Українська мова 3 клас Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

Мета: провести спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса у словах; розвивати орфографічну пильність; виховувати інтерес до мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 255, с. 108)

— Прочитайте словосполучення зі зменшувально-пестливим значенням.

— Прочитайте складені речення.

2. Каліграфічна хвилинка

Я я Яя Як ся ря ям ял

Ясен якір яблуня

Маленька праця краща за велике безділля.

— Підкресліть антоніми.

3. Словникова робота

Гра «Знайди “зайве” слово»

Жовтий, жовтень, червоний, чорний.

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми проведемо спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса у словах.

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Вибіркове списування (вправа 256, с. 108)

— Прочитайте текст-опис. Доберіть до нього заголовок.

— Випишіть виділені слова. Доберіть до них спільнокореневі з різними суфіксами. Проаналізуйте будову цих слів.

Ясне, ясненьке.

Вітер — вітерець, вітрюган, вітрище, вітрисько.

Сніг — сніговий, снігурка, сніговик, сніжинка.

2. Робота в групах (вправа 257, с. 109)

— Розберіть подані слова за будовою. Поясніть, яка частина другого слова змінила значення першого слова.

3. Мовні спостереження

Сонний сон-ний

денний ден-ний

осінній осін-ній

— Прочитайте слова. Як вимовляються звуки, позначені однаковими буквами, у словах лівого стовпчика?

— Розгляньте, як перенесли ці слова. У яких частинах слова стоять однакові букви? (Збіг однакових приголосних на межі кореня і суфікса.)

— Спишіть слова. Через риску запишіть їх, поділяючи для переносу. 

Фізкульхвилинка 

Щось стомилась наша спинка 

І затерпли пальці. 

Встанем, друзі, на хвилинку, 

Скачем на скакалці. 

Присідаєм і встаємо, 

Пальцям працю ми даємо: 

В кулачок і з кулачка, 

Щоб була рука гнучка. 

Трохи шию розім’яли 

І за парти посідали. 

4. Утворення слів за зразком 

— Утворені слова поділіть для переносу. 

Зразок: день — денний. 

Закон — ... (законний); 

кінь — ... (кінний); 

причина — ... (причинний); 

осінь — ... (осінній); 

ранок — ... (ранній). 

5. Гра «Перенос» 

— Поділіть слова для переносу. 

Годинник, письменник; віконниця, Вінниця. 

V. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Як передається на письмі збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса? Наведіть приклади. 

VІ. Домашнє завдання 

Вправа 258, с. 109. Запитання і завдання для повторення.