Я у світі 3 клас тема: Характер людини

Характер людини

Мета: продовжити формування в учнів власного «Я»; вчити давати оцінку виявам характеру, розпізнавати вчинки, прагнути до самовиховання; виховувати гуманну, творчу, соціально активну особистість.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Вправа «Незакінчене речення»

1) По ... людину зустрічають, а по ... випроваджують.

2) Красива людина — добра, ..., ...

3) Красива зовнішність робить людину ...

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про те, що таке характер людини.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 20–23)

— Прочитайте рядки української народної пісні на с. 20 і поділіться своїми думками щодо прочитаного. Чи подобається вам Гриць? Які наслідки матиме для хлопця його поведінка?

Робота в парі

— Розгляньте малюнки. Упізнайте казкових героїв за описом.

- Вона щиросердна, доброзичлива, працелюбна, лагідна. (Попелюшка)

- Вона могутня, розумна, красива, але зла, байдужа й холодна, як лід. (Снігова королева)

— Прочитайте текст на с. 21 і поділіться своїми думками щодо прочитаного.

— Що із прочитаного було вам знайоме?

— Що нового ви дізналися?

Робота із словничком

— Знайдіть у словничку (с. 140–141) слово характер. Дізнайтеся його значення.

— Коли кажуть, що в людини легкий характер (легка вдача), а коли — що в людини складний характер (важка вдача)?

Вправа «Мікрофон»

— Обміркуйте вислів давньогрецького філософа Арістотеля. Чи поділяєте ви його думку? Поясніть.

Робота в парі

— Прочитайте вірш «Людина починається з добра» на с. 22. Яку рису характеру автор уважає найважливішою для людини?

— Розгляньте малюнок на с. 22. Складіть за ним речення.

Робота в парі

— Розгляньте малюнки на с. 23. Які риси характеру притаманні цим дітям? Вони товариські чи замкнені, працелюбні чи ліниві, відповідальні чи безвідповідальні, скромні чи нахабні, акуратні чи неохайні, бережливі чи небережливі?

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «Збери пару»

— З’єднайте стрілочками прислів’я та їх стисле тлумачення.

Або пан, або пропав.                     Жадібний.

Дає і з рук не випускає.                  Лінивий.

Любить роботу, як кріт сонце.        Рішучий.

2. Робота в групах

— У чому проявляється характер людини?

- Характер проявляється в спілкуванні з іншими людьми.

- Характер проявляється у ставленні до справи.

- Характер проявляється у ставленні до самого себе.

— Давайте з’ясуємо, які риси вдачі людини до якої групи належать. Кожна група учнів отримує перелік рис вдачі. 1-ша група обирає «ставлення до інших людей», 2-га група — «ставлення до себе», 3-тя група — «ставлення до справи».

Риси вдачі

Чуйність                        необов’язковість             доброта

самолюбство                  недбалість                    упевненість у собі

сумлінність                     хитрість                        жадібність

чесність                         працьовитість                акуратність

самоповага                     щедрість

Учні з кожної групи після обговорення виходять до дошки і розподіляють риси вдачі на три групи.

— На які ще дві групи можна розділити? (Позитивні, негативні)

— Як ви вважаєте: коли людина народжується, у неї вже є характер?

— Від чого залежить, чи виросте дитина акуратною або недбалою; доброю або злою?

— Основний вплив на формування рис удачі чинить виховання.

— Що з’являється раніше: звичка чи риса вдачі?

— Як виховати в собі позитивні риси вдачі?

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Які людські якості цінуються найбільше?

— Які — засуджуються?

VІІ . Домашнє завдання

С. 20–23.