Українська мова 3 клас Префікси і прийменники

Префікси і прийменники

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину основи слова; вчити розрізняти співзвучні префікси і прийменники на слух і на письмі, правильно їх писати; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до тварин.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 214, с. 93)

— Назвіть префікси у словах безмежний, безшумний, безлісий. Поясніть значення слів. Прочитайте складені речення. Назвіть слова із цим префіксом.

2. Каліграфічна хвилинка

Р р Рр Ра ир бр рш

Папір парасолька подруга

Робить, як мокре горить.

— Як ви розумієте цей вислів? Складіть з ним речення.

3. Словникова робота

Гра «Збери склади»

[ха] [че] [рем] [ця] [кри] [ни] [бі] [спа] [си] [рек] [ди] [тор]

(Черемха, криниця, спасибі, директор)

III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти префікси і прийменники, а також правильно їх писати.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Аналіз словосполучень (вправа 204, с. 93–94)

— Спишіть словосполучення на с. 94. Підкресліть прийменники, які зв’язують між собою слова. Як пишуться прийменники зі словами?

— Серед поданих знайдіть словосполучення, яке відповідає поданій схемі.

— За допомогою питань усно встановіть зв’язок і в інших сполученнях слів.

2. Утворення слів та словосполучень (вправа 216, с. 94)

— Від слова пишу утворіть нові слова за допомогою префіксів.

— Пов’яжіть утворені слова зі словом зошит за допомогою різних прийменників. Запишіть утворені словосполучення.

— З утвореними словосполученнями усно складіть два-три речення.

— Запам’ятайте! Не плутайте префікси та прийменники! Префікс — це частина слова, а прийменник — окреме слово. Прийменники пишуться окремо від інших слів: з мила, до класу, у сквері, на вулиці.

Зверніть увагу: з мила — прийменник з, змила — префікс з-. Їх потрібно розрізняти, щоб правильно написати.

3. Порівняння префіксів і прийменників

Префікс

1. Частина слова.

2. Пишемо разом.

3. Служить для утворення нових слів.

4. Не можна вставити слово між префіксом і коренем. 

Прийменник 

1. Окреме слово. 

2. Пишемо окремо. 

3. Служить для зв’язку слів у реченні. 

4. Можна вставити слово між прийменником і словом. 

Фізкультхвилинка 

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань 

1. Робота над текстом (вправа 217, с. 94–95) 

— Прочитайте текст, вставляючи замість крапок потрібні за змістом прийменники чи префікси. 

— Письмово встановіть зв’язок між членами останнього речення. 

— Прочитайте тлумачення слова тріскачка. 

2. Творче списування (вправа 218, с. 96) 

— Утворіть словосполучення, вставляючи замість крапок прийменники. 

— Спишіть словосполучення, позначте префікси і підкресліть прийменники. Що можна сказати про них? 

Словникова робота 

Аеродром — ділянка, підготовлена й обладнана для зльоту, посадки, розміщення і технічного обслуговування літаків; летовище. 

3. Колективна робота 

— Розкрийте дужки. 

(На)малюю (на)папері. 

(До)бігти (до)дерева. 

(В)ходити (в)річку. 

(Під)копати (під)кущем. 

4. Самостійна робота 

1 варіант 

Миколка (за)йшов (за)товаришем. 

Хлопці (від)штовхнулися (від)берега. 

2 варіант 

Човен (на)скочив (на)мілину. 

Рибаки вже далеко (від)пливли (від)берега. 

VІ. Підсумок уроку 

— Що сподобалося на уроці? 

— Що здалося складним? 

— Чого ви навчилися сьогодні на уроці? 

— Пригадайте, що називається префіксом? 

— Як пишеться префікс зі словами? 

— Як пишуться прийменники? 

— Як перевірити, що це прийменник, а не префікс? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 219, с. 95.