Українська мова 3 клас Написання префіксів з- (с-)

Написання префіксів з- (с-)

Мета: вправляти школярів у вимові і написанні префіксів з- і с-; розвивати зв’язне мовлення; виховувати інтерес до навчання.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 224, с. 97)

— Прочитайте розповідь «Снігове містечко».

2. Творчий диктант

— Замініть словосполучення і речення словосполученнями із префіксом без-, позначте префікси.

Комахи, що не мають крил. (Безкрилі комахи)

Тварини, які не мають хребта. (Безхребетні тварини)

Степи без краю. (Безкраї степи)

Небо, на якому немає хмар. (Безхмарне небо)

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову та написання слів з префіксами з-, с-.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в парах (вправа 225, с. 97)

— Прочитайте текст. Розкажіть одне одному, чим вам запам’яталося 19 грудня минулого року.

— Зверніть увагу на те, що у виділених словах префікс з- стоїть перед буквами, які позначають дзвінкі приголосні звуки.

2. Мовні дослідження (вправа 226, с. 97–98)

— Прочитайте слова. Перед якими буквами пишеться префікс с-?

— Які приголосні звуки — дзвінкі чи глухі — позначають ці букви?

— Спишіть слова. Позначте префікси.

— Запам’ятайте! Префікс с- пишеться перед буквами, що позначають глухі приголосні: к, п, т, ф, х.

Перед усіма іншими приголосними — префікс з-.

3. Робота за таблицею

Пишемо — вимовляємо

Зсипати — [сс]ипати;

зчищати — [шч]ищати;

зшивати — [жш]ивати;

зсікати — [с’с]ікати.

Як чуємо, так і пишемо

[с-] — скидати, спилити, стулити, сфотографувати, схилити.

[з-] — зламати, збудувати, здивувати, згоріти, звернути.

— Зверніть увагу на те, що префікс з- вимовляється чітко тоді, коли він стоїть перед дзвінкими приголосними, а читається як [с], [ш], коли стоїть перед глухими приголосними.

В українській мові є префіксів багато,

Та ще правило одне треба пам’ятати:

У словах на букви к, також п, т, ф, х

Будем пам’ятати: префікс с- писати. 

Фізкультхвилинка 

Із-за парт всі миттю встали, 

Гарно спинки підрівняли. 

Вгору тягнимось усі, 

Мов трава в дрібній росі. 

Потім легко всі присіли, 

Наче ноги заболіли. 

Потім встали, руки в боки 

І зробили два підскоки. 

Каблучками цок-цок. 

І продовжим знов урок. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Гра «Порівняй!» (вправа 227, с. 98) 

— Порівняйте префікси у словах лівого і правого стовпчиків. Поясніть їх правопис. 

— Спишіть слова з префіксом з-. З виділеними словами усно складіть речення. 

Хвилинка спілкування 

— Уявіть, що ви зустріли Святого Миколая. Про що б ви з ним поговорили? Складіть невеличкий діалог. 

2. Робота в парах 

— До поданих слів додайте префікс з- або с-. Запишіть. 

..казати, ..різати, ..питати, ..ліпити, ..тиснути, ..формувати, ..в’язати, ..ходити. 

— Утворіть за допомогою префіксів з-, с- нові слова та запишіть їх. Виділіть префікси. 

Нести, питати, дати, терти, мити, носити, ховати, жати, лити, пекти, писати, мити, брити, платити. 

— Поясніть правопис префіксів у записаних словах. 

VІ. Підсумок уроку 

— Що таке префікс? 

— Яка роль префікса у мовленні? 

— З яким правилом правопису ознайомилися сьогодні на уроці? 

— Для чого потрібно знати правила про правопис слів з префіксами? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 228, с. 98.