Українська мова 3 клас Аналіз перевірної роботи. Перенос слів із префіксами

 Аналіз перевірної роботи. Перенос слів із префіксами

Мета: вчити учнів дотримувати правил переносу слів із префіксами; розвивати творчі здібності школярів, їх зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Аналіз перевірної роботи

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 236, с. 101)

— Прочитайте дібраний до тексту заголовок.

— Прочитайте слова і вирази, вжиті в переносному значенні.

— Назвіть префікси у виділених словах.

3. Каліграфічна хвилинка

Ц ц Цц Це оц иц ці

Цукерка цукор криниця

Кінець діло хвалить.

4. Словникова робота

Гра «Склади слова — дні тижня»

одеопнілк ип’тняяц роіввток

(Понеділок, п’ятниця, вівторок)

5. Словниковий диктант

Розмова, безпека, розгадка, розкопка, безвусий, беззубий, розсада, без-сильний, роз’їзд, розсмішити.

— Позначте префікси у словах. Яке слово «зайве»? Поясніть чому.

— Пригадайте правило вживання апострофа. Наведіть приклади.

— Скільки звуків позначають букви я, ю, є, ї, що стоять перед апострофом?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно переносити слова з апострофом, який стоїть у слові після префікса.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в групах (вправа 237, с. 101)

— Випишіть слова з апострофом після префіксів.

— З виділеними словами складіть невеличку розповідь.

2. Списування за зразком (вправа 238, с. 102)

— Спишіть слова в стовпчик за зразком. Визначте у них префікси. Через риску запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

— Які слова не можна поділити для переносу? Чому?

— Запам’ятайте! Слова з апострофом після префікса, як і інші, переносять по складах. Апостроф залишається з попереднім складом: з’я-вився, об’-ява, об’я-ва.

Фізкультхвилинка

Із-за парт всі миттю встали,

Гарно спинки підрівняли. 

Вгору тягнимось усі, 

Мов трава в дрібній росі. 

Потім легко всі присіли, 

Наче ноги заболіли. 

Потім встали, руки в боки 

І зробили два підскоки. 

Каблучками цок-цок. 

І продовжим знов урок. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Робота над текстом (вправа 239, с. 102) 

— Прочитайте текст. Спишіть. Поясніть уживання апострофа у словах. 

2. Гра «Протилежності» 

— Доберіть слова з протилежним значенням, утворені за допомогою префіксів. Позначте префікси. 

Від’їжджати — ... 

З’їхатися — ... 

З’єднати — ... 

Приїхати — ... 

3. Робота в парах 

— Утворіть за допомогою префіксів слова з апострофом. 

На-, з-, при-, об-, роз-, с-, без-, ви-, під-. 

...їзд, ...єднав, ...їхати, ...ява, ...їзд, ...їсти, ...юрмитися, ...яснив. 

VІ. Підсумок уроку 

— Що вивчали на уроці? 

— Що для вас було новим? 

— Як переносяться слова з апострофом після префіксів? Наведіть приклади. 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 240, с. 102.