Я у світі 3 клас тема: Людина — невід’ємна частина живої природи

Людина — невід’ємна частина живої природи

Мета: зосередити увагу учнів на відмінностях, що відрізняють людину від тварини (мислення, мовлення, праця); розвивати вміння виділяти головне, знаходити зайве, пояснювати власний вибір; виховувати прагнення пізнавати себе та інших людей.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Тестування

1. Об’єднання людей, які взаємодіють, залежать один від одного, називається:

а) суспільством; б) колективом; в) родиною.

2. До суспільства належить:

а) людина; б) тварина; в) рослина.

2. Гра «Доповни речення»

1) Щоб народжений людиною став нею, йому потрібно...

2) Людину творить ___, в якій вона народилась, але й країну створює ___.

3. Гра «Правильний вибір»

— Позначте «+» правильне твердження.

Без спілкування з людьми, без виховання і навчання людське маля виростає маленьким звірятком;

без спілкування з людьми, без виховання і навчання людське маля виростає працьовитою людиною.

4. Робота в групах

1) Доведіть, що людина створює свою країну.

2) «Людина» — багатозначне слово. Воно позначає одну з істот на землі і водночас має піднесене значення всього загалу якостей і почуттів, які повинна мати в собі ця істота. У такому випадку це слово пишуть з великої букви — Людина... Що ж потрібно кожному з нас для того, щоб називатися Людиною?

3) Пересуваються, вживають їжу, сплять усі живі істоти на Землі, але вони не можуть називатися людьми. Від тварин нас відрізняють не лише анатомічні ознаки, і навіть не розвинений інтелект. Нас відрізняє людяність. Як ви розумієте це поняття?

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про те, чим людина відрізняється від інших живих істот.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота за підручником (с. 7–9)

— Прочитайте текст на с. 7 і поділіться своїми думками щодо прочитаного.

— Що із прочитаного було вам знайоме?

— Що нового ви дізналися?

— Чому Платон і Діоген віднесли людину до тварин?

Робота в парі

— Розгляньте малюнки на с. 7. Знайдіть у кожному рядку «зайве». Поясніть свій вибір.

Робота в парі

— Прочитайте й відгадайте загадку на с. 8. Із чого зрозуміло, що йдеться про людину? Які ознаки притаманні лише людині?

— Ознайомтеся з думками про людину на с. 8. Чим людина подібна до тварин? Чим відрізняється від них?

Робота в групі

— Розгляньте малюнки. За якою ознакою можна розрізнити людину і тварин?

Робота в парі

— Прочитайте уривок з вірша Василя Фетисова «Хто чого вчиться».

— На що, на думку автора, здатна тільки людина?

Робота із словничком

— Знайдіть у словничку (с. 140–141) слово людина. Дізнайтеся його значення.

Висновок. Людина — це жива істота, яка наділена мовленням, мисленням, а також здібністю вчитися, творити.

2. Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація знань

1. Гра «Так чи ні?»

— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що людина — частина природи?

— Давайте з’ясуємо, що в людини від природи. Відповідайте «Так»

або «Ні».

- Потреба в праці. (Так)

- Потреба в їжі. (Так)

- Потреба в теплі. (Так)

- Потреба в розвагах. (Ні)

- Потреба в повітрі. (Так)

- Потреба в продовженні роду. (Так)

- Потреба в грошах. (Ні)

- Потреба в примноженні багатств. (Ні)

- Потреба в комп’ютерах. (Ні)

- Потреба в тваринах і рослинах. (Так)

— Отже, людина — частина природи.

2. Тестування

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

— Розкажіть, що є в людині від природи.

— Які вміння вирізняють людину з-поміж інших мешканців Землі?

 

VІІ . Домашнє завдання