Українська мова 3 клас Закріплення вивченого матеріалу

 Закріплення вивченого матеріалу

Мета: закріпити вивчені правила правопису префіксів; розвивати мовлення, мислення; виховувати патріотичні почуття.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (вправа 228)

— Прочитайте слова. Який префікс — з- чи с- ви дописали в словах?

— Прочитайте складені речення зі звертаннями. Які це речення за метою висловлювання?

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ми закріпимо вивчений матеріал.

IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Вибіркове списування (вправа 229, с. 99)

— Прочитайте текст. Випишіть слова, вставляючи пропущений префікс з- (с-).

— Перевірте, чи відповідають вставлені букви правилу на с. 98.

— Візьміть до уваги! У слові зігрілося замість префікса з- вжито префікс зі-. Це робиться для полегшення вимови. Наприклад: зіставте, зітріть, зігніть, зірвіть, зігрійте, зіскочте. Подібне відбувається і з прийменником з (зі).

2. Творче списування (вправа 230, с. 99)

— Спишіть словосполучення, вставляючи пропущені префікси з-, зі-, с-.

— Подані словосполучення введіть у невеличку розповідь. Доберіть заголовок.

3. Робота над текстом (вправа 231, с. 99–100)

— Прочитайте текст. Спишіть, вставляючи префікси і пропущені букви. Поясніть їх уживання.

— Знайдіть у тексті речення зі звертанням. Яким є це речення за інтонацією?

Фізкультхвилинка

4. Колективна робота

— Прочитайте. Замініть подані в дужках сполучення слів одним словом. Утворені словосполучення запишіть.

Зразок: степ, (який не має меж) — безмежний степ.

Сеанс (без перерви). Людина (без душі). Дитина (не має дому). Острів (без людей). Небо (без хмар)

V. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на уроці?

— Чого навчилися на уроці?

— Над якою темою ми сьогодні працювали?

— Наведіть приклади таких слів.

VІ. Домашнє завдання

Вправа 232, с. 100.