Українська мова 3 клас Префікс. Словотворча роль префіксів. Перевірна робота. Діалог

 Префікс. Словотворча роль префіксів. Перевірна робота. Діалог

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину слів; провести спостереження за словотворчою роллю префіксів у словах; розвивати мовлення; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 209, с. 92)

— Прочитайте слова, в яких дзвінкі приголосні слід вимовляти виразно в кінці слова і в кінці складу.

— Як ви оцінили свою роботу?

2. Перевірна робота. Діалог

Розігрування діалогів на визначену тему, наприклад, «Візит до лікаря», «Подорожувати — це цікаво», «Моє захоплення», «Дізнайся про мене», «Зустріч подружки після хвороби», «Поїздка у транспорті».

Вимоги до учня:

бере участь у відтворенні і складанні діалогу обсягом 4–5 реплік для двох учасників, з урахуванням етикетних формул початку і кінця розмови (одним із учасників діалогу може бути вчитель);

дотримує етичних норм мовлення, культури спілкування: вживає пра-вильні форми звертань (за зразком), слів, що виражають прохання, пропозицію, побажання, вибачення у процесі спілкування.

III. Повідомлення теми, мети уроку

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про префікс і його словотворчу роль.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1. Робота в групах (вправа 210, с. 92)

— Складіть за схемою словосполучення.

— Зверніть увагу на виділені частини слів.

— Як вони змінюють зміст словосполучень?

2. Добирання антонімів (вправа 211, с. 92)

— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком антоніми. Позначте корені. Виділіть значком ту частину слова, що стоїть перед коренем.

— Із двома словами (за вибором) складіть речення.

— Запам’ятайте! Частина слова, що стоїть перед коренем, називається префіксом. За допомогою префіксів утворюються нові слова.

Цікаво знати!

В українській мові існує понад сто префіксів. Але існують мови, наприклад китайська, де суфіксів і префіксів немає.

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

1. Удосконалення тексту (вправа 212, с. 93)

— Прочитайте. Які недоліки ви помітили у тексті? 

— Розташуйте абзаци так, щоб вийшов текст. Прочитайте утворений текст. 

— Прочитайте виділені слова. 

— Випишіть їх у стовпчик. 

— Позначте у них корені і префікси. 

Словникова робота 

— Відгадайте загадку. 

У проваллі глибоко 

Виблискує око. (Криниця) 

Криниця — колодязь. 

Криниця: 

1) викопана й захищена від обвалів яма для добування води. 

2)  Джерело, скарбниця чогось: криниця життєвої мудрості. 

— Самостійно доберіть і запишіть слова із префіксами під-, над-. 

2. Утворення слів (вправа 213, с. 93) 

— Від поданих слів за допомогою префіксів за-, пере-, від-, до-, при- утворіть нові слова. Доберіть до кожного з них залежні. Запишіть словосполучення за зразком. Позначте префікси. 

3. Колективна робота 

Ну-мо, префікси візьміть, 

слова нові утворіть. 

На-, при-, за-, під-, 

до-, ви-, від-, з-. 

Пливе, будує, сіє, 

вчить, лікує, веде, 

везе, віє. 

VІ. Підсумок уроку 

— Яку частину основи слова ми вивчали сьогодні на уроці? 

— Що називається префіксом? 

— Для чого служить префікс? 

— Що потрібно зробити, щоб виділити у слові префікс? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 214, с. 93.