Українська мова 3 клас Закріплення знань про роль суфіксів у словах

 Закріплення знань про роль суфіксів у словах

Мета: закріпити алгоритм визначення суфіксів у словах; вчити пояснювати значення, якого надають словам суфікси зменшення, здрібнілості, пестливості; розвивати мовлення учнів, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до всього живого.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 245, с. 104)

— Прочитайте складену казку про лісову школу.

— Які спільнокореневі слова ви вжили в казці?

2. Каліграфічна хвилинка

Щ щ Щщ Ща ощ ще щі

Щиглик якщо товариш

Щастя не купується, а здобувається в праці.

— Накресліть схему речення; доберіть слова, близькі за значенням до слова праця.

3. Словникова робота

Творчий диктант

Учитель читає пояснення до словникового слова, діти відгадують, про яке слово йдеться, і записують його.

Предмет, який допомагає сховатися від дощу. (Парасолька)

Столиця України. (Київ)

Перший день тижня. (Понеділок)

Птах із довгим дзьобом та довгими ногами. (Лелека)

Виріб із борошна з начинкою. (Пиріг)

Перший місяць осені. (Вересень)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про роль суфіксів у словах.

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Вибіркове списування (вправа 246, с. 104–105)

— Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

— Знайдіть у тексті слова, які відповідають поданим моделям. (Місце, поле, Україна; маленька, зелений, широке, глибока, річка, маленькі; пре-красний.)

— Випишіть ці слова і позначте їх будову.

2. Гра «Добери потрібне слово» (вправа 247, с. 105)

— До поданих слів доберіть за зразком спільнокореневі із суфіксом -ар, що означають назви професій, та запишіть.

— Самостійно доберіть слова із суфіксом -ар, що означають назви професій. (Воротар, казкар, килимар, газетяр, годинникар)

3. Робота над загадками

Золоті у нього руки:

Робить зачіски й перуки,

Підстриже і пофарбує,

Гарний настрій подарує. (Перукар) 

Прокидається він рано 

І пече нам хліб духмяний. 

Бублики і пиріжки, 

Пряники й медівники. (Пекар) 

Він для кожної людини 

Ліки має й вітаміни, 

Прочита рецепт уважно, 

Що і як робить підкаже. (Аптекар)

Хто людей з біди рятує 

І хвороби всі лікує — 

Призначає процедури 

І таблетки, і мікстури? (Лікар) 

Слоненяті чи качаті, 

Котеняті чи курчаті 

Дасть пігулку чи відвар 

Друг тварин... (ветеринар). 

 

— Які суфікси мають відгадані професії? 

4. Гра «Утвори слова» 

Прочитай слово Буквар. 

Суфікс цього слова -ар. 

Якщо казки пише -ар, 

Його звуть усі... (казкар). 

Коли байки пише -ар, 

Тоді звуть його... (байкар). 

На воротах стоїть -ар. 

Це, всі знають, ... (воротар). 

Фізкультхвилинка 

5. Робота над текстом (вправа 248, с. 105) 

— Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Випишіть із тексту виділені сполучення слів. 

— У виписаних словосполученнях усно встановіть зв’язок між словами за допомогою питань. 

— До слова хліб доберіть кілька спільнокореневих. За допомогою чого вони утворені? 

Хліб — хлібина, хлібний, хлібчик. 

— Складіть поради дошкільнятам про те, як потрібно берегти хліб. Одну пораду запишіть. (Хліб беруть лише чистими руками.) 

6. Гра «Утвори слово» (вправа 249, с. 106) 

— Складіть слова з поданих частин і запишіть їх. (Лісок, лісочок, лісник, лісовик) 

7. Робота в парах 

— Доповніть слова потрібними суфіксами. Позначте їх. 

Їжач.. — невеличка дика тварин..а. Все тільце його вкрито сірою колючою шуб..ою. Маленький нос.. схожий на п’ятач.. Оченята круглі, мов намист..и. У їжач..а маленькі ніж..и. 

V. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Які ви знаєте суфікси? Якого значення вони надають словам? Наведіть приклади. 

VІ. Домашнє завдання 

Вправа 250, с. 106.