Літературне читання 4 клас тема ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 

Мета: повторити та узагальнити вивчений матеріал за опрацьованим розділом; активізувати словниковий запас; вдосконалювати навички швидкого, виразного свідомого читання; розвивати вміння висловлювати власну думку; виховувати інтерес до читання. 

Хід уроку 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

ІІ. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА 

1. Робота над скоромовкою 

Гра «Дощик» 

Діти читають хором. 

- Накрапає дощ (тихо). 

- Дощ пускається сильніше (голосніше). 

- Злива (голосно). 

- Дощ слабшає (тихіше). 

- Дощ припинився (читання припиняється). 

Ґелґотів гусак на дворі, 

Сиділа ґава на коморі, 

На ґанку індик ґелґотав. 

Ну, хто птахів порахував? 

2. Артикуляційна вправа «Коник» 

Я на конику скачу: 

— Цок-цок-цок! 

Хочеш, тебе підвезу? 

— Цок-цок-цок! 

З вітерцем мій коник мчиться: 

— Цок-цок-цок! 

Дзвінко стукають копитця: 

— Цок-цок-цок! 

В’ється коникова грива: 

— Цок-цок-цок! 

Ой, який же я щасливий! 

— Цок-цок-цок! 

(Присмоктати язик до піднебіння, клацати язиком. Клацати повільно, сильно, тягнучи під’язичну вуздечку. Виконати 10–15 разів.) 

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

Гра «Обличчям до обличчя» 

Учні в парах повертаються одне до одного та стисло переказують міф «Гнів Перуна» (с. 32–34). 

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

— Який розділ ми завершуємо вивчати? 

— Чому він має таку назву? 

— Які твори цього розділу вам найбільше сподобалися? 

— Сьогодні ми ще раз згадаємо прочитані твори, перевіримо здобуті знання. 

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота за рубрикою «Перевір свої досягнення» 

Робота в парах. Гра «Ти — мені, я — тобі» 

Учні в парах ставлять одне одному запитання за змістом розділу. Оцінюють відповіді одне одного. 

2. Гра «Доповни речення» 

— Прочитайте речення та визначте, про кого чи про що йдеться. 

- Водяний хаос мав ім’я... (Нун). 

- Дивовижна квітка, у якій ховалося мале дитя... (Лотос) 

- Сонце вийшло з яйця, що його зніс птах... (Великий Гоготун). 

- Правнук Слави й Гука, нащадок могутніх гукрів, найкращий стрілець... (Мисливець) 

- Грізний бог блискавки і грому... (Перун) 

- Митець, який зробив крила... (Дедал) 

- Втіленням одвічної мрії людства про крила став завзятий хлопець... (Ікар). 

3. Фізкультхвилинка 

4. Гра «Чи уважний ти читач?» 

Тестування 

1. Коли не було ні землі, ні неба, всесвіт нагадував: 

а) космос; 

б) безмежний простір; 

в) безмежний океан води. 

2. Ким судилося стати дитяті, яке було сховане в квітці лотоса? 

а) Богом Ра; 

б) богом Творцем; 

в) царем Міносом. 

3. Мисливець та його прекрасна дружина перетворилися на: 

а) голубів; 

б) ластівок; 

в) лелек. 

4. Дедал зробив крила: 

а) щоб повернутися на батьківщину; 

б) щоб прославитися; 

в) бо цар Мінос попросив про це. 

5. Найголовнішими істотами на світовому дереві були: 

а) два голуби і ластівка; 

б) орел і сивий сокіл; 

в) два голуби і сивий сокіл. 

6. Що є головним символом Великоднього свята у християн? 

а) Яйце; 

б) квітка; 

в) хліб. 

Відповіді: 1в; 2а; 3б; 4а; 5в; 6а. 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

— Який розділ ми завершили вивчати? 

— Що вас схвилювало, здивувало в прочитаному? 

— Що вас в цій темі зацікавило найбільше? 

— Міфи яких народів ви хотіли би ще прочитати? 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Намалювати малюнок до міфу, що зацікавив найбільше.