Українська мова 3 клас Апостроф після префіксів

Апостроф після префіксів

Мета: вчити учнів дотримувати правил правопису слів з апострофом після префіксів, переносу слів із префіксами; розвивати вміння складати зв’язну розповідь, добирати заголовок; виховувати любов до прекрасного.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Аналіз перевірної роботи (аудіювання)

2. Перевірка домашнього завдання (вправа 232, с. 100)

— Назвіть частини слів.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно вимовляти і писати слова з апострофом, який стоїть у слові після префікса.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Усне виконання вправи 233 (с. 100)

— Пригадайте правило про вживання апострофа. Наведіть приклади слів з апострофом.

— Після яких префіксів пишеться апостроф?

Запам’ятайте! Апостроф пишеться після префіксів з кінцевим твердим приголосним перед я, ю, є, ї. Наприклад: з’їзд, під’їхати, об’єднати, роз’яснити, з’юрмитись.

2. Робота над текстом (вправа 234, с. 100)

— Прочитайте. Поясніть уживання апострофа у словах.

— Як ви розумієте дідусеву відповідь?

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Робота над текстом (вправа 235, с. 101)

— Від поданих слів за допомогою префіксів утворіть нові слова. Запишіть ці слова та поясніть їх написання.

— З трьома словами (на вибір) складіть речення. Запишіть їх.

2. Хвилинка спілкування

— Яка тема розпочатої розмови?

— Продовжіть розмову.

VІ. Підсумок уроку

— Що вивчали на уроці?

— Що для вас було новим?

— Коли у словах після префікса пишеться апостроф? Наведіть приклади.

VІІ. Домашнє завдання

Вправа 236, с. 101.