Українська мова 3 клас Розбір слів за будовою

 Розбір слів за будовою

Мета: вчити учнів виконувати усний і письмовий розбір слів за будовою; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати інтерес до рідної мови.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 250, с. 106)

— Прочитайте вірш. Чому він так називається?

— Прочитайте спільнокореневі слова, назвіть їх будову.

2. Гра «Конструктор  слів»

Корінь у слові «відгадай»,

Префікс у слові «запитай»,

Суфікс у слові «нічка»,

Закінчення — в «криничка». (Загадка).

Корінь у слові — «написати».

Префікс — у слові «заспівай»,

А закінчення та суфікс

У слові «казка» пошукай. (Записка).

Префікс у слові «перенести», корінь у слові «казка». (Переказ)

Префікс у слові «приїзд», корінь у слові «казати», суфікс і закінчення — від слова «ніжка». (Приказка)

Префікс у слові «проніс», корінь у слові «лісник», суфікс у слові «дубок». (Пролісок)

Префікс у слова «підніс», корінь у слові «вода», суфікс у слові «грибний», закінчення у слові «білий». (Підводний)

Корінь у слові «лісок», суфікс у слові «зимова», закінчення у слові «червоний». (Лісовий)

Префікс у слові «політ», корінь у слові «садок», суфікс і закінчення у слові «рибка». (Посадка)

Префікс у слові «збити», корінь у слові «в’язка», суфікс у слові «кілок». (Зв’язок)

— Запишіть слова-відгадки і позначте в них значущі частини. Чи є серед цих слів спільнокореневі? Назвіть їх.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви будете вчитися виконувати усний і письмовий розбір слів за будовою.

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Удосконалення тексту (вправа 251, с. 106)

— Прочитайте текст. Недоречно вжиті в ньому слова замініть такими, що більше відповідають змісту.

2. Управляння у розборі слів за будовою (вправа 252, с. 106)

— Розберіть за будовою спочатку усно, а потім — письмово такі слова: розписка, прохолодний, лікар, вовчисько.

Послідовність розбору слова за будовою

1) Визнач слово за питаннями і виділи закінчення. 

2) Назви основу слова. 

3) Добери до слова два–три споріднені та визнач корінь. 

4) Визнач префікс (якщо є). 

5) Визнач суфікс (якщо є). 

Зразок усного розбору слова за будовою. У слові розписка закінчення -а, основа — розписк-, бо воно змінюється так: розписка, розписки, розписку, розпискою. Корінь -пис-, бо такий самий корінь у спільнокореневих словах — писати, запис. Префікс роз-, суфікс -к-. 

— Розгляньте у підручнику (с. 107) зразок письмового розбору слова за будовою. 

Фізкультхвилинка 

3. Гра «Відгадай слово» (вправа 253, с. 107) 

— Відгадайте! 

1) Корінь мій — у слові лісник, суфікс — у слові грибочок, а зовуть мене... (лісочок). 

2) Корінь мій — у слові літній, а закінчення — у слові село, люблять мене діти і називають... (літо). 

3) Префікс мій — у слові зав’язати, корінь — у слові кладочка, суфікс і закінчення — у слові книжка, і для книжки мене виготовляють. (Закладка) 

Додатковий матеріал за темою див. на с. 141. 

4. Розучування вірша (вправа 254, с. 107–108) 

— Прочитайте вірш. 

— Вивчіть вірш на пам’ять. Випишіть виділені слова, позначте суфікси. 

Хвилинка спілкування 

— Яка тема розпочатого діалогу? 

— Продовжіть розмову. 

5. Гра «Відгадай — хто я?» (див. додаток на с. 120) 

V. Підсумок уроку 

— З яких частин складається слово? 

— Як визначити в слові закінчення й основу? 

— Що називається коренем? Як його знайти? 

— За допомогою чого утворюються нові слова? 

— Чим префікс відрізняється від суфікса? 

VІ. Домашнє завдання 

Вправа 255, с. 108.