Українська мова 3 клас Суфікс

Суфікс

Мета: сформувати в учнів поняття про частину основи — суфікс та його словотворчу роль; активізувати і збагачувати лексичний запас; виховувати інтерес, любов до рідної мови, спостережливість, уважність.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 240, с. 102)

— Прочитайте виписані з орфографічного словника слова з апострофом після префіксів.

2. Гра «Збери слово»

— Розгляньте запис. 

Прочитайте слова.

риб- -к-

-оньк- 

-ин- 

-очк-

-ищ- -а мал- -есеньк- 

-еньк- 

-уват- -ий

 

— Які частини слова є у словах? Назвіть їх.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за роллю суфіксів, утворювати нові слова за допомогою суфікса, вчитися знаходити суфікс у словах.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота за схемами (вправа 241, с. 102–103)

— Розгляньте схеми на с. 103. Подумайте, як утворюються слова.

— Поясніть значення кожного з утворених слів.

— Запишіть утворені слова. Позначте у них суфікс.

— Запам’ятайте! Частина основи, що стоїть після кореня, називається суфіксом. Якщо в слові є закінчення, то суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова.

— Де стоїть суфікс? Яка його роль?

2. Вивчення вірша

Суфікс всім нам допоможе,

І повинен знати кожен:

Після кореня стоїть

І нові слова творить.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Мовні спостереження (вправа 242, с. 103)

— Прочитайте слова. Назвіть у них суфікси.

— Скажіть, якого значення надають словам суфікси -еньк-, -ищ-. 

— Слова ніж і ніжка, річ і річка — спільнокореневі? Доведіть свою думку. (Не спільнокореневі, бо мають різне значення.) 

2. Робота в групах (вправа 243, с. 103) 

— Прочитайте і спишіть слова. Позначте в них суфікси. 

Алгоритм визначення суфікса 

Візьміть до уваги! Перш ніж позначити суфікс, необхідно: 

1) Змінити слово, визначити в ньому закінчення й основу. 

2) Дібрати кілька спільнокореневих слів і визначити корінь. 

3) Виділити частину слова між коренем і закінченням — суфікс. Потім позначити його. 

3. Словотворча робота (вправа 244, с. 104) 

— За допомогою суфіксів утворіть спільнокореневі слова від поданих. Запишіть за зразком. 

4. Робота за картками 

— Спишіть. Знайдіть і виділіть суфікси. 

З неба падають сніжинки 

На дерева, на будинки, 

На майдани, на садки, 

На ялини, на дубки.

Н. Забіла 

Взаємо перевірка. 

VІ. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Що таке суфікс? 

— Для чого він потрібний? 

— Як визначити суфікс? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 245, с. 104.