пам’яті вірша Олександра Олеся «Степ». 

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

— На попередньому уроці ми разом з Олександром Олесем милувалися степом у різні пори року. Сьогодні ми будемо спостерігати, як письменники описують красу української землі у різні пори доби. 

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Опрацювання твору Марка Вовчка «Літній ранок» 

1) Робота над загадкою.

Він найпершим прокидається,

Чепуриться, умивається,

Вийде з терема хутенько,

Привітає землю-неньку.

Є така в нього турбота —

Всіх підняти до роботи. (Ранок)

2) Гра «Рибки».

Самостійне мовчазне читання твору учнями

— Які картини ви уявляли, читаючи твір?

— Який настрій створює твір?

3) Словникова робота.

Читання колонок слів «луною» за вчителем

Луки                           росяними

пташки                  навкруги

схованок                  життєдайного

здіймається          прокидається

— Яке слово «зайве» в першому стовпчику? (Здіймається — дієслово)

— Яке слово другого стовпчика складається з двох частин? (Життє-дайного)

4) Робота в парах.

Підготовка до виразного читання твору

— У якому темпі, з якою інтонацією і силою голосу будете читати твір?

— Яке речення прочитаєте з особливою інтонацією?

5) Виразне читання твору учнями.

6) Аналіз змісту твору з елементами вибіркового читання.

— Що автор говорить про луки?

— З чим порівнює росу?

— Як описує пробудження пташок?

— Доберіть синонім до слів випурхують та схованок.

— Якою є ріка на світанку?

— Що автор говорить про гори?

— Як впливає сонце на трави і квіти?

7) Гра «Добери епітети».

Краплинами            легенькою

самоцвітами           чудові

промінням            росяними

пеленою                   дорогими

пахощі                   сонячним

2. Фізкультхвилинка

3. Опрацювання твору Михайла Коцюбинського «Літній день»

1) Виразне читання твору вчителем.

— Чи сподобався вам твір?

— Який настрій він у вас викликав?

— Які картини ви уявляли, слухаючи його? 

2) Словникова робота.

Вилискували — м’яко блищали, відсвічували; лисніли.

3) Гра «Бджілки».

Самостійне напівголосне читання твору учнями

— У якому темпі, з якою інтонацією і силою голосу будете читати твір?

— Які слова виділите голосом при читанні?

4) Виразне читання твору учнями.

5) Аналіз змісту твору з елементами вибіркового читання.

— Що автор говорить про небо?

— З чим порівнює річечку?

— Які ще порівняння є в тексті?

4. Робота в групах

Порівняння описів природи «Літній ранок» і «Літній день».

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чи сподобався вам сьогоднішній урок?

— З яким настроєм його завершуєте?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’ять рядки опису, які найбільше сподобалися (с. 65–66).