Українська мова 3 клас Правопис префіксів роз-, без-

 Правопис префіксів роз-, без-

Мета: формувати в учнів уміння писати префікси й прийменники; ознайомити з правилами вимовляння і правопису, переносу слів із префіксами роз-, без-; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову, вміння аналізувати; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 219, с. 95)

— Прочитайте слова із префіксами в-, від-.

— Як поділили слова для переносу?

2. Словникова робота

Гра «Склади слова — назви професій»

кбйаоменр фоерш иутльче

(Комбайнер, шофер, учитель)

3. Каліграфічна хвилинка

С с Сс Сп св ст ас ос

Середа спасибі адреса

Старе відро, морквина і мітла — сніговика зліпила дітвора.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як правильно вимовляти і писати слова з префіксами роз-, без-.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в групах (вправа 220, с. 95)

— Прочитайте слова. Доберіть до них споріднені і визначте корені та префікси. Зробіть самостійно висновок про те, яка буква пишеться в кінці префіксів.

— Запам’ятайте! У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з: розвідник, безводний.

Треба нам не помилятись —

В роз- і без- не забувати

Завжди букву «зе» писати.

2. Добирання слів із префіксами

1) Вправа 221, с. 96.

— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі з префіксом без-. Позначте у дібраних словах частини основи.

— Що ви помітили у словах беззмістовний, безземельний, беззвучний і беззаконний, беззоряне, беззубий? (Збіг однакових приголосних звуків.)

— Поясніть, якого значення надає префікс без- словам.

2) Вправа 222, с. 96.

— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі з префіксом роз-. Префікси позначте.

— Що ви можете сказати про значення слів у кожній парі?

— Складіть речення з двома парами слів (на вибір). 

Фізкультхвилинка 

Встаньте, діти, посміхніться, 

Землі нашій уклоніться 

За щасливий день вчорашній. 

Всі до сонця потягніться, 

Вліво, вправо нахиліться, 

Веретенцем покрутіться. 

Раз присядьте, два присядьте 

І за парти тихо сядьте. 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Утворення слів з частин інших слів (вправа 223, с. 96) 

— Утворіть слова з частин інших слів. Складіть з цими словами речення. 

1) Безлісий. 

2) Розмах. 

— Запам’ятайте! При переносі префіксів роз-, без- не можна відривати від них букву з, а також залишати з ними одну букву від кореня. 

2. Робота в групах 

Бескрайній, беззвучний, роздати, росфарбувати, росв’язати, безшумний, безкрайній, розкреслити. 

1-ша група. Випишіть слова, в яких знайшли помилку. Доведіть правильність свого вибору. 

2-га група. Складіть речення зі словами, які написані правильно. 

3-тя група. Розберіть три слова за будовою. 

4-та група. Придумайте і запишіть слова з префіксами роз-, без-. 

VІ. Підсумок уроку 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Чого навчилися на уроці? 

— Над якою темою ми сьогодні працювали? 

— Що необхідно пам’ятати про правопис префікса роз-? 

— А який ще префікс підпорядкований цьому правилу? 

— Як правильно переносити слова з префіксами роз-, без-? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 224, с. 97.